יהודי שאינו שומר שבת רח"ל – האם צריכים לשכור ממנו את רשותו בחצר? – ט"ו סיון

סימן שפ"ה

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה באידיש
מאת הרב אפרים סגל שליט"אכתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים