כיצד קובעים את ימי המועדים ?

כ"ב אלול תשע"ט - סימן תכ"ח- סעיף א'- סעיף ג'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמדוע פורים לעולם לא יחול ביום שני?איזה מועד יחול ביום שחל בו חנוכה? באלו ימים יחול ראש חודש של כל אחד מן החודשים?ומהו הסימן לקביעת המועדים?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן תכ"ח סעיף א' – סעיף ג' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

הכלל בימים שקובעים בהם את המועדים הוא, שתמיד אנחנו צריכים להקפיד שיום הכיפורים לא יחול לא ביום ראשון ולא ביום שישי, כדי למנוע מצב שישנם שני ימים הסמוכים זה לזה שאסורים במלאכה, וכן קובעים שהושענא רבא לא יחול בשבת, ולכן ראש השנה לא קובעים ביום א' ולא ביום ד' ולא ביום ו', ומהטעם הנ"ל, שלא יחול יוה"כ בשישי או בראשון, וממילא הושענא רבא לא יחול בשבת, וכן לא קובעים יוה"כ ביום ג', דא"כ יחול הושענא רבא בשבת.

פורים לא נקבע בימים ז' ב' וד' ומהסיבה הנ"ל שלא יחול יוה"כ בא' או ו', והושענא רבא לא יחול בשבת, וכן לא בד"ו פסח, ולא גה"ז עצרת והושענא רבא, ולא ג' חנוכה, ולא אג"ו תענית אסתר, ולא בד"ו צום תמוז ואב.

ביום שבו חל פורים, יחול בו ל"ג בעומר, והסימן הוא פל"ג, דהיינו, פורים ל"ג, וביום שיחול חנוכה יהיה עצרת, ומביא המ"ב, שיש טעות בזה, ועצרת לא יחול ביום שחל בו חנוכה, שהרי חנוכה יכול להיות ביום ה' וז', ועצרת לא יכול לחול בימים אלו, אלא צריך לומר, שביום שיהיה בו עצרת, יהיה חנוכה, דהיינו, החנוכה של שנה הבאה, וזה דווקא כשהשנה כסדרה, דהיינו, חשוון וכסלו אחד מלא ואחד חסר, או שניהם חסרים, אבל כששניהם מלאים, יבוא יום ראשון של חנוכה ביום אחד לאחר היום שחל בו עצרת, כגון אם עצרת חל ביום ראשון, חנוכה יחול ביום שני.

הימים שהוקבעו בהם ראשי חודשים הם, ר"ח ניסן נקבע רק בימים אגה"ז, ולא בד"ו, ומהסיבה הנ"ל, שיוה"כ או הו"ר לא יחולו בימים א' ו' או בשבת, וכן סיון חל בימים אגד"ו, ותמוז אגה"ו, אב בדו"ז, אלול אבד"ו, תשרי בגה"ז, מרחשוון גדו"א, כסלו אבגדה"ו, טבת אבגד"ו, שבט בגדה"ז, אדר זבד"ו, ולעניין מרחשוון שכתוב שיכול לחול גדו"א, זה לא נכון והיא טעות סופר, וצ"ל בדה"ז, והשו"ע נותן סימן, שכאשר יש שני ימים של ר"ח, הסימן הוא ביום השני שהוא א', והוא עיקר ר"ח, ולפי"ז מרחשוון לא מסתדר, ולכן צ"ל שיש ט"ס.

סימן לקביעת המועדים הוא כך:

א"ת – ביום ראשון של פסח יהיה לעולם תשעה באב, והסימן 'על מצות ומרורים יאכלוהו.

ב"ש - ביום שני של פסח יחול שבועות.

ג"ר - ביום שלישי של פסח יחול ראש השנה.

ד"ק – ביום רביעי של פסח הוא יום שבו קריאת התורה.

ה"צ – ביום חמישי של פסח, צום כיפורים.

ו"פ – ביום שישי של פסח יחול יום פורים.

סגולה לזיווג ולכל הישועות מפרשת תזריע מצורע
לקרוא ולהתפעם: היהודי הגיע מעולם האמת כדי לשלם את חובו
בדרך לקניית טלית קטן? 
הוא יודע מה הוא רוצה. ואתה?
"ערב טוב", אמר הגבוה, "קוראים לי ירחמיאל קראם, ובאתי לכאן לפגוש את הבן שלכם"
הקורונה עשתה לו רק טוב...
הערבי נדהם: "מה?! באמצע אתה מִתְּבֵּלל אתה רואה בבֶּאלֶבּון???"
שו"ת החינוך עם מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי
"אני מרגיש שהאדמה מתחתינו רועדת!", אמר לי
צפו: "במרוקו עשו זאת בקדושה וטהרה"
צפו: מרן הגר''ח קנייבסקי בכותל המערבי
וכי לזאת ייקרא "רעהו"? המצרי הזה הוא חברו של הישראלי?!
מידי שנה היה קובע עימו מחיר דמי שכירות למחסן כדי לאחסן בו את הכבשים...
הסגולה האדירה לבנים ושידוכים בליל הסדר
שידור חוזר: מעמד הכנה לליל הסדר עם הרב שלמה לוינשטיין שליט''א
סיכום מקוצר: כל מה שצריך לזכור בערב פסח שחל להיות בשבת
בסוף זה היה משתלם...
כיצד מסר ה"בבא מאיר" נפש לקיום מצוות הארבע כוסות?
רבבות לומדי הדף היומי התחילו בלימוד פרק 'ערבי פסחים'! בדיוק "שלושים יום קודם החג"!

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים