מדוע אסור להנות ממלאכה שעשה גוי בשבת עבור ישראל?

סימן שכ"ה - סעיף ה'- סעיף ז'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אהאם מותר לאכול פירות שנתלשו ע"י גוי בשבת?

מה הדין בעיר מחצה גוים ומחצה יהודים וצד הגוי דגים בשבת עבור כולם? מהו השיעור 'בכדי שיעשו'? ומה הדין באופן שהדבר מוטל בספק האם הגוי עשה את המלאכה בשבת או מער"ש? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן שכ"ה סעיף ה' - סעיף ז' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

גוי שעשה מלאכה בשבת עבור עצמו, כגון שצד דגים או תלש פירות מהאילן בשבת, אסור ליהודי לאכול ולטלטל את אותם פירות או דגים בשבת, וטעם האיסור הוא, משום שבכניסת שבת הפירות לא היו מוכנים וכן הדגים לא ניצודו, והם מוקצה, ובפירות יש טעם נוסף כדלעיל בסי' שכ"ב, שגזרו חז"ל, שאם נתיר פירות שנתלשו בשבת, שמא יעלה בשבת ויתלוש, ולכן אם גוי תלש, זה לא גרע מפירות שנתלשו בשבת שהם אסורים, וכן לעניין דגים, ולאו דווקא אם גוי צד דגים, אלא הוא הדין אם אדם פרס מצודה בער"ש, ובשבת ניצודו דגים, הדגים אסורים כיוון שהם לא היו מוכנים, ולא זו בלבד אם אנחנו יודעים שהגוי צד או תלש את הפירות בשבת שהם אסורים, אלא גם בספק האם הגוי צד או תלש בשבת, אסור, כי ספק מוכן אסור, ויתכן שהטעם הוא בגלל שזה דבר שיש לו מתירין, ויכול להמתין במוצ"ש, ומותר מיד במוצ"ש, ושלא כבסעיף ו' לקמן שגוי שעשה מלאכה בשבת עבור ישראל, אסור ליהודי להנות מאותה מלאכה במוצ"ש עד 'בכדי שיעשו', שגזרו חז"ל שאם היהודי ירוויח שיהיה הדבר מוכן לו מיד במוצ"ש, הוא יבוא לומר לגוי שיעשה עבורו מלאכה בשבת.

אם ליקט וצד בשביל ישראל, או אופן שיש מחצה יהודים ומחצה גויים ועשה את המלאכה עבור כולם, המלאכה אסורה לישראל, כיוון שעשה את המלאכה גם עבור יהודים, וצריך להמתין עד לערב בכדי שיעשו, והמ"ב אומר, שדברי השו"ע 'ליקט וצד', זה לאו דווקא, אלא הוא הדין אם עשה אחת מן המלאכות עבור ישראל, אסור להנות מהמלאכה בשבת וגם למוצ"ש בכדי שיעשו, ולא רק אותו יהודי אסור בזה, אלא כל יהודי אסור במלאכה הזאת, כי הגוי עשה מלאכה דאורייתא עבור ישראל.

'בכדי שיעשו', היינו שיעור זמן שלוקח לגוי או לאדם אחר, להגיע לאותו מקום, לבצע ולעשות את אותה מלאכה ולחזור למקומו, ואם רכב ע"ג בהמה, מבואר במ"ב, שמשערים דרך רכיבה, ואם לא ידוע כמה זמן הדבר לוקח, משערים כמו השיעור להביא מחוץ לתחום.

באופן שהדבר ספק האם הגוי עשה מלאכה עבור ישראל, וכן האם עשה הגוי את המלאכה בשבת, אסור עד מוצ"ש בכדי שיעשו, כי זה דבר שיש לו מתירין, המ"ב אומר, שכאשר גוי מביא מתנה ליהודי, הדבר ברור שהוא ליקט את הפירות או צד את הדגים או אפה את הפת (אם היא חמה) בשבת עצמה, אבל כאשר הגוי אומר ליהודי שיתן לו מתנה פירות, והיהודי בא לבית הגוי לקחת פירות, אנחנו לא יודעים מה הם הפירות האלו, האם ליקט בשבילו או בשביל היהודי, והאם ליקט אותם מער"ש או בשבת, ועל זה מדבר השו"ע.

י"א, שבערב בספק א"צ להמתין בכדי שיעשו, ואומר המ"ב, שבשבת עצמה אסור גם בספק, כי שבת זה ספק מוכן, כי על הצד שליקט הגוי את הפירות בשבת, הם מוקצה, ובמוקצה אנחנו מחמירים, אבל באיסור שאסור לגוי לעשות מלאכה עבור יהודי שאנחנו מחמירים גם במוצ"ש להמתין בכדי שיעשו, בספק אפשר להקל.

נמצא א"כ שנחלקו השיטות:

ספק מוכן – אסור וכפי שלמדנו בסעיף ה'.

ספק אם הגוי עשה בשביל היהודי – בשבת עצמה אסור כי זה ספק מוקצה, אבל לערב בכדי שיעשו נחלקו השיטות האם צריך להמתין בספק או לא, ולהלכה אומר המ"ב, שאין להקל בזה אלא לצורך מצוה.

"זאת היתה השנה המאושרת ביותר בחיי"
מי היה 'המטריד האלמוני'? - לא תאמינו!
מדוע לא השכימו כלל ישראל לקראת קבלת התורה?
"כוחות ההצלה פקדו על כל האברכים להתפנות מיד מבית המדרש!"
מסוקרן, אני מביט לעבר הפעוט, ואז אני קולט: הוא חוזר שוב ושוב את כל הא'-ב' בעל פה ובמהירות!
משליכים תפוחים מגג בית הכנסת, ואוכלים לחם עם ארבעה ראשים
מצמרר: מה סיפר יהודי שחזר מעולם האמת לפני שלשה שבועות?
"אמור מה שתרצה, אני איני יודע, אבל תשעה חדשים לאחר מכן נולדה לי בת"...
"אבא, אבא, אתה לא יכול לעשות לי את זה!"
"כולם מחפשים איך להוציא כסף ואף אחד לא חושב שצריך להחזיר"
היינו בטוחים שחלילה אירע משהו. לא הבנו מה פשר הביקור המבוהל הזה...
איך קונים שקיעות בלימוד?
הגמ"ח נותן לך בין 30,000 ל-50,000 ש"ח לרגל שמחתך – ב-מ-ת-נ-ה!!!
חתונה לא יכולה להתחיל עם פחות מחמש מאות מוזמנים?
למה העשירים הכי סובלים בתקופת הקורונה?
נשמתי נעתקה. לשמאלי צלע הר, לימיני מדרון תלול, ומולי מכונית דוהרת...
"אני אומר לך בלי להכיר אותך שעברת הרבה קשיים בחיים"...
כשמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שאל בחור ישיבה: "אפשר לקבל ממך ברכה?"
האחות הפטירה לעברו של משתתף נוסף בשיעור: "אתה יכול ללכת לביתך..."
כשששאלות למדניות הגיעו ממרפסות בקומה השניה....
הנבואה השמימית של מרן בעל 'שבט הלוי' זצ"ל
קליפ מסכם - סיום הש''ס 'דרשו' בבלארוס
ישבתי עם הוריי בנחת. הם היו כל כך מאושרים!
"כל כך הרבה משפטים מתנהלים בבית המשפט?"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
קליפ חדש של מוטי שטיינמץ - בזכות התורה
כמה תקבלו במבחן המרשמלו?
מה חיפש מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בתמונת לוויין שהתנוססה במפעל טילים
בידוד מן התורה מנין?
5 דברים שאולי לא ידעת על הוראות הלכתיות שהתקבלו בחלום
כשה'חתם סופר' פרץ בבכי מול 390 תלמידיו
עשרות אנשים עמדו לפני הדלת הסגורה, אבל השומר בשלו
צפו: וידאו נדיר ממרן הגרא"מ שך זצוק"ל
מסתבר שהמקום היחיד בעולם בו נער יכול לפתור כל בעיה חברתית או רוחנית, הוא בית המדרש. אני מתרגש כשאני כותב את זה...
כשרבי שלמה זלמן תלה מודעות אבל על יהודי, כי הרמקול לא יגיע לרחביה
הלה החל לצעוק צעקות רמות, צרחות של ממש והבחור הצעיר מסמיק ומחוויר חליפות ולא יודע את נפשו...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים