כמה אוכל מותר לבשל ביום טוב ?

כ"ב אב תש"פ - סימן תק"ג- אמצע סעיף א' "ודווקא קודם אכילה"
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

האם מותר לבשל ביום טוב לצורך יו"ט שני של גלויות?מדוע אסור לבשל ביום הראשון של ראש השנה לצורך היום השני של ראש השנה? ומה הטעם שהתירו לשחוט בהמה ביום טוב אע"פ שצריך ממנה כזית בלבד?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ה' סימן תק"ג סעיף א' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

כתב השו"ע, מותר לבשל ביום טוב לצורך אוכל נפש דווקא לצורך יום טוב עצמו, אבל אסור לבשל ביום טוב לצורך מחר, וכן אסור לבשל לצורך מחר שהוא יום טוב שני של גלויות, משום שהוא ספק חול, ואסור לעשות אפילו דבר שהוא טירחה בעלמא, וכן אסור לבשל ביום טוב לצורך שבת שלאחריו, כיוון שאין שבת מכינה ליום טוב ואין יום טוב מכין לשבת, וכן אסור להכין מיום טוב ראשון של ראש השנה ליום טוב השני, ואע"פ שהם קדושה אחת, זה דווקא לחומרא, כגון, ביצה שנולדה בזה, אסורה בזה, אבל לא להקל שיהיה מותר להכין מיום טוב ראשון של ראש השנה ליום טוב שני של ראש השנה,.

יכולה אשה למלאות סיר מלא בשר, אפילו שהיא צריכה רק חתיכה אחת, ואפילו לאחר שכבר הניחה אותו על האש, והטעם, משום שהתבשיל יוצא יותר משובח כאשר הסיר מלא בשר, וממילא זה לא צורך מחר, אלא זה צורך היום וצורך אותה חתיכה שתצא מבושלת יותר טוב, ומותר גם לשים את התבשיל בסיר גדול כדי שיהיה שמן ביותר, וכל ההיתר להוסיף כאשר הסיר על האש, שייך רק כאשר מבשל בשר ודגים, אבל בשאר תבשילים, אסור להוסיף בשביל הלילה כאשר הסיר עומד על האש, משום שהתבשיל לא משתבח בזה, ויש בזה טירחה נוספת, וצריכה להיזהר, שלא תאמר בפיה שמבשלת לצורך הלילה, ובדיעבד אם אמרה בפיה, התבשיל לא נאסר, ואם אינה צריכה לסעודת היום בכלל, והבישול הוא רק לצורך הלילה, ואוכלת ממנו קצת כדי שלא יאסר עליה לבשל, נחלקו בזה האם נחשב הדבר להערמה, ויש נהגו להקל לבשל בשחרית לצורך הלילה, וטועמים קצת מהסיר ואין למחות בידם, כי יש להם על מי לסמוך, ודווקא מיום טוב ליום טוב, אבל אדם הרוצה לבשל סיר ביום טוב לצורך הלילה שהוא חול, וטועם ממנו כדי שלא יהיה בזה בישול גמור לצורך חול, יש להיזהר בזה, ואדם המחמיר כהדעה הסוברת שלא לבשל לצורך הלילה בסיר בפני עצמו, אלא מבשל באותו סיר עצמו שמבשל לצורך היום ומרבה בה לצורך הלילה, תבוא עליו ברכה, משום שאז באמת הוא צריך מהסיר לסעודת היום.

יכול אדם לשחוט בהמה שלימה אפילו שהוא צריך רק כזית אחד, משום שא"א לכזית בשר בלי שחיטה, ודווקא אם יש זמן עד האכילה להפשיט הבהמה, למלוח ולבשל, או עכ"פ לצלות, אבל אם לא יספיק להנות מהבשר, אסור.

יכולה אשה לבשל הרבה סירים, ולטעום מכל סיר משהו, ונחשב לצורך יום טוב, ואע"פ שהיא תשתמש בסירים האלו לאחר יום טוב, אבל כיוון שהיא משתמשת בכל סיר וסיר מעט, זה נחשב לצורך יום טוב, ומותר, וכל זה כאשר יש בסירים תבשילים שונים, שאז יכול להערים ולומר שרוצה לאכול מכל אחד מהם, אבל לא באופן שיש את אותו מאכל בכל הסירים, ויש אוסרים להערים, ומתירים רק כאשר באמת הוא רוצה לאכול והוא משאיר לצורך הלילה, והעולם נהגו להקל.

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים

1/130
דילוג לתוכן