מבוי הפרוץ לגמרי לחצר האם מותר לטלטל בתוכו?

כ"ח באדר ב תשע"ט - סימן שס"ה- סעיף ג'- אמצע סעיף ג' "ואם ערבו בני החצר"

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אבאיזה אופן בני מבוי אסורים בטלטול ובני חצר מותרים בטלטול?כיצד יתכן שמחיצה שבוקעים בה רבים כשרה? ואיזה בעיה יש בכך שכותלי המבוי נכנסים לחצר? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שס"ה סעיף ג' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

מבוי שהוא פרוץ לגמרי לחצר, והחצר פרוצה לרה"ר, יש בזה ב' נידונים: (דאם לא נפרץ במילואו, אם נשארו שיריים מכותל המבוי, גם אם בני החצר לא עירבו עם בני המבוי, הדין הוא, שבני החצר לא אוסרים על בני המבוי, כיוון שיש לחיים שמפרידים בין דיורי החצר לדיורי המבוי)

א. האם המבוי מוגדר כמבוי מפולש, שהרי למדנו בתחילת סי' שס"ד, שמבוי מפולש, דהיינו, שיש לו שני מחיצות משני הצדדים, ובשני ראשיו פתוח לרה"ר או לכרמלית, אינו ניתר בלחי וקורה בלבד, אלא צריך לתקן אותו בצד אחד גם בצורת הפתח, והשאלה היא במבוי שלא פתוח באופן ישיר לרה"ר, אלא הוא פתוח לחצר, והחצר פתוחה לרה"ר, האם הוא נידון כמבוי מפולש, או לא?

ב. כאשר בני החצר או המבוי לא ערבו אחד עם השני, האם הם אוסרים אחד על השני או לא?

מבואר בשו"ע, שאם לא ערבו בני החצר עם בני המבוי, בני המבוי אסורים, אבל החצר מותרת, ומבאר המ"ב, שטעם ההיתר בטלטול בחצר הוא, כיוון שנשארו בה גיפופים, שהרי המבוי הוא צר, והחצר רחבה יותר, ולכן יש לחצר כתלים שמבדילים אותה מהמבוי לעניין שאם לא ערבו בני החצר עם בני המבוי לא נאסרים, אבל בני המבוי נאסרים, וגם כאשר החצר פרוצה נגד פרצת המבוי, ולכאורה היא נחשבת כמפולשת, שהרי היא פרוצה מצד אחד לרה"ר, ומצד שני היא פרוצה לרה"ר, דרך המבוי, בכ"ז החצר מותרת בטלטול, ואע"פ שבוקעים בה רבים, ולמדנו שזה פוסל את המחיצה, זה הכל לגבי מבוי, אבל לא לגבי חצר, והחצר מותרת בטלטול, ובלבד שלא יהיה בה יותר מי', שאז זה פוסל את מחיצות החצר.

מבוי שהוא צר והחצר רחבה יותר, המבוי אסור בטלטול, ואפילו שאינו כנגד פירצת החצר, בכ"ז, כיוון שבני המבוי לא ערבו עם בני החצר, הם אוסרים על בני החצר, ומדובר באופן שכותלי המבוי נכנסים פנימה לחצר, ובאופן כזה השיריים של כותלי החצר לא יכולים לשמש כלחיים.

מצמרר: מה סיפר יהודי שחזר מעולם האמת לפני שלשה שבועות?
"אמור מה שתרצה, אני איני יודע, אבל תשעה חדשים לאחר מכן נולדה לי בת"...
"אבא, אבא, אתה לא יכול לעשות לי את זה!"
"כולם מחפשים איך להוציא כסף ואף אחד לא חושב שצריך להחזיר"
היינו בטוחים שחלילה אירע משהו. לא הבנו מה פשר הביקור המבוהל הזה...
איך קונים שקיעות בלימוד?
הגמ"ח נותן לך בין 30,000 ל-50,000 ש"ח לרגל שמחתך – ב-מ-ת-נ-ה!!!
חתונה לא יכולה להתחיל עם פחות מחמש מאות מוזמנים?
למה העשירים הכי סובלים בתקופת הקורונה?
נשמתי נעתקה. לשמאלי צלע הר, לימיני מדרון תלול, ומולי מכונית דוהרת...
"אני אומר לך בלי להכיר אותך שעברת הרבה קשיים בחיים"...
כשמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שאל בחור ישיבה: "אפשר לקבל ממך ברכה?"
האחות הפטירה לעברו של משתתף נוסף בשיעור: "אתה יכול ללכת לביתך..."
כשששאלות למדניות הגיעו ממרפסות בקומה השניה....
הנבואה השמימית של מרן בעל 'שבט הלוי' זצ"ל
קליפ מסכם - סיום הש''ס 'דרשו' בבלארוס
ישבתי עם הוריי בנחת. הם היו כל כך מאושרים!
"כל כך הרבה משפטים מתנהלים בבית המשפט?"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
קליפ חדש של מוטי שטיינמץ - בזכות התורה
כמה תקבלו במבחן המרשמלו?
מה חיפש מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בתמונת לוויין שהתנוססה במפעל טילים
בידוד מן התורה מנין?
5 דברים שאולי לא ידעת על הוראות הלכתיות שהתקבלו בחלום
כשה'חתם סופר' פרץ בבכי מול 390 תלמידיו
עשרות אנשים עמדו לפני הדלת הסגורה, אבל השומר בשלו
צפו: וידאו נדיר ממרן הגרא"מ שך זצוק"ל
מסתבר שהמקום היחיד בעולם בו נער יכול לפתור כל בעיה חברתית או רוחנית, הוא בית המדרש. אני מתרגש כשאני כותב את זה...
כשרבי שלמה זלמן תלה מודעות אבל על יהודי, כי הרמקול לא יגיע לרחביה
הלה החל לצעוק צעקות רמות, צרחות של ממש והבחור הצעיר מסמיק ומחוויר חליפות ולא יודע את נפשו...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים