לוח מבחנים לשנת תשפ"ב

להורדת לוח המבחנים לחץ כאן


חודש אייר

דרשו בכולל – יום חמישי כ"ה באייר
יום שישי כ"ו באייר פרשת במדבר

קנין תורה – 29: יבמות מח. – עז:

קנין משניות – 29: ערלה א' ט' – ג' א'

הדף היומי בהלכה 3:

מ"ב: סימן י"ד עד סימן כ"ז סעיף ד'
מוסר: חפץ חיים הלכות לשון הרע כלל ז' אות ט' עד הלכות רכילות כלל ה' אות ג'

קנין חכמה 29: חובת הלבבות שער הבטחון פרק ג' "והעלה אשר בעבורה חייב הבורא" עד שער הבטחון פרק ד' "אבל עניני אויביו"

דף הכולל 23: כתובות ב. – כ:

חודש סיון

דרשו בכולל – יום חמישי כ"ד סיון
יום שישי כ"ה בסיון פרשת קורח

קנין תורה – 30: יבמות עח. – קז:

קנין משניות – 30: ערלה ג' ב' – בכורים א' י"א

הדף היומי בהלכה 4:

מ"ב: סימן כ"ז סעיף ד' עד סימן ל"ב סעיף י"ט
מוסר: חפץ חיים הלכות רכילות כלל ה' אות ג' עד סוף. שמירת הלשון עד הקדמה "ואף על פי כן"

קנין חכמה 30: חובת הלבבות שער הבטחון פרק ד' "אבל עניני אויביו" עד שער הבטחון סוף פרק ו'

דף הכולל 24: כתובות כא. – לט:

חודש תמוז

דרשו בכולל יום חמישי כ"ב תמוז
יום שישי כ"ג בתמוז פרשת מטות

קנין תורה – 31: יבמות קח. – כתובות טז:

קנין משניות – 31: בכורים ב' א' – ג' ח'

הדף היומי בהלכה 5:

מ"ב: סימן ל"ב סעיף י"ט עד סימן ל"ד
מוסר: שמירת הלשון הקדמה "ואף על פי כן" עד חלק א' שער הזכירה פרק ז' "הגה וראה"

קנין חכמה 31: חובת הלבבות שער הבטחון פרק ז' עד שער יחוד המעשה פרק ה' "על כן הזהר שלא תטעה"

דף הכולל 25: כתובות מ. – נט:

חודש אב

יום שישי כ"ט באב פרשת ראה
יום שני ב' באלול
מבחן מסכם 8 קנין תורה הדף היומי- יום שישי ו' באלול

קנין תורה – 32: כתובות יז. – מו:

קנין משניות – 32: בכורים ג' ט' – עדויות ב' א'

הדף היומי בהלכה 6:

מ"ב: סימן ל"ד עד סימן מ'
מוסר: שמירת הלשון חלק א' שער הזכירה פרק ז' "הגה וראה" עד פרק ט"ו "וגם השטן"

קנין חכמה 32: חובת הלבבות שער יחוד המעשה פרק ה' "על כן הזהר שלא תטעה" עד שער יחוד המעשה פרק ה' "ואם לא תשמע לו"

מסכם 8 קנין תורה הדף היומי:  יבמות מח.- כתובת מו:

חודש אלול

דרשו בכולל יום חמישי כ"ו באלול
יום שישי כ"ז באלול פרשת ניצבים

קנין תורה – 33: כתובות מז. – עו:

קנין משניות – 33: עדויות ב' ב' – ג' י'

הדף היומי בהלכה 7:

מ"ב: סימן מ' עד סימן נ"ב
מוסר: שמירת הלשון חלק א' שער הזכירה פרק ט"ו "וגם השטן" עד שער התבונה פרק ו' "הגה עוד"

קנין חכמה 33: חובת הלבבות שער יחוד המעשה פרק ה' "ואם לא תשמע לו" עד שער הכניעה פרק ו' "והחמישי הכניעה בענייני עולמו"

דף הכולל 26: כתובות ס. – פו:

לפתוח את היום ברגל ימין

הצטרפו למייל היומי של דרשו
מדהים, מרגש ומחזק.

דילוג לתוכן