מדוע אין 'שבת מברכים' לחודש תשרי ?

ב' אלול תשע"ט - סימן תי"ז

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמה הטעם שדווקא נשים נהגו שלא לעשות מלאכה בר"ח ואילו לאנשים אין בזה מנהג כלל?מדוע יום כיפור קטן נקרא בשם זה? ומה הטעם שנהגו לומר תפילת יום כיפור קטן בערב ר"ח?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן תי"ז במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

מנהג קדמונינו לברך את החודש בשבת שלפני ראש חודש, חוץ מלפני ר"ח תשרי, שבשבת שלפני ר"ח תשרי לא מברכים את החודש, והרמז לזה הוא, מפני שכתוב, 'בכסה ליום חגנו' שהר"ח מכוסה, ומביא השעה"צ, שאין זה עיקר הטעם, אלא עיקר הטעם הוא, כיוון שכל הסיבה שמברכים את החודש היא, להודיע מתי יחול ר"ח, כדי שיידעו את ההלכות המיוחדות שיש באותו חודש, אבל בחודש תשרי אין צורך לכך, כיוון שבלאו הכי יש את ראש השנה בתחילת החודש.

ברכת החודש אינה כמו קידוש החודש שהיה מלפנים שהיו קובעים ויוצרים את יום ר"ח, אלא שמודיעים עולם מתי יחול ר"ח כדי שיזהרו בכל הלכות החודש, וכגון בחודש שיחול בו פסח, חנוכה, פורים, ומ"מ נהגו לעמוד בעת הכרזת ר"ח.

ר"ח מותר בעשיית מלאכה, והנשים שנוהגות שלא לעשות מלאכה בר"ח, מנהג טוב הוא, ודווקא נשים אבל לא אנשים, ואם נהגו אנשים אין זה מנהג כלל , וטעם הדבר אומר המ"ב, לפי שהנשים לא פרקו נזמיהם לעגל, לכן ניתן להם ר"ח ליו"ט, ואומר הרמ"א, שאם המנהג לעשות רק חלק מהמלאכות ולא את כולם, הולכים אחר המנהג, ואומר הבה"ל, שצריך שהנשים ינהגו איסור מלאכה בר"ח במשהו, כדי להבדיל את ר"ח מיום רגיל.

אומר המ"ב, אם היה ר"ח שני ימים, יש מקומות שנוהגות הנשים לפרוש ממלאכה רק ביום אחד, ויפרשו ביום השני ולא ביום הראשון, כיוון שהיום השני הוא עיקר ר"ח, ואילו היום הראשון הוא השלמה לחודש שעבר.

יש נוהגים להתענות ערב ר"ח, וטוב שמי שמתענה, ינהיג עצמו להשלים את התענית עד הלילה, ויאמר 'בלי נדר', ויש מקומות חלוקים בעניין זה, יש מקומות שנהגו להתענות, ויש מקומות שלא נהגו להתענות, ובמקומות שנהגו להשלים, ישלים, והכל לפי כח האדם.

יש נוהגים לעשות במנחה של ערב ר"ח, יום כיפור קטן', וטעם שם זה הוא, כיוון שמתכפרים בו עוונות של כל החודש, וכמו שאומרים במוסף, 'זמן כפרה לכל תולדותם', ומנהג טוב לומר את הסליחות של יום כיפור קטן לפני תפילת מנחה, אבל בזמננו המנהג לומר את הסליחות אחרי תפילת מנחה.

מי שמתענה בערב ר"ח, צריך למהר בסעודת הלילה, שלא ייכנס לר"ח כשהוא מעונה, כיוון שבר"ח לא מתענים.

כתהו הספרים, גם מי שלא מתענה בערב ר"ח, מ"מ יעשה תשובה ביום זה, ויראה לתקן את כל מה שעיוות בכל החודש, כיוון שהוא יום האחרון של החודש, וכמו ערב ראש השנה, וע"י שעושה תשובה בערב ר"ח, זוכה שהראש חודש יהיה כפרה

סגולה לזיווג ולכל הישועות מפרשת תזריע מצורע
לקרוא ולהתפעם: היהודי הגיע מעולם האמת כדי לשלם את חובו
בדרך לקניית טלית קטן? 
הוא יודע מה הוא רוצה. ואתה?
"ערב טוב", אמר הגבוה, "קוראים לי ירחמיאל קראם, ובאתי לכאן לפגוש את הבן שלכם"
הקורונה עשתה לו רק טוב...
הערבי נדהם: "מה?! באמצע אתה מִתְּבֵּלל אתה רואה בבֶּאלֶבּון???"
שו"ת החינוך עם מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי
"אני מרגיש שהאדמה מתחתינו רועדת!", אמר לי
צפו: "במרוקו עשו זאת בקדושה וטהרה"
צפו: מרן הגר''ח קנייבסקי בכותל המערבי
וכי לזאת ייקרא "רעהו"? המצרי הזה הוא חברו של הישראלי?!
מידי שנה היה קובע עימו מחיר דמי שכירות למחסן כדי לאחסן בו את הכבשים...
הסגולה האדירה לבנים ושידוכים בליל הסדר
שידור חוזר: מעמד הכנה לליל הסדר עם הרב שלמה לוינשטיין שליט''א
סיכום מקוצר: כל מה שצריך לזכור בערב פסח שחל להיות בשבת
בסוף זה היה משתלם...
כיצד מסר ה"בבא מאיר" נפש לקיום מצוות הארבע כוסות?
רבבות לומדי הדף היומי התחילו בלימוד פרק 'ערבי פסחים'! בדיוק "שלושים יום קודם החג"!

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים