מדוע אסור להנות ממלאכה שעשה גוי בשבת עבור ישראל?

סימן שכ"ה - סעיף ה'- סעיף ז'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אהאם מותר לאכול פירות שנתלשו ע"י גוי בשבת?

מה הדין בעיר מחצה גוים ומחצה יהודים וצד הגוי דגים בשבת עבור כולם? מהו השיעור 'בכדי שיעשו'? ומה הדין באופן שהדבר מוטל בספק האם הגוי עשה את המלאכה בשבת או מער"ש? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן שכ"ה סעיף ה' - סעיף ז' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

גוי שעשה מלאכה בשבת עבור עצמו, כגון שצד דגים או תלש פירות מהאילן בשבת, אסור ליהודי לאכול ולטלטל את אותם פירות או דגים בשבת, וטעם האיסור הוא, משום שבכניסת שבת הפירות לא היו מוכנים וכן הדגים לא ניצודו, והם מוקצה, ובפירות יש טעם נוסף כדלעיל בסי' שכ"ב, שגזרו חז"ל, שאם נתיר פירות שנתלשו בשבת, שמא יעלה בשבת ויתלוש, ולכן אם גוי תלש, זה לא גרע מפירות שנתלשו בשבת שהם אסורים, וכן לעניין דגים, ולאו דווקא אם גוי צד דגים, אלא הוא הדין אם אדם פרס מצודה בער"ש, ובשבת ניצודו דגים, הדגים אסורים כיוון שהם לא היו מוכנים, ולא זו בלבד אם אנחנו יודעים שהגוי צד או תלש את הפירות בשבת שהם אסורים, אלא גם בספק האם הגוי צד או תלש בשבת, אסור, כי ספק מוכן אסור, ויתכן שהטעם הוא בגלל שזה דבר שיש לו מתירין, ויכול להמתין במוצ"ש, ומותר מיד במוצ"ש, ושלא כבסעיף ו' לקמן שגוי שעשה מלאכה בשבת עבור ישראל, אסור ליהודי להנות מאותה מלאכה במוצ"ש עד 'בכדי שיעשו', שגזרו חז"ל שאם היהודי ירוויח שיהיה הדבר מוכן לו מיד במוצ"ש, הוא יבוא לומר לגוי שיעשה עבורו מלאכה בשבת.

אם ליקט וצד בשביל ישראל, או אופן שיש מחצה יהודים ומחצה גויים ועשה את המלאכה עבור כולם, המלאכה אסורה לישראל, כיוון שעשה את המלאכה גם עבור יהודים, וצריך להמתין עד לערב בכדי שיעשו, והמ"ב אומר, שדברי השו"ע 'ליקט וצד', זה לאו דווקא, אלא הוא הדין אם עשה אחת מן המלאכות עבור ישראל, אסור להנות מהמלאכה בשבת וגם למוצ"ש בכדי שיעשו, ולא רק אותו יהודי אסור בזה, אלא כל יהודי אסור במלאכה הזאת, כי הגוי עשה מלאכה דאורייתא עבור ישראל.

'בכדי שיעשו', היינו שיעור זמן שלוקח לגוי או לאדם אחר, להגיע לאותו מקום, לבצע ולעשות את אותה מלאכה ולחזור למקומו, ואם רכב ע"ג בהמה, מבואר במ"ב, שמשערים דרך רכיבה, ואם לא ידוע כמה זמן הדבר לוקח, משערים כמו השיעור להביא מחוץ לתחום.

באופן שהדבר ספק האם הגוי עשה מלאכה עבור ישראל, וכן האם עשה הגוי את המלאכה בשבת, אסור עד מוצ"ש בכדי שיעשו, כי זה דבר שיש לו מתירין, המ"ב אומר, שכאשר גוי מביא מתנה ליהודי, הדבר ברור שהוא ליקט את הפירות או צד את הדגים או אפה את הפת (אם היא חמה) בשבת עצמה, אבל כאשר הגוי אומר ליהודי שיתן לו מתנה פירות, והיהודי בא לבית הגוי לקחת פירות, אנחנו לא יודעים מה הם הפירות האלו, האם ליקט בשבילו או בשביל היהודי, והאם ליקט אותם מער"ש או בשבת, ועל זה מדבר השו"ע.

י"א, שבערב בספק א"צ להמתין בכדי שיעשו, ואומר המ"ב, שבשבת עצמה אסור גם בספק, כי שבת זה ספק מוכן, כי על הצד שליקט הגוי את הפירות בשבת, הם מוקצה, ובמוקצה אנחנו מחמירים, אבל באיסור שאסור לגוי לעשות מלאכה עבור יהודי שאנחנו מחמירים גם במוצ"ש להמתין בכדי שיעשו, בספק אפשר להקל.

נמצא א"כ שנחלקו השיטות:

ספק מוכן – אסור וכפי שלמדנו בסעיף ה'.

ספק אם הגוי עשה בשביל היהודי – בשבת עצמה אסור כי זה ספק מוקצה, אבל לערב בכדי שיעשו נחלקו השיטות האם צריך להמתין בספק או לא, ולהלכה אומר המ"ב, שאין להקל בזה אלא לצורך מצוה.

ה'דיל' המרגש שהפתיע את חברי ועדת תכנון ובניה בביתר עילית
כשהמדע המשוכלל הצליח במקרה לכוון לדברי התורה הקדושה...
"התעוררתי בבהלה מהחלום. ידעתי שאין זה סתם דמיון!"
הבבא סאלי זי"ע החל לצעוק: "מדוע נכנסת? מי התיר לך לבוא כאן?"...
כשביקשו מהאחים וולפסון להוריד את הכיפה לפני פגישה עם טייקון...
צעקתי שתי מילים: "רבי אלימלך!"
הוא נזרק בכל אבריו והחל לזעוק. פחד אלוקים! הנקודה היהודית שבקרבו הוצתה באחת...
הוא החליט לוותר על אף שהצדק היה עימו, ומיד יצאו כולם מן המים. ואז התגלה הנס הגדול...
"הנה ימים באים... ומלאה הארץ דעה את ה'"- קליפ מסכם: מעמדי סיום הש''ס דרשו ברחבי תבל
בנס שם לב שהאוטובוס מתקרב לתחנה. מה ההתמדה הזאת? - שאלתי אותו. "עושים אצלנו מצ'ינג", הסביר לי...
בדרך אגב שאל הרב פוקס: "ומה תעשו עכשיו עם ארבע זוגות תפילין לאחר שכבר רכשתם חדשות?"
החלום שמסעיר את הציבור החרדי
"לפעמים השערות ממש סומרות מעוצמת הנס!"
"הוא צועק לי: אתה לא תאמין!"
אמירת פרשת המן – סגולה או תזכורת?
"גם אני התארגנתי בשקט", מספר חיים לאמו המצומררת, "ויצאנו לנתב"ג. בדרך נכנסנו למאפיה"
ב-2:30 מישהו העיר אותו, שם על הספסל. הוא תיאר לעצמו שמדובר במשטרה... אבל לא!
איך תוכל להסתלק מן העולם בלא לשוב בתשובה?
בדרך חזור, האברך שלצדי מקבל טלפון מ'מעייני הישועה. "הבחור שלך יכול להשתחרר", אומרים לו...
"אמרתי לעצמי: אולי 'הדף היומי' גורם לה לבכות?"...
מה גרם למיליארדים בעולם להעריץ את ביל קלינטון?
צפו: סיפורו המרגש של חתן "קניין ש"ס" ביוהנסבורג הרה"ג רבי ארן כהן שליט"א
צפו בקליפ מסכם מ"שבת דרשו" באוקספורד שבאנגליה
חסר אונים צנח על כסא מזדמן, ואז נזכר פתאום במענה שקיבל מהגר"ח קנייבסקי: "עמלק"!
סיום הש"ס של דרשו באצטדיון ''דום דה פריז''
תיאור חי מהמעמד המרטיט של הכנסיה הגדולה הראשונה בוינה, ודבריו של מרן ה'חפץ חיים' זי"ע
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלוקים
"בהתאסף ראשי עם"
עכשיו בשידור חוזר: סיום הש''ס של 'דרשו' באוקספורד - אנגליה
האלפים רקדו ושמחו לכבודה של תורה במשך שעה ארוכה, במעמד סיום הש"ס בפריז
קליפ מסכם: סיום הש''ס של דרשו ב''יד אליהו''
מרגש: אלפי יהודים במעמד סיום הש"ס של דרשו בדרום אפריקה
"הטייס אמר שבטיסה התרחש דבר שהוא לא חווה במהלך 17 השנים שלו בקו תל אביב-ניו יורק..."
הזכירו למרן את השם בשלישית, ואז הגיב מרן זצ"ל: "הוא לא בכלל סכנה, הוא לא בחזקת ערבים"...
"שום תגמול שתיתן לא יפצה על ריסוק התדמית!"
צפו: 'דרשו' בכל מקום, בכל זמן, לכל אחד!
"החלטתי לקנות לך מכשיר מיוחד שיקלוט וירשום כל מילה שאתה לומד"
'דרשו' בארגנטינה, יוהנסבורג, צרפת, ראדין, אוסטריה, ליקווד....
צפו: נציגי דרשו מסביב לעולם עם ברכות למסיימי הש''ס
"אנשים פילסו לעצמם דרך, ופשוט יצרו לעצמם מקום לרקוד"
סיום הש''ס של 'דרשו' בשידור חוזר:
צפו בוידאו: קליפ מסכם ממעמד סיום הש''ס
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלקים
צפו: "אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך"
סוף-סוף מצאתי שמונה חולצות במידה שלי. החלטתי שאני קונה את כולן, ואז מה אני מגלה??
"יש לאיש זה הרבה זכויות וצריכים להחזיר אותו לחיים!!"
סיימתי את הקניה ויצאתי לדרכי. ברחוב 'השלושה' פינת 'השומר', הבחנתי באותו אדם כולו נתון בהלם...
סיום שהוא התחלה - ההזדמנות שלך להצטרף לאימפריה!
לראשונה: סניף 'דרשו' הוקם בקזבלנקה שבמרוקו
"אבא שלי לימד אותי יותר מאלף דפים! כמה בחורים אתה מכיר שאבא שלהם לימד אותם אלף דפי גמרא??"
האברך חיפש בכיס חליפתו וראה שמהנגן שהיה לו בכיס, נשרה המדבקה עם שמו ו... נדבקה לכרטיס האשראי!!
"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים