כיצד ינהג אדם שיש לו רק כזית אחד של מצה שמורה ?

ה' סיון תש"פ - סימן תפ"ב- אמצע סעיף א' בהגה "ומי שאין לו"
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

כיצד על האדם לנהוג באופן שיש לו שני כזיתים של מצה שמורה?ומה יעשה אדם שיש לו כזית מצה בלבד אבל אין לו יין לקידוש? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ה' סימן תפ"ב סעיף א' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אומר השו"ע, אדם שיש לו רק כזית אחד של מצה שמורה, ויש לו הרבה מצות שאינם שמורות, ובליל הסדר הרי צריך לכל הפחות שני כזיתים של מצה שמורה, אחד כדי לצאת יד"ח כזית מצה, ואחד בשביל האפיקומן, וכאשר יש לו רק כזית אחד, וירצה לאכול אותו לכזית מצה וגם לצאת בו יד"ח אפיקומן, יש לו בעיה, כיוון שלאחר אפיקומן א"א לאכול שום דבר, ולכן יעשה כדלהלן, ישמור את אותו כזית לסוף הסעודה, ובסוף הסעודה יאכל אותו לשם מצות אכילת מצה, וגם לשם מצות אכילת אפיקומן, ולאחר מכן לא יאכל שום דבר, דהיינו, אותו אדם יטול ידיים, ויברך המוציא על מצה שאינה שמורה, ויאכל את כל הסעודה ממצה שאינה שמורה, ובסוף הסעודה יקח את אותו כזית של מצה שמורה, ויברך עליו על אכילת מצה, ויאכל אותו גם לשם מצות אפיקומן, ולא יברך המוציא כיוון שבירך כבר קודם לכן, ואע"פ שמרור קודם למצה, זה הכל כאשר אפשר לעשות כך, ולא כאשר אי אפשר, ולעניין כורך, אומר המ"ב שהשו"ע השמיט זאת, ומשמע שסבר השו"ע, שכורך עושים רק במצה שמורה, ואע"פ שזה רק 'זכר', ולכן באופן כזה לא יעשה כורך.

מביא המ"ב, אם יש לו שני כזיתים, אוכל כזית אחד בתחילת אכילתו, ומברך עליו המוציא ועל אכילת מצה, וכזית אחד אוכל לאחר גמר הסעודה לשם אפיקומן, ומי שאין לו גם יין, וצריך לעשות קידוש על אותה מצה, יעשה קידוש על אותה מצה, ואח"כ יאכל את הסעודה, ולא יאכל אפיקומן כיוון שאין לו.

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים

1/156
דילוג לתוכן