כיצד על אדם לנהוג בערב פסח עם חמץ של חברו המופקד אצלו ?

ט' חשון תש"פ - סימן תמ"ג- סעיף ב'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמה הצד לומר שהנפקד צריך לדאוג למץ של המפקיד והרי אין לו שום קשר עם החמץ הזה? האם אפשר לסמוך על כך שהמפקיד מכר את החמץ מהמקום בו הוא נמצא?ומה עלי לעשות בערב פסח עם חמץ של יהודי הממושכן אצלי?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ה' סימן תמ"ג סעיף ב' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

יהודי שמופקד בידיו חמץ של יהודי אחר, ומתקרב זמן איסור חמץ, עד תחילת שעה חמישית לא יעשה עם החמץ שום דבר, שהרי כפי שמבואר בסעיף א', מן התורה החמץ אסור באכילה ובהנאה כבר ביום י"ד מסוף שעה שישית ואילך, ומדרבנן חז"ל אסרו את החמץ ביום י"ד שתי שעות קודם לכן, בשעה שישית ובשעה חמישית, בשעה שישית החמץ אסור מדרבנן באכילה ובהנאה, ובשעה חמישית אסור באכילה, וזה מה שאומר השו"ע, שעד תחילת שעה חמישית, לא יגע בחמץ.

אם הגיע שעה חמישית והבעלים לא הגיע לקחת את הפיקדון, הנפקד ימכור את החמץ לגוי כדי שהבעלים של החמץ לא יפסידו את דמי החמץ, ואומר המ"ב, שבמקום כזה שהנפקד חושש שאם הוא יחכה עד ערב פסח בשעה חמישית הוא לא ימצא קונים, ימכור את החמץ קודם לכן.

אם הנפקד לא מכר את החמץ לגוי והגיע זמן האיסור, חייב לבערו בזמן איסורו אפילו אם הוא לא חייב באחריותו, ומבאר המ"ב, שאע"ג שאין לנפקד שום קשר עם החמץ, בכ"ז צריך לבערו, כיוון שיש לו קשר עם הבעלים של החמץ, שהרי 'כל ישראל ערבים זה בזה', ומשום כך הוא חייב לדאוג שהבעלים של החמץ לא יעבור על איסור, טעם נוסף אומר הגר"א, שמכיוון שהחמץ בביתו והחמץ של יהודי, הוא חייב לבער את החמץ הזה, כי יש ברשותו חמץ שעוברים עליו.

המ"ב אומר חידוש נוסף, שאע"פ שיש אפשרות שהבעלים של החמץ מכר את החמץ לגוי מהמקום בו הוא נמצא, הנפקד צריך לבער את החמץ, כיוון שהאפשרות הזו היא ספק, ומצד שני יש כאן ודאי חמץ לפנינו, וודאי חמץ גובר על ספק מכירה.

אומר המ"ב, כאשר הנפקד פשע והגיע למצב הזה שלא מכר את החמץ שמופקד בידיו לגוי ולכן הוא צריך לבער את החמץ מן העולם, סובר המג"א שהוא חייב לשלם את דמי הפיקדון למפקיד, ואע"פ שהוא שומר חינם, אבל נחשב הדבר לפשיעה, ומביא שדעת רוב האחרונים, שהחיובים של שמירה לא מחייבים את השומר למכור את החמץ לגוי, אלא החיובים של השמירה מחייבים את המפקיד להחזיר את החמץ לבעלים, ורק מדין השבת אבידה הוא חייב למכור את החמץ, אבל לא מצאנו שאדם שפשע ולא השיב אבידה, שהוא חייב לשלם לבעלים את דמי האבידה, ובכ"ז אומר המ"ב, שאם החמץ ממושכן אצלו, אם הוא שרף את החמץ, הוא נושא באחריות שלו, כיוון שאם החמץ ממושכן בידיו, כל עוד והוא לא מחזיר את המשכון לבעלים, החוב נפקע, והרי כאן הוא לא החזיר את המשכון לבעלים, אא"כ הוא אנוס.

עוד אומר המ"ב, אפשר שאם החמץ ממושכן בידו והוא לא שרף אותו, מותר לו אחרי פסח לומר לבעלים, 'הרי שלך לפניך', אע"פ שהחמץ עכשיו לא שווה כלום, בכ"ז הוא מחזיר לו את הפיקדון שהופקד אצלו, ואז הבעלים צריך לשלם לו את דמי המשכון, דהיינו את ההלוואה שהוא לקח ממנו.  

כעבור שעתיים נוספות כבר הבנו למה נשפכו הדמעות...
מה אתם מזהים בתמונה המדהימה הזאת?
מרן הגראי"ל חייך כשאמר: "הם לא צריכים אותנו בצבא!"
בני התורה התגלו בימי המגפה במלוא יופיים...
הרב הרגיש שעוקבים אחריו. הוא הסתובב וראה את החתן עם אקדח ביד. הוא ידע שסופו קרב...
"שאלתי את מרן הגר״ח שליט״א האם הוא ׳מרשה׳ לי לנתק את הטלפון לפחות בזמן הלימוד?"
בהתאסף ראשי עם
"אמרתי להם שאני עושה את זה מכל הלב כדי לשמח זוג צעיר, מתוך תקווה שבורא עולם ישמח אותי..."
לפתע נפתחה לעבר מכוניתם אש צולבת...
"הרב שלי אמר להתפלל בחוץ", אמר הבחור ברוגע
"זאת היתה השנה המאושרת ביותר בחיי"
מי היה 'המטריד האלמוני'? - לא תאמינו!
מדוע לא השכימו כלל ישראל לקראת קבלת התורה?
"כוחות ההצלה פקדו על כל האברכים להתפנות מיד מבית המדרש!"
מסוקרן, אני מביט לעבר הפעוט, ואז אני קולט: הוא חוזר שוב ושוב את כל הא'-ב' בעל פה ובמהירות!
משליכים תפוחים מגג בית הכנסת, ואוכלים לחם עם ארבעה ראשים
מצמרר: מה סיפר יהודי שחזר מעולם האמת לפני שלשה שבועות?
"אמור מה שתרצה, אני איני יודע, אבל תשעה חדשים לאחר מכן נולדה לי בת"...
"אבא, אבא, אתה לא יכול לעשות לי את זה!"
"כולם מחפשים איך להוציא כסף ואף אחד לא חושב שצריך להחזיר"
היינו בטוחים שחלילה אירע משהו. לא הבנו מה פשר הביקור המבוהל הזה...
איך קונים שקיעות בלימוד?
הגמ"ח נותן לך בין 30,000 ל-50,000 ש"ח לרגל שמחתך – ב-מ-ת-נ-ה!!!
חתונה לא יכולה להתחיל עם פחות מחמש מאות מוזמנים?
למה העשירים הכי סובלים בתקופת הקורונה?
נשמתי נעתקה. לשמאלי צלע הר, לימיני מדרון תלול, ומולי מכונית דוהרת...
"אני אומר לך בלי להכיר אותך שעברת הרבה קשיים בחיים"...
כשמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שאל בחור ישיבה: "אפשר לקבל ממך ברכה?"
האחות הפטירה לעברו של משתתף נוסף בשיעור: "אתה יכול ללכת לביתך..."
כשששאלות למדניות הגיעו ממרפסות בקומה השניה....
הנבואה השמימית של מרן בעל 'שבט הלוי' זצ"ל
קליפ מסכם - סיום הש''ס 'דרשו' בבלארוס
ישבתי עם הוריי בנחת. הם היו כל כך מאושרים!
"כל כך הרבה משפטים מתנהלים בבית המשפט?"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
קליפ חדש של מוטי שטיינמץ - בזכות התורה
כמה תקבלו במבחן המרשמלו?
מה חיפש מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בתמונת לוויין שהתנוססה במפעל טילים
בידוד מן התורה מנין?
5 דברים שאולי לא ידעת על הוראות הלכתיות שהתקבלו בחלום
כשה'חתם סופר' פרץ בבכי מול 390 תלמידיו
עשרות אנשים עמדו לפני הדלת הסגורה, אבל השומר בשלו
צפו: וידאו נדיר ממרן הגרא"מ שך זצוק"ל
מסתבר שהמקום היחיד בעולם בו נער יכול לפתור כל בעיה חברתית או רוחנית, הוא בית המדרש. אני מתרגש כשאני כותב את זה...
כשרבי שלמה זלמן תלה מודעות אבל על יהודי, כי הרמקול לא יגיע לרחביה
הלה החל לצעוק צעקות רמות, צרחות של ממש והבחור הצעיר מסמיק ומחוויר חליפות ולא יודע את נפשו...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים