כיצד ינהג מי שנזכר לאחר ברכת 'המפיל' שלא התפלל ערבית?

הדף היומי בהלכה ח' בתמוז מסימן רל"ח סעיף ב' עד סימן רל"ט אמצע סעיף א' 'ועיין'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן רל"ח סעיף א'

- לקבוע עיתים לתורה בלילה -

להזהר מביטול תורה בלילה | מעלת לימוד תורה בלילה | כיצד ניתן שלא להסתבך בעוון נדרים?

בלילה צריך להזהר יותר מביטול תורה, מאשר צריך להזהר מביטול תורה ביום, ויתכן שהטעם הוא משום שהלילה הוא זמן פנוי יותר כיוון שאנשים לא עוסקים במלאכתם, וזמן פנוי צריך לנצל ללימוד תורה, והמבטל בלילה את זמנו, ענשו מרובה.

ובמ"ב ביאר, כיוון שהלילה נברא לגירסא, ומי שעוסק בתורה בלילה, הקב"ה מושך עליו חוט של חסד ביום, ומביא מהרמב"ם, שהרוצה לזכות לכתרה של תורה, יזהר בכל לילותיו ולא יאבד אפילו אחת מהם בשינה, או באכילה ושתיה, ואפילו בלילות תמוז הקצרים שהם מנוצלים לשינה, בכ"א ינצל אותם ללימוד תורה, וכל בית שאין נשמעים בו דברי תורה בלילה, אש אוכלתו, ומוסיף עוד, שאין שיעור לשינה, ועכ"פ לא ישתקע בשינה יותר מדאי, דשינה לצדיקים רע להם ורע לעולם כיוון שאינם עוסקים בתורה.


סעיף ב'
אדם שיש לו חוק קבוע ללמוד זה נכנס בגדר של נדר, ומבואר בגמ', האומר אשנה פרק זה, נדר גדול נדר לאלקי ישראל, ואם הוא נהג לעשות דבר טוב, אם היה בדעתו לנהוג כך לעולם, זה נדר, וצריך לקיימו, וטוב שכאשר אדם מקבל על עצמו קבלה טובה, יתנה שיהיה בלי נדר, וממילא לא מסתבך בעוון נדרים, אבל אם לא אמר כך, צריך להשלים בלילה ולא יכול להשלים למחרת, כי זה כבר יום אחר, והוא נדר ללמוד בכל יום.

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים