טבל את ידיו ואחר כך מצא כלי האם צריך ליטול ידיו מחדש?

הדף היומי בהלכה י"ט באלול סימן קנ"ט סעיף ח' עד סעיף י'
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


טבל את ידיו ואחר כך מצא כלי האם צריך ליטול ידיו מחדש?
הדרך ליטול ידיים ישירות מהברז כשאין כלי?
והאם אפשר ליטול ידיים ממים שמשפריצים מנענוע הכלי?
כל זה ועוד בשיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א


סימן קנ"ט סעיף ח'

– באיזה כלי נוטלין הידיים, וכיצד יבואו המים לידיו –

נט"י ע"י טבילתם במים | אחר שטבל ידיו נזדמן לו ליטול מכלי האם יטול ידיו בשנית? | באיזה אופן מהני נטילת שתי ידיו בב"א כשהוא לבדו? | האם יוצא יד"ח בנט"י מתוך ברז?

מובא בשו"ע מחלוקת, האם טבילת הידיים בתוך הכלי נחשבת לנט"י או לא, מצד אחד אנחנו יודעים שנט"י צריכה כח גברא, ולפי זה, אם טובל ידיו לא מועיל, כי אין בזה כח גברא, מצד שני {וכך סוברת השיטה המקילה} כיון שהוא טובל בתוך כלי, זה מועיל, וגם לשיטה זו, ה"מ כשטובל ידיו בתוך כלי, אבל אם טובל ידיו בתוך דבר שמחובר לקרקע, אז אין כאן לא כח גברא, ולא טבילת ידיים בתוך כלי, ולהלכה, השו"ע מיקל בזה מעיקר הדין בשעת הדחק, וסובר שא"צ דווקא לשפוך מים מכלי על ידיו, אלא גם טבילת ידיים מועילה, ואם אחרי שטבל ידיו נזדמן לו ליטול בדרך נטילה מכלי, יטול שוב בלי ברכה, כי אולי צודקת הדעה שמועיל נטילה גם בטבילת הידיים, וא"כ נמצא שהוא לא צריך ליטול ידיו שוב.

סעיף ט'
אדם שרוצה ליטול את שתי ידיו בבת אחת, ואין לו מי שישפוך מים על ידיו, יכול לקחת חבית ולהניח אותה על ברכיו, ולנענע אותה ע"י הברכיים, והמים ישפכו מהחבית על שתי הידיים בבת אחת, ועולה לו לנטילה, כי יש כאן כח גברא ע"י הברכיים, וזה הכל אם הוא מנענע אותה, אבל אם היא הייתה מוטה על צידה, והמים נשפכים מהחבית, זה לא כח גברא ולא מועיל.

בברז אפשר ליטול ידיים באופן עקרוני, אבל רק מה שיוצא בשפיכה הראשונה, שאז זה כח גברא, אבל מה שיוצא אח"כ זה לא כח גברא, ואדם שאין לו כלי, יכול לפתוח ברז של חבית, וליטול את ידיו מהשפיכה הראשונה.

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים

לפתוח את היום ברגל ימין

הצטרפו למייל היומי של דרשו
מדהים, מרגש ומחזק.

דילוג לתוכן