האם מותר ללוות כסף לצורכי שבת כשאינו יודע מהיכן יחזיר?

הדף היומי בהלכה י"ז בתמוז מתחילת סימן רמ"ב עד אמצע הסעיף "ולא אמרו"

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמשנ"ב חלק ג' הלכות שבת

סימן רמ"ב סעיף א'

- להזהר בכבוד שבת - 

מהו המקור למצות "עונג שבת"? | מה זוכה אדם המענג את השבת? | על מי נאמר "עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות"? | אדם המתפרנס מקופת צדקה, עד היכן החיוב של הקופה אליו לעניין סעודות שבת? | כיצד ינהגו הציבור באופן שמוכרי הדגים מייקרים את המחיר?

השו"ע בחר לפתוח את הל' שבת בעניין של "עונג שבת", ונקדים את דברי המ"ב על כך, בפשטות, כל המושג של עונג שבת וכבוד שבת, מקורו בנביא שנאמר "וקראת לשבת עונג", וא"כ, אין לנו ראיה לכך מן התורה, אבל יש מהראשונים שסוברים שמצות עונג שבת היא מן התורה, והמקור לכך הוא מן הפסוק "מקרא קודש", דהיינו, לכבד את השבת בכסות נקיה, ולענגה במאכל ומשקה, ובאמת חז"ל הפליגו במעלת המענג את השבת, שזוכה לנחלה ללא מצרים, וניצול משעבוד מלכויות, וזוכה לעשירות.

מצאנו ג' מאמרי חז"ל עד כמה אדם חייב להתאמץ ולענג את השבת במאכל, מצד אחד כתוב, שצריך לענג את השבת, בבשר, בדגים, ביין, במגדנות, בראשי שומים, ובתבשיל של תרדין, ומצד שני כתוב, שאפילו בכסא דהרסנא דהיינו דגים קטנים המטוגנים בשמן, יוצאים יד"ח כבוד ועונג שבת, ומצד אחר כתוב, עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות, ומבאר המ"ב, שאדם שהקב"ה חננו בעושר ונכסים, ויש אפשרותו להוזיל מכספו לצורך עונג שבת, מצוה עליו לכבד את השבת כפי יכולתו וכנ"ל בבשר ודגים וכו', ואדם שהקב"ה לא חננו בהרבה נכסים, ושעתו דחוקה עליו, לכל הפחות יכבד את השבת בכסא דהרסנא, ואדם ששעתו דחוקה לו ביותר וגם זה אין לו, עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות.

אדם המתפרנס מן הצדקה, מחויבים גבאי הצדקה לתת לו לשבת, מזון של ג' סעודות, וכסא דהרסנא, וקשה, אם אנחנו אומרים שאדם ששעתו דחוקה לו ביותר עליו נאמר, עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות, א"כ מדוע מקופה של צדקה נותנים לו גם כסא דהרסנא? ומבאר המ"ב, שהחילוק הוא כך, אדם שלא נזקק לבריות, אלא שאם ירצה לענג את השבת יצטרך להזדקק לבריות, עליו נאמר עשה שבתך חול וכו', אבל אדם שבלאו הכי נזקק לבריות ולא מסתדר לבדו, עליו נאמר שגבאי הצדקה יתנו לו גם כסא דהרסנא.

בכ"ז מבואר, שאפילו מי שצריך לאחרים, אם יש לו מעט משלו, צריך לזרז עצמו לכבד את השבת, ומבאר המ"ב, שיצמצם בהוצאות ימי החול, וישמור את אותו כסף, להוסיף בכבוד שבת.

במקום שהדגים יקרים, כגון שהסוחרים נצלו את העובדה שהיהודים מחזרים אחרי דגים לכבוד שבת והעלו את המחירים, אפשר להחרים ולומר שאף אחד לא קונה דגים לשבת, ויענגו את השבת במאכלים אחרים, ואסור לבני אדם לקנות דגים במקרה כזה, ואדם שכבר קנה דגים קודם הסכמת הקהל, מותר לו לאוכלם בשבת.

בדרך לצפת? 7 הדברות למטייל בשווייץ של ישראל
'פותחים את היום' בתפילה לרפואת חולי הקורונה
מאות נופשים במלון באלפים, גילו שהם מוחזקים כבני ערובה...
למעלה מ-200 כהנים במעמד 'ברכת הכהנים' בביהכנ"ס בהר נוף
הם בסך הכל יצאו לשבות בצימר...
אנחנו לא 'עוקפים' אותו בשעה שאנו נהנים...
רבינו שליט"א: "צריך לנסוע, זה בריא! ואדרבא מי שלומד הרבה הוא הצריך לנסוע!"
המצב תקוע? - תערבב!
מראה פנים עגמגם כזה, המזכיר מטבל של חריסה מוחמצת...
לא מתנה, לא הלוואה, אז איך משיג אברך מן השורה 200 אלף דולר?
כיצד מומלץ להתנהג כששוטר תנועה עוצר אתכם באמצע הדרך
"החלטתי שלא יעבור עלי יום ללא עשיית טובה ליהודי!"
איך קרה שהחבר שלי ''הרוויח'' 500 שקל בזכות דו''ח חניה שאני קיבלתי
"אפשר בגלידה להתקרב לעבודת ה'!"
יוצאים לצימר? ככה תעשו את זה נכון
סיפור השגחה מדהים: ניצל ממוות בטוח 'בזכות' תאונה...
האשה שחזרה לחיים בריאים בזכות נגיף הקורונה
החפץ חיים, הקשיב לקריאת המכתב, ואמר שעל פי התיאור, יתכן מאוד שכלי זהב אלו הם כלי הקודש מבית המקדש
מאות בני ישיבות התכנסו ל'קעמפ חיזוק' מיוחד שנמשך על פני יום שלם בעיר סרסל שבפרברי פריז
מדוע אנשים פוחדים מביאת המשיח?
גדולי ישראל מזהירים: "להימנע מלהשתתף באירועים מלבד בני המשפחה הקרובים!"
האזינו: עשרות הרצאות לתשעה באב
כלי המקדש שהתגלו במערה, וילד בן 14 שמבצע עסקת נדל"ן מוצלחת
מוזיקאי עולמי עטור פרסים מקבץ נדבות עם כינור ששווה מיליונים...
התכנית הבינלאומית של 'דרשו' יוצאת לדרך: עשרות אלפי בני ישיבות מרחבי תבל בלימוד משותף
הבן התחתן בלייקווד, האבא רקד במלבורן...
מה לומר למי שחושש לצאת מביתו שמא יפגע בו הנגיף?
הורדת מסכה? - הורדת סטנדר מהיכלי הישיבות!
השלטונות מורידים לחץ...
בורו פארק: מה עושה יהודי חרדי בתוך שלולית ענק?
אני מסתכל במד-חום והמספרים קופצים בקצב מבהיל: 40, 41, 42... המכשיר מסמן שמד המעלות הגיע למקסימום
"חשבתי שהקב"ה שומע רק תפילות של חרדים..."
שער חניה חשמלי כמעט הוכנס לבידוד...
מפתיע: מיהו המאושר שזכה לקבל את שעון היד המיוחס שירש האדמו"ר רבי אלעזר אבוחצירא זצ"ל מאביו הק' ה'בבא מאיר' זי"ע?
''אני לא מאשימה אף אחד. יש כאלה שהעדיפו לשלוח את הילד לגן''
היוזמה הבינלאומית למשבר הקורונה:
מהו סוד סגולותיה של הרבנית קניבסקי ע"ה?
לפתע שמע מאחוריו: "עצור!". היה זה קצין רומני ובידו אקדח. "מה מעשיך?! האם אתה מכשף?!"
"ישב אצלי יהודי ובכה בדמעות שליש. כמעט ברור לו שהוא הדביק מישהו שנפטר לבית עולמו"...
מרן הגאון רבי אהרון יהודה לייב שטינמן זצוק"ל: "היכול אחד שאינו עושה כלום להיקרא 'מחנך'?"
חיוורון פשט לפתע על פני הקצין. מחט העירוי נעלמה! בשבריר שנייה הבין את המשמעות...
הספר צנח מארון הספרים לרצפה, ונפתח בדיוק ב...
מה אפשר לומר לאלו שמפחדים? - מרן שר התורה שליט"א בהתייחסות לענייני השעה
גל ראשון גל שני...
''למחרת הגעתי לשיעור, ולא היתה לי ולו הזמנה אחת לאותו היום''
''כבר 14 שנים הוא נוסע במסלול קבוע, ומעולם לא טעה...''
שוהים בבידוד? פסק ההלכה של מרן הגר''ח קנייבסקי לגבי שמיעת מוזיקה
"אלה מסעי" - מפגש מרתק ומרגש שהוביל פתאני מאפגניסטן לשוב לחיק היהדות
מרן רה''י הגרי''ג אדלשטיין שליט''א: ''חיוב גמור לשמור על כללי הזהירות''
מה כבר אפשר להספיק בתור לתספורת?
מי חייב לשלם את עלות השניצלים?
מדוע חדשות – נייעס, זה משהו 'רע'? ולמה אנחנו שמחים שאנחנו סוף סוף בדיכאון?!
האם חולה קורונה חייב לצום בי"ז בתמוז?
לא כל מי שיש לו קול יפה, יכול להיות זמר...
בקבוק היין שהתנפץ באזרבייג'אן
הגביר הכין 50 אלף דולר במזומן (שווה ערך למיליון דולר בימינו). כשהגיע אל הרבי הופתע לגלות...
התפללתי שהאדמה תבלע אותי, אבל שום נס לא קרה. הרבי הגיע, בדק בכיס, גילה את השעון ו...
"הוא מכר את הממתקים של משלוחי המנות, קנה נקניקיות ומוכר בחמישה שקלים. 'קופיקס' נהיה לנו..."
האשה מברוקלין שהצליחה לבטל את נאומו השבועי של נשיא ארה''ב
מה חיפש החגב בביתו של מרן הגר''ח קנייבסקי
המזוודה של מרן הגראי''ל שטיינמן בדרך לארה''ב
"הורי פחדו שאצא לטיולים. במקום להתבכיין הייתי יושב וקורא מהבוקר עד הערב''
כשחבר מועצת העיר הקריא 'חפץ חיים' באוזני ראש העיר
''הרסת לנו את החיים! עכשיו אתה מגיע לבקש סליחה?"
זמני צום שבעה עשר בתמוז תשפ 2020
''אני לא ממהר לחתום... הראשון שיהיה פה עם כל הכסף במזומן - זוכה בדירה!''
התגלה סליק ירדני מימי מלחמת ששת הימים
החליט 'משום מה' לתת לאברך פלוני 400 ש"ח...
'ודיברת בם’. בם? ראשי תיבות 'בלי מסיכה'...
גל של מכחישי סכנה: ריקודים עם הנגיף
אין להיבדק ביום שישי, ואסור לענות לטלפון בשבת
"לבישת מסיכה בזמנים האלו חובה גמורה... ועוון הוא להימנע מלבישתה!"
מבודד יקר, למה אתה לא יוצא מהבית? כי ביבי לא מרשה?
צפו: הגאון רבי משה פיינשטיין זצוק"ל, בתפילת שחרית
כששמע הרבי שבחו"ל יש פשקווילים נגדו, אמר: "אזוי?! תביאו לי את הפתק, גם אני רוצה לחתום"...
התרגשתי עד דמעות. "תראו" - אמרתי לילדים והצבעתי על החלונות - "אתם רואים את הבתים המוארים?''
"אסור להכנס לפחדים, אבל חובה להיערך ולהשמר!"
מתפלל לבנים תלמידי חכמים?
לזה לא שמנו לב...
''יתכן והייתי מנהיג בכל הישיבות את 'שיטת קלם' שבה הבחורים הם שמנקים את בית המדרש''
''לא משנה היכן שהה באותו רגע, ההעברה הייתה מתבצעת מיד''
מדוע בנו של הגר''ש וואזנר זצ"ל בירך על אביו 'שהחיינו' בבית החולים?
הגר''ש ואזנר ורעייתו קפצו מהאוניה והחלו לשחות לכיוון החוף
בזכות המסכה: ישיבה שלימה ניצלה מהדבקה
מה ענה החפץ חיים לאברך שהתלונן שאינו מצליח ללמוד מספיק?
כשרבי משה בלוי נפגש עם מלך הולנד
לא רק שלא קיבל פיצויים על השריפה, אלא עוד הוגשה נגדו תביעה...
(לא) מדברים על הכול!
תגלית היסטורית מרגשת את העולם היהודי
אהרלה סמט ואידיש נחת - דרשו "לא לנו ודאווענען"
דרשו במבצע ייחודי: סיפורי חיזוק מתקופת הקורונה
אלעד: העיר הראשונה בישראל שתספק חשמל כשר בשבתות וימים טובים
''לאחר ההלוויה נגלה הרב קהלני אל בנו בחלום, ואמר לו דברים מבהילים''
ביטחון עצמי - גאווה?

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

2 תגובות

 1. אחיעם הגב

  נהנתי מאוד מהשיעור.
  הייתי רוצה לדעת האם יש וואטסאפ שאפשר לקבל יום יום.
  תודה רבה על האתר חזק וברוך יום טוב

  • צוות אתר 'דרשו' הגב

   שלום רב,
   כרגע אין לנו שיעורים בווטסאפ.
   בברכה ותודה,
   צוות האתר

פוסטים נוספים