כלי הלישה והאפייה של המצות

ב' אדר תש"פ - סימן תנ"ט- מאמצע סעיף ד' "וביו"ט מותר לעשותו"- סוף הסימן
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מדוע הדחת כלי הלישה ביו"ט תיעשה רק ע"י גוי?כיצד ההנהגה הטובה בזה כאשר אין לפניו גוי שידיח את הכלים? מה נהגו אנשי מעשה בעניין שולחנות הלישה של המצות? ומדוע צריכים עובדי המאפייה להיזהר שלא יתערבו אחד עם השני? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ה' סימן תנ"ט סעיף ד' ברמ"א עד סוף הסימן במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה

אומר הרמ"א, ביו"ט מותר להדיח את כלי הלישה מפירורי הבצק שעליהם, ע"י גוי, ומבאר המ"ב, שאסור מדרבנן להדיח את כלי הלישה ביו"ט, כיוון שאין לזה צורך ביו"ט, שהרי הוא כבר גמר ללוש, והוא רוצה להדיח אותם לצורך אחר יו"ט, ואסור להכין מיו"ט ליום חול, וההיתר ע"י גוי הוא, כיוון שאמירה לנכרי, שבות, והדחת כלי הלישה אסורה משום שבות, ושבות דשבות לצורך מצוה, מותר.

אם אין לפניו גוי שיוכל להדיח לו את כלי הלישה, יקח את הכלים, ויטיל אותם לתוך מים צוננים, והם מונעים מהבצק להחמיץ, וכן יכול לאפות את הבצק שע"ג כלי הלישה, כדי שלא יחמיץ, ואומר המ"ב, שיאפה אבל לא יאכל את הבצק הזה, כיוון שחוששים שמא הבצק לא יאפה היטב, ומביא המ"ב, שהאחרונים מפקפקים בעצה הזאת, כיוון שאסור לאכול את הבצק שע"ג כלי הלישה לאחר האפייה, וגם אין כוונתו לאכול את אותו בצק, וא"כ זו אפייה שלא לצורך, ולכן העצה הטובה בזה היא, שיבטל את החמץ לפני שיחמיץ, והביטול חל (ואע"פ שביטול ביו"ט לא חל, זה הכל ביטול של חמץ, אבל לא לבצק שעדיין לא החמיץ) או שיתן את הכלים במתנה לגוי, וממילא הבצק שהחמיץ, הוא לא של היהודי.

אומר הרמ"א עוד, כל הסיבה שאסור להדיח ע"י יהודי היא, כיוון שזו הדחה שאינה לצורך יו"ט, אבל אם אפשר להשתמש בעריבות להניח בתוכם, א"כ ההדחה היא לצורך יו"ט, ומותר גם ע"י יהודי.

צריך להיזהר שלא יהיו סדקים בעריבות שלשים בהם, כיוון שאם יש בהם סדקים, הבצק יכנס לתוכם, ואח"כ הוא לא יוכל לנקות את הסדקים היטב, והבצק שנכנס שם, יחמיץ את העיסה שהוא לש אח"כ, ומוסיף המ"ב, גם במרדה שרודים בו את המצות, יזהר שלא יהיה בו סדק או חריץ, וכן הדף שעליו עורכים ומגלגלים את המצות, שלא יהיו בו סדקים או חריצים, ואם יש בהם נקבים, צריך לסתום אותם, ויש כאלה אנשים, שמהסיבה הזאת עורכים על הסדין, כדי שהסדין יפריד בין הבצק לבין החריצים שע"ג הדף, אבל גם על הסדין זה לא טוב, כי הבצק נכנס בנקבי האריגה, אא"כ מחליף אותם כל שיעור מיל, ולהפוך אותם לצד השני, אינו מועיל, ולכן יותר טוב לערוך על דף חלק, ואנשי מעשה נוהגים, לצפות את השולחנות בטס של מתכות חלק, ולמנוע מצב שלשים ע"ג מקום שיש בו סדקים וחריצים שהבצק נכנס בהם.

לא יתן את העריבה שלשים בתוכה על כר או כסת, כיוון שהם מחממים את העריבה, ומחמיצים את הבצק, אבל של עור, מותר, ואומר המ"ב, שטוב להיזהר, שלא להעמיד את העריבה גם על בגד צמר, ולא רק על כסת של צמר, ובדיעבד, גם אם העמיד את העריבה ע"ג כר או כסת של צמר, העיסה לא נאסרת.

אם עבר ולש תחת השמש, הפת מותרת, ואומר המ"ב, אפילו לש במזיד, הפת מותרת, וכן אם לש ליד התנור, אבל אם הבצק שעמד בחמה או הבצק שעמד ליד התנור, התחמם, מסקנת האחרונים לאסור אותו באכילה.

אם העיסה רכה, לא יוסיף בה קמח, כיוון שהקמח שהוא מוסיף, לא נילוש יפה, ונשאר מעט בעין בתוך העיסה, ושמא הקמח הזה לא יאפה טוב, וחוששים שמא הקמח ייפול מרק בקערה ויחמיץ, והעצה בזה היא, שיעשה עיסה קטנה עם הרבה קמח ומעט מים, ומערב אותה עם העיסה הרכה שיש בה הרבה מים ומעט קמח, וכך הם מאזנים אחד את השני.

אומר המ"ב, כתבו האחרונים, שאדם אחד יעשה את העיסה הקשה והשני ילוש את הרכה, כיוון שאדם אחד לא יכול ללוש שתי עיסות יחד, ומ"מ אם עשה אדם אחד את שתי העיסות, אין לאסור, ואם אין לו אפשרות לעשות עיסה קשה, אלא רק להוסיף קמח על העיסה הרכה, אין בזה איסור, אבל יזהר שלא יתן את אותם המצות בדבר לח, ומ"מ אם המצות האלו נפלו לתוך התבשיל, הסכימו האחרונים להתיר, כיוון שלא ידוע בוודאות שנשאר בעיסה קמח בעין, ואפילו אם נשאר קמח, אולי הוא נאפה טוב.

כתבו האחרונים, יש להיזהר, לגרור את הפירורים מעל השולחן אחרי כל עיסה.

עוד אומר הרמ"א, שירחיק את המצות מהקמח, כיוון שהקמח עלול להידבק במצה, ועלול להחמיץ ע"ג העיסה, ואומר המ"ב, שלכן המודד קמח במאפייה, לא יתקרב אל העיסות, עד שינקה את מלבושיו מהקמח, וידיח ידיו שמא ידבק קמח בעיסה, וכן צריך להיזהר, שהמודד קמח לא יתן מים לתוך העריבה, שמא ידבק רטיבות המים על ידיו, וכן הנותן מים, לא יהיה מודד את הקמח, אלא כל אחד יהיה על משמרתו, ולא יתערבו כל אחד עם מלאכתו של השני.

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א

ה'דיל' המרגש שהפתיע את חברי ועדת תכנון ובניה בביתר עילית
כשהמדע המשוכלל הצליח במקרה לכוון לדברי התורה הקדושה...
"התעוררתי בבהלה מהחלום. ידעתי שאין זה סתם דמיון!"
הבבא סאלי זי"ע החל לצעוק: "מדוע נכנסת? מי התיר לך לבוא כאן?"...
כשביקשו מהאחים וולפסון להוריד את הכיפה לפני פגישה עם טייקון...
צעקתי שתי מילים: "רבי אלימלך!"
הוא נזרק בכל אבריו והחל לזעוק. פחד אלוקים! הנקודה היהודית שבקרבו הוצתה באחת...
הוא החליט לוותר על אף שהצדק היה עימו, ומיד יצאו כולם מן המים. ואז התגלה הנס הגדול...
"הנה ימים באים... ומלאה הארץ דעה את ה'"- קליפ מסכם: מעמדי סיום הש''ס דרשו ברחבי תבל
בנס שם לב שהאוטובוס מתקרב לתחנה. מה ההתמדה הזאת? - שאלתי אותו. "עושים אצלנו מצ'ינג", הסביר לי...
בדרך אגב שאל הרב פוקס: "ומה תעשו עכשיו עם ארבע זוגות תפילין לאחר שכבר רכשתם חדשות?"
החלום שמסעיר את הציבור החרדי
"לפעמים השערות ממש סומרות מעוצמת הנס!"
"הוא צועק לי: אתה לא תאמין!"
אמירת פרשת המן – סגולה או תזכורת?
"גם אני התארגנתי בשקט", מספר חיים לאמו המצומררת, "ויצאנו לנתב"ג. בדרך נכנסנו למאפיה"
ב-2:30 מישהו העיר אותו, שם על הספסל. הוא תיאר לעצמו שמדובר במשטרה... אבל לא!
איך תוכל להסתלק מן העולם בלא לשוב בתשובה?
בדרך חזור, האברך שלצדי מקבל טלפון מ'מעייני הישועה. "הבחור שלך יכול להשתחרר", אומרים לו...
"אמרתי לעצמי: אולי 'הדף היומי' גורם לה לבכות?"...
מה גרם למיליארדים בעולם להעריץ את ביל קלינטון?
צפו: סיפורו המרגש של חתן "קניין ש"ס" ביוהנסבורג הרה"ג רבי ארן כהן שליט"א
צפו בקליפ מסכם מ"שבת דרשו" באוקספורד שבאנגליה
חסר אונים צנח על כסא מזדמן, ואז נזכר פתאום במענה שקיבל מהגר"ח קנייבסקי: "עמלק"!
סיום הש"ס של דרשו באצטדיון ''דום דה פריז''
תיאור חי מהמעמד המרטיט של הכנסיה הגדולה הראשונה בוינה, ודבריו של מרן ה'חפץ חיים' זי"ע
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלוקים
"בהתאסף ראשי עם"
עכשיו בשידור חוזר: סיום הש''ס של 'דרשו' באוקספורד - אנגליה
האלפים רקדו ושמחו לכבודה של תורה במשך שעה ארוכה, במעמד סיום הש"ס בפריז
קליפ מסכם: סיום הש''ס של דרשו ב''יד אליהו''
מרגש: אלפי יהודים במעמד סיום הש"ס של דרשו בדרום אפריקה
"הטייס אמר שבטיסה התרחש דבר שהוא לא חווה במהלך 17 השנים שלו בקו תל אביב-ניו יורק..."
הזכירו למרן את השם בשלישית, ואז הגיב מרן זצ"ל: "הוא לא בכלל סכנה, הוא לא בחזקת ערבים"...
"שום תגמול שתיתן לא יפצה על ריסוק התדמית!"
צפו: 'דרשו' בכל מקום, בכל זמן, לכל אחד!
"החלטתי לקנות לך מכשיר מיוחד שיקלוט וירשום כל מילה שאתה לומד"
'דרשו' בארגנטינה, יוהנסבורג, צרפת, ראדין, אוסטריה, ליקווד....
צפו: נציגי דרשו מסביב לעולם עם ברכות למסיימי הש''ס
"אנשים פילסו לעצמם דרך, ופשוט יצרו לעצמם מקום לרקוד"
סיום הש''ס של 'דרשו' בשידור חוזר:
צפו בוידאו: קליפ מסכם ממעמד סיום הש''ס
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלקים
צפו: "אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך"
סוף-סוף מצאתי שמונה חולצות במידה שלי. החלטתי שאני קונה את כולן, ואז מה אני מגלה??
"יש לאיש זה הרבה זכויות וצריכים להחזיר אותו לחיים!!"
סיימתי את הקניה ויצאתי לדרכי. ברחוב 'השלושה' פינת 'השומר', הבחנתי באותו אדם כולו נתון בהלם...
סיום שהוא התחלה - ההזדמנות שלך להצטרף לאימפריה!
לראשונה: סניף 'דרשו' הוקם בקזבלנקה שבמרוקו
"אבא שלי לימד אותי יותר מאלף דפים! כמה בחורים אתה מכיר שאבא שלהם לימד אותם אלף דפי גמרא??"
האברך חיפש בכיס חליפתו וראה שמהנגן שהיה לו בכיס, נשרה המדבקה עם שמו ו... נדבקה לכרטיס האשראי!!
"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים

5/126
דילוג לתוכן