אֵילו פסוקים מוסיפים לאחר קריאת הפטרת 'שובה ישראל'?

כ"ה אלול תשע"ט - סימן תכ"ח- סעיף ח'- סוף הסימן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה באידיש
מאת הרב אפרים סגל שליט"אכתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים