כיצד קובעים את ימי המועדים ?

כ"ב אלול תשע"ט - סימן תכ"ח- סעיף א'- סעיף ג'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמדוע פורים לעולם לא יחול ביום שני?איזה מועד יחול ביום שחל בו חנוכה? באלו ימים יחול ראש חודש של כל אחד מן החודשים?ומהו הסימן לקביעת המועדים?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן תכ"ח סעיף א' – סעיף ג' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

הכלל בימים שקובעים בהם את המועדים הוא, שתמיד אנחנו צריכים להקפיד שיום הכיפורים לא יחול לא ביום ראשון ולא ביום שישי, כדי למנוע מצב שישנם שני ימים הסמוכים זה לזה שאסורים במלאכה, וכן קובעים שהושענא רבא לא יחול בשבת, ולכן ראש השנה לא קובעים ביום א' ולא ביום ד' ולא ביום ו', ומהטעם הנ"ל, שלא יחול יוה"כ בשישי או בראשון, וממילא הושענא רבא לא יחול בשבת, וכן לא קובעים יוה"כ ביום ג', דא"כ יחול הושענא רבא בשבת.

פורים לא נקבע בימים ז' ב' וד' ומהסיבה הנ"ל שלא יחול יוה"כ בא' או ו', והושענא רבא לא יחול בשבת, וכן לא בד"ו פסח, ולא גה"ז עצרת והושענא רבא, ולא ג' חנוכה, ולא אג"ו תענית אסתר, ולא בד"ו צום תמוז ואב.

ביום שבו חל פורים, יחול בו ל"ג בעומר, והסימן הוא פל"ג, דהיינו, פורים ל"ג, וביום שיחול חנוכה יהיה עצרת, ומביא המ"ב, שיש טעות בזה, ועצרת לא יחול ביום שחל בו חנוכה, שהרי חנוכה יכול להיות ביום ה' וז', ועצרת לא יכול לחול בימים אלו, אלא צריך לומר, שביום שיהיה בו עצרת, יהיה חנוכה, דהיינו, החנוכה של שנה הבאה, וזה דווקא כשהשנה כסדרה, דהיינו, חשוון וכסלו אחד מלא ואחד חסר, או שניהם חסרים, אבל כששניהם מלאים, יבוא יום ראשון של חנוכה ביום אחד לאחר היום שחל בו עצרת, כגון אם עצרת חל ביום ראשון, חנוכה יחול ביום שני.

הימים שהוקבעו בהם ראשי חודשים הם, ר"ח ניסן נקבע רק בימים אגה"ז, ולא בד"ו, ומהסיבה הנ"ל, שיוה"כ או הו"ר לא יחולו בימים א' ו' או בשבת, וכן סיון חל בימים אגד"ו, ותמוז אגה"ו, אב בדו"ז, אלול אבד"ו, תשרי בגה"ז, מרחשוון גדו"א, כסלו אבגדה"ו, טבת אבגד"ו, שבט בגדה"ז, אדר זבד"ו, ולעניין מרחשוון שכתוב שיכול לחול גדו"א, זה לא נכון והיא טעות סופר, וצ"ל בדה"ז, והשו"ע נותן סימן, שכאשר יש שני ימים של ר"ח, הסימן הוא ביום השני שהוא א', והוא עיקר ר"ח, ולפי"ז מרחשוון לא מסתדר, ולכן צ"ל שיש ט"ס.

סימן לקביעת המועדים הוא כך:

א"ת – ביום ראשון של פסח יהיה לעולם תשעה באב, והסימן 'על מצות ומרורים יאכלוהו.

ב"ש - ביום שני של פסח יחול שבועות.

ג"ר - ביום שלישי של פסח יחול ראש השנה.

ד"ק – ביום רביעי של פסח הוא יום שבו קריאת התורה.

ה"צ – ביום חמישי של פסח, צום כיפורים.

ו"פ – ביום שישי של פסח יחול יום פורים.

"יום שבתון אין לשכוח"
"בחיוך הזה דקרת אותו בכל רמ"ח איבריו!"
"אבא, אל תחזור הביתה! המצב בניו-יורק מזעזע!"
"זה הרב שטיינמן?!", הוא שאלני בתמיהה...
בזכות מצוות כיבוד אב ואם - לא נצטרך להיטלטל...
אלף ארבע מאות פרנק, בזכות קריאת שמע בזמנה...
"מה עם חברותות?", שאל ראש הישיבה. ענה הבחור: "יש לי מספיק חברה גם בלי חברותות!"
"בסיום הנסיעה הוצאתי את הארנק ושילמתי לנהג על הנסיעה. עבר זמן, ואני מגלה שהארנק איננו!"
לא תאמינו: מי היו 2 הבחורים שכמעט ועזבו את הישיבה ולבסוף הצמיחו את עולם הישיבות?
צפו: חתונה אצל אדמור מזוטשקא זצוק"ל
הרים הרבי את קולו ואמר: "מי אמר לך שאתה בן אדם?!"
"אני רואה שכל הקיר כולו נפל. אין מדרגות, אין קיר. וה'כף החיים' יושב בעליה וכותב. כולם פחדו..."
"כל פעם שעמדתי לפני נישואי צאצאיי, הקב"ה הזמין לי עסקאות בדרכים שאינן דרכים!"
הנוכל נמלט עם הכסף! - קלטו מיידית השניים. הם מיהרו לתחנת הרכבת והגיעו בשנייה האחרונה...
"שמחה של תורה" • ריקודי סיום הש"ס העולמי של 'דרשו' תש"פ
הפתק שהופך אותי למאושר
"אני לא מכין כעת שלש כוסות תה, ושזה יהיה לעילוי נשמות ילדיי!"...
לאכזבתו לא היה גבול. הוא טלפן מיד לגיסו, ואמר לו - ״צריך לעשות 'לחיים'!"...
"מחר תבוא, אף אחד לא יידע מזה!"
"הרֶגַע! עם המזוודות הלא מסודרות - בא לישיבה ללמוד! כל השאר כבר יסודר..."
כשמרן הגראי''ל שטיינמן נשאל מדוע הוא לא משפץ את הבית שלו
שאל מרן: "ומי אמר שכאשר יש מגפה לובשים מסכה?"
כשהסטודנט המצטיין סירב להיבחן בשבת ונקרא לחדרו של דיקן האוניברסיטה
כששאלו אותו איך הוא מסוגל, הוא ענה: "יש לי שריפה במח!"
"זכינו שיש עכשיו יותר תורה!"
כעבור שעתיים נוספות כבר הבנו למה נשפכו הדמעות...
מה אתם מזהים בתמונה המדהימה הזאת?
מרן הגראי"ל חייך כשאמר: "הם לא צריכים אותנו בצבא!"
בני התורה התגלו בימי המגפה במלוא יופיים...
הרב הרגיש שעוקבים אחריו. הוא הסתובב וראה את החתן עם אקדח ביד. הוא ידע שסופו קרב...
תשובה נחרצת ומפתיעה שענה מרן הגר"ח שליט״א
בהתאסף ראשי עם
"אמרתי להם שאני עושה את זה מכל הלב כדי לשמח זוג צעיר, מתוך תקווה שבורא עולם ישמח אותי..."
לפתע נפתחה לעבר מכוניתם אש צולבת...
"הרב שלי אמר להתפלל בחוץ", אמר הבחור ברוגע
"זאת היתה השנה המאושרת ביותר בחיי"
מי היה 'המטריד האלמוני'? - לא תאמינו!
מדוע לא השכימו כלל ישראל לקראת קבלת התורה?
"כוחות ההצלה פקדו על כל האברכים להתפנות מיד מבית המדרש!"
מסוקרן, אני מביט לעבר הפעוט, ואז אני קולט: הוא חוזר שוב ושוב את כל הא'-ב' בעל פה ובמהירות!
משליכים תפוחים מגג בית הכנסת, ואוכלים לחם עם ארבעה ראשים
מצמרר: מה סיפר יהודי שחזר מעולם האמת לפני שלשה שבועות?
"אמור מה שתרצה, אני איני יודע, אבל תשעה חדשים לאחר מכן נולדה לי בת"...
"אבא, אבא, אתה לא יכול לעשות לי את זה!"
"כולם מחפשים איך להוציא כסף ואף אחד לא חושב שצריך להחזיר"
היינו בטוחים שחלילה אירע משהו. לא הבנו מה פשר הביקור המבוהל הזה...
איך קונים שקיעות בלימוד?
הגמ"ח נותן לך בין 30,000 ל-50,000 ש"ח לרגל שמחתך – ב-מ-ת-נ-ה!!!
חתונה לא יכולה להתחיל עם פחות מחמש מאות מוזמנים?
למה העשירים הכי סובלים בתקופת הקורונה?
נשמתי נעתקה. לשמאלי צלע הר, לימיני מדרון תלול, ומולי מכונית דוהרת...
"אני אומר לך בלי להכיר אותך שעברת הרבה קשיים בחיים"...
כשמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שאל בחור ישיבה: "אפשר לקבל ממך ברכה?"
האחות הפטירה לעברו של משתתף נוסף בשיעור: "אתה יכול ללכת לביתך..."
כשששאלות למדניות הגיעו ממרפסות בקומה השניה....
הנבואה השמימית של מרן בעל 'שבט הלוי' זצ"ל
קליפ מסכם - סיום הש''ס 'דרשו' בבלארוס
ישבתי עם הוריי בנחת. הם היו כל כך מאושרים!
"כל כך הרבה משפטים מתנהלים בבית המשפט?"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
קליפ חדש של מוטי שטיינמץ - בזכות התורה
כמה תקבלו במבחן המרשמלו?
מה חיפש מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בתמונת לוויין שהתנוססה במפעל טילים
בידוד מן התורה מנין?
5 דברים שאולי לא ידעת על הוראות הלכתיות שהתקבלו בחלום
כשה'חתם סופר' פרץ בבכי מול 390 תלמידיו
עשרות אנשים עמדו לפני הדלת הסגורה, אבל השומר בשלו
צפו: וידאו נדיר ממרן הגרא"מ שך זצוק"ל
מסתבר שהמקום היחיד בעולם בו נער יכול לפתור כל בעיה חברתית או רוחנית, הוא בית המדרש. אני מתרגש כשאני כותב את זה...
כשרבי שלמה זלמן תלה מודעות אבל על יהודי, כי הרמקול לא יגיע לרחביה
הלה החל לצעוק צעקות רמות, צרחות של ממש והבחור הצעיר מסמיק ומחוויר חליפות ולא יודע את נפשו...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים