כיצד מכשירים תנור של חמץ לצורך אפיית מצות ?

ט' אדר תש"פ - סימן תס"א- סעיף א'
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

האם ניתן להכשיר תנור העשוי חרס בכדי לאפות בו מצות? • באיזה אופן ניתן למנוע את הכשרת התנור בהיסק? • וכיצד מכשירים תנור ביו"ט ראשון של פסח? • שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ה' סימן תס"א סעיף א' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה

תנור שאפו בו חמץ במשך השנה, כאשר מסיקים אותו לצורך הכשרתו לאפות בו מצות בפסח, צריך להסיק אותו בגחלים, ושהגחלים ילכו על פני כל התנור, ובכל פינה, ולא מספיק להסיק אותו בלהבה בלבד, כיוון שכמו שהתנור בולע ע"י גחלים, כך הוא פולט ע"י גחלים, וצריך לחמם אותו ע"י הגחלים, בשיעור שיהיו הניצוצות ניתזים ממנו, ומביא המ"ב, באופן שהוא מסופק אם הגחלים הלכו על פני כל התנור, המצות אסורות אפילו בדיעבד, אא"כ הוא יודע שהמקום בו שהו המצות בשעת האפייה, באותו מקום נגעו בגחלים, שאז המצות מותרות בדיעבד, אבל אם הוא לא יודע שהמצות נגעו במקום כזה שהגחלים שהו בו, המצות אסורות אם הוא אפה אותם תוך מעת לעת משעה שהוא אפה בהם חמץ.
עוד מביא המ"ב, ההיסק הזה ע"י גחלים מועיל גם לתנורים כאלו שהם נחשבים כתנורי חרס, אע"פ שאנחנו יודעים שכלי חרס אין לו תקנה בהגעלה, והבליעות שבו אינם יוצאות ממנו לעולם, בכ"ז ע"י היסק מבפנים, מועיל להכשיר אפילו תנור שעשוי מחרס.
לא מועיל מה שהסיקו את התנור כמה פעמים לפני פסח לצורך בישול דברי היתר, שמכיוון שלצורך הכשרתו צריך שהגחלים ילכו על פני כל התנור, א"כ בהסקה שהסיקו אותו לפני פסח יש לחשוש, מכיוון שלא כיוונו לשם הכשרת התנור, אולי הגחלים לא הלכו על פני כל התנור, והתנור לא הוכשר, ובכ"ז המ"ב אומר, שאם הסיקו את התנור כמה פעמים, גם אם לא כיוונו בהיסק הזה לצורך הכשרת התנור, אם אפו בו אח"כ מצות, המצות מותרות בדיעבד.
אומר השו"ע, יש נוהגים לשטוח קרקע על פני כל שטח התנור, כדי שלא יצטרכו היסק, וקירות התנור מועיל להם הגעלה ע"י להבה בלבד, אבל במקומות שהחמץ נוגע, דהיינו בתחתית התנור, שם יגעיל ע"ג גחלים שיהיו ניצוצות ניתזים, ולכן יש שנוהגים לשטוח קרקע חדשה כעובי אצבע, ועי"ז א"צ להסיק אותו.
אומר הרמ"א, כשמכשיר את התנור ע"י היסק, שלא יאפו מצות באותו היסק, אלא יעשו היסק חדש לצורך אפיית המצות, וטעם הדבר הוא, שמא נשאר מקום שהגחלים לא הגיעו אליו, ולא שם לב לכך, וע"י ההיסק הנוסף אולי הגחלים הגיעו לאותו מקום, ועוד, שבהיסק אחד יש חשש שהוא יחשוש לעשות היסק גדול, כיוון שהוא חושש שלא תישרף הפת, ולכן הוא ימעט בהיסק שהוא מסיק את התנור, והתנור לא יהיה מספיק מוכשר, ולכן צריך להסיק פעם אחת לצורך הכשרתו, ולהמתין שיצטנן, ולהסיק פעם שנייה לצורך אפיית המצות.
ביו"ט ראשון של פסח, או ביו"ט שני של פסח בחו"ל, יסיק את התנור פעם אחת, ויאפה את המצות באותו היסק, כי מעיקר הדין אפשר לסמוך על ההיסק הראשון שנעשה לצורך הכשרת התנור כדי לאפות בו מצה, כיוון שביו"ט יש חשש של הבערה שלא לצורך.

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א

האשה מברוקלין שהצליחה לבטל את נאומו השבועי של נשיא ארה''ב
מה חיפש החגב בביתו של מרן הגר''ח קנייבסקי
המזוודה של מרן הגראי''ל שטיינמן בדרך לארה''ב
"הורי פחדו שאצא לטיולים. במקום להתבכיין הייתי יושב וקורא מהבוקר עד הערב''
כשחבר מועצת העיר הקריא 'חפץ חיים' באוזני ראש העיר
''הרסת לנו את החיים! עכשיו אתה מגיע לבקש סליחה?"
זמני צום שבעה עשר בתמוז תשפ 2020
''אני לא ממהר לחתום... הראשון שיהיה פה עם כל הכסף במזומן - זוכה בדירה!''
התגלה סליק ירדני מימי מלחמת ששת הימים
החליט 'משום מה' לתת לאברך פלוני 400 ש"ח...
'ודיברת בם’. בם? ראשי תיבות 'בלי מסיכה'...
גל של מכחישי סכנה: ריקודים עם הנגיף
אין להיבדק ביום שישי, ואסור לענות לטלפון בשבת
"לבישת מסיכה בזמנים האלו חובה גמורה... ועוון הוא להימנע מלבישתה!"
מבודד יקר, למה אתה לא יוצא מהבית? כי ביבי לא מרשה?
צפו: הגאון רבי משה פיינשטיין זצוק"ל, בתפילת שחרית
כששמע הרבי שבחו"ל יש פשקווילים נגדו, אמר: "אזוי?! תביאו לי את הפתק, גם אני רוצה לחתום"...
התרגשתי עד דמעות. "תראו" - אמרתי לילדים והצבעתי על החלונות - "אתם רואים את הבתים המוארים?''
"אסור להכנס לפחדים, אבל חובה להיערך ולהשמר!"
מתפלל לבנים תלמידי חכמים?
לזה לא שמנו לב...
''יתכן והייתי מנהיג בכל הישיבות את 'שיטת קלם' שבה הבחורים הם שמנקים את בית המדרש''
''לא משנה היכן שהה באותו רגע, ההעברה הייתה מתבצעת מיד''
מדוע בנו של הגר''ש וואזנר זצ"ל בירך על אביו 'שהחיינו' בבית החולים?
הגר''ש ואזנר ורעייתו קפצו מהאוניה והחלו לשחות לכיוון החוף
בזכות המסכה: ישיבה שלימה ניצלה מהדבקה
מה ענה החפץ חיים לאברך שהתלונן שאינו מצליח ללמוד מספיק?
כשרבי משה בלוי נפגש עם מלך הולנד
לא רק שלא קיבל פיצויים על השריפה, אלא עוד הוגשה נגדו תביעה...
(לא) מדברים על הכול!
תגלית היסטורית מרגשת את העולם היהודי
אהרלה סמט ואידיש נחת - דרשו "לא לנו ודאווענען"
דרשו במבצע ייחודי: סיפורי חיזוק מתקופת הקורונה
אלעד: העיר הראשונה בישראל שתספק חשמל כשר בשבתות וימים טובים
''לאחר ההלוויה נגלה הרב קהלני אל בנו בחלום, ואמר לו דברים מבהילים''
ביטחון עצמי - גאווה?

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים

1/173
דילוג לתוכן