חתך פירות וירקות לחתיכות קטנות, האם משתנה ברכתם?

הדף היומי בהלכה כ"ב באדר סימן ר"ה סעיף ג' עד סימן ר"ו סעיף ב'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן ר"ה סעיף ד'

- ברכות ירקות -

חתך פירות וירקות לחתיכות קטנות, האם משתנה ברכתם? | מה מברכים על לפת?

אדם שלקח פירות או ירקות וחתך אותם לחתיכות קטנות מאוד, אם ניכרת עליהם צורתם הראשונה, ברכתם הראשונה נשארת עליהם.

סעיף ה'
לפת הוא דבר שטוב לאכילה כשהוא מבושל ופחות טוב כשהוא חי, א"כ לפי הכללים שלנו, כאשר אוכלים אותו בעודו מבושל, מברכים האדמה, וכאשר אוכלים אותו חי, מברכים שהכל.

המ"ב מביא בשם הח"א, שאם באותו מקום הדרך היא לאכול את הלפת בעודו חי, אז גם כאשר הוא חי מברכים עליו האדמה.

 

סימן ר"ו סעיף א'

- דיני הפסק וטעות בברכת הפירות -

בירך על פרי העץ ברכת האדמה האם יצא יד"ח? | באיזה אופן מברכים האדמה על פירות הגדלים על האילן? | מסופק על מאכל מה היא ברכתו, כיצד ינהג? | בירך שהכל על כל מאכל, האם יצא יד"ח? | היה לפניו פרי האדמה והעץ ובירך האדמה ופטר בו העץ, האם יצא יד"ח בזה? | כיצד ראוי לנהוג כשנקלע למצב כזה?

אם בירך על פרי העץ בורא פרי האדמה, יצא יד"ח, כיוון שפירות האילן הם גם פרי האדמה, שהרי האילן גדל על האדמה, ואפילו במזיד יצא יד"ח, אבל אם בירך על פרי האדמה ברכת העץ, לא יצא יד"ח, כיוון שפירות האדמה הם לא פירות שעל העץ, וצריך לחזור ולברך.

יש סוגי דברים שברכתם האדמה ואם בירך עליהם העץ, יצא יד"ח, והמ"ב מביא בשם המג"א שלפי מה שלמדנו לעיל בסימן ר"ב, שיש מיני פירות שאמנם גדלים על האילן אבל מברכים עליהם האדמה, כגון פירות שלא נגמר בישולם, וכן פירות שהאילן לא עומד לגדל אותם אלא יש לאילן מטרות אחרות, שלא יברכו על הפירות האלו העץ אלא האדמה, בזה אם בירך העץ יצא יד"ח, כיוון שהם באמת פרי העץ, ומה שלא מברכים עליהם העץ, זה כיוון שהם לא חשובים מספיק.

המ"ב מביא דוגמא נוספת, שפירות האדמה שטוב לאוכלם כאשר הם מבושלים יותר מאשר הם חיים, ואכלם כאשר הם חיים, שאז הדין הוא שצריך לברך עליהם שהכל, בכ"א אם בירך עליהם האדמה יצא.

אדם המסופק על המאכל האם הוא פרי האדמה הוא פרי העץ, יברך האדמה ויוצא יד"ח, ודווקא כשלמד את הסוגיא, שאם לא למד אסור לו לברך.

על הכל אם אמר שהכל יצא יד"ח בדיעבד, ואפילו על פת ויין שיש להם ברכה מיוחדת.

סעיף ב'
היה לפניו פרי האדמה ופרי העץ, ובירך על פרי האדמה ברכת האדמה וכיוון לפטור את פרי העץ, יצא יד"ח, והמ"ב אומר, שזה הכל כשכיוון להדיא, ויש חולקים על השו"ע, ואומרים שלא יצא יד"ח.

המ"ב אומר, שזה גם לגבי שהכל ופרי האדמה, כגון שעומדים לפניו ב' סוגי מאכלים, האחד ברכתו שהכל, והאחד ברכתו האדמה, ובירך ברכת שהכל ורצה לפטור את פרי האדמה, לכו"ע יצא יד"ח וא"צ לברך שוב האדמה, ויש חולקים, וסוברים שיברך שוב על המאכל שברכתו האדמה.

גם כאשר שניהם עומדים לפניו, בכ"א רק כאשר כיוון בדעתו, פוטר את השני.

המ"ב אומר, שאדם שנקלע למצב כזה שהיה בדעתו לברך פרי האדמה ולפטור את פרי העץ, בדיעבד יצא יד"ח כי ספק ברכות להקל, אבל עדיף לא להגיע למצב כזה, אלא עדיף שיעשה "נמלך" כלומר, שיתחרט ויאמר שאינו רוצה לאכול עכשיו את פרי העץ, ואז יצטרך לברך שוב ברכת העץ על הפרי שלפניו.

"מה עם חברותות?", שאל ראש הישיבה. ענה הבחור: "יש לי מספיק חברה גם בלי חברותות!"
"בסיום הנסיעה הוצאתי את הארנק ושילמתי לנהג על הנסיעה. עבר זמן, ואני מגלה שהארנק איננו!"
לא תאמינו: מי היו 2 הבחורים שכמעט ועזבו את הישיבה ולבסוף הצמיחו את עולם הישיבות?
צפו: חתונה אצל אדמור מזוטשקא זצוק"ל
הרים הרבי את קולו ואמר: "מי אמר לך שאתה בן אדם?!"
"אני רואה שכל הקיר כולו נפל. אין מדרגות, אין קיר. וה'כף החיים' יושב בעליה וכותב. כולם פחדו..."
"כל פעם שעמדתי לפני נישואי צאצאיי, הקב"ה הזמין לי עסקאות בדרכים שאינן דרכים!"
הנוכל נמלט עם הכסף! - קלטו מיידית השניים. הם מיהרו לתחנת הרכבת והגיעו בשנייה האחרונה...
"שמחה של תורה" • ריקודי סיום הש"ס העולמי של 'דרשו' תש"פ
הפתק שהופך אותי למאושר
"אני לא מכין כעת שלש כוסות תה, ושזה יהיה לעילוי נשמות ילדיי!"...
לאכזבתו לא היה גבול. הוא טלפן מיד לגיסו, ואמר לו - ״צריך לעשות 'לחיים'!"...
"מחר תבוא, אף אחד לא יידע מזה!"
"הרֶגַע! עם המזוודות הלא מסודרות - בא לישיבה ללמוד! כל השאר כבר יסודר..."
כשמרן הגראי''ל שטיינמן נשאל מדוע הוא לא משפץ את הבית שלו
שאל מרן: "ומי אמר שכאשר יש מגפה לובשים מסכה?"
כשהסטודנט המצטיין סירב להיבחן בשבת ונקרא לחדרו של דיקן האוניברסיטה
כששאלו אותו איך הוא מסוגל, הוא ענה: "יש לי שריפה במח!"
"זכינו שיש עכשיו יותר תורה!"
כעבור שעתיים נוספות כבר הבנו למה נשפכו הדמעות...
מה אתם מזהים בתמונה המדהימה הזאת?
מרן הגראי"ל חייך כשאמר: "הם לא צריכים אותנו בצבא!"
בני התורה התגלו בימי המגפה במלוא יופיים...
הרב הרגיש שעוקבים אחריו. הוא הסתובב וראה את החתן עם אקדח ביד. הוא ידע שסופו קרב...
תשובה נחרצת ומפתיעה שענה מרן הגר"ח שליט״א
בהתאסף ראשי עם
"אמרתי להם שאני עושה את זה מכל הלב כדי לשמח זוג צעיר, מתוך תקווה שבורא עולם ישמח אותי..."
לפתע נפתחה לעבר מכוניתם אש צולבת...
"הרב שלי אמר להתפלל בחוץ", אמר הבחור ברוגע
"זאת היתה השנה המאושרת ביותר בחיי"
מי היה 'המטריד האלמוני'? - לא תאמינו!
מדוע לא השכימו כלל ישראל לקראת קבלת התורה?
"כוחות ההצלה פקדו על כל האברכים להתפנות מיד מבית המדרש!"
מסוקרן, אני מביט לעבר הפעוט, ואז אני קולט: הוא חוזר שוב ושוב את כל הא'-ב' בעל פה ובמהירות!
משליכים תפוחים מגג בית הכנסת, ואוכלים לחם עם ארבעה ראשים
מצמרר: מה סיפר יהודי שחזר מעולם האמת לפני שלשה שבועות?
"אמור מה שתרצה, אני איני יודע, אבל תשעה חדשים לאחר מכן נולדה לי בת"...
"אבא, אבא, אתה לא יכול לעשות לי את זה!"
"כולם מחפשים איך להוציא כסף ואף אחד לא חושב שצריך להחזיר"
היינו בטוחים שחלילה אירע משהו. לא הבנו מה פשר הביקור המבוהל הזה...
איך קונים שקיעות בלימוד?
הגמ"ח נותן לך בין 30,000 ל-50,000 ש"ח לרגל שמחתך – ב-מ-ת-נ-ה!!!
חתונה לא יכולה להתחיל עם פחות מחמש מאות מוזמנים?
למה העשירים הכי סובלים בתקופת הקורונה?
נשמתי נעתקה. לשמאלי צלע הר, לימיני מדרון תלול, ומולי מכונית דוהרת...
"אני אומר לך בלי להכיר אותך שעברת הרבה קשיים בחיים"...
כשמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שאל בחור ישיבה: "אפשר לקבל ממך ברכה?"
האחות הפטירה לעברו של משתתף נוסף בשיעור: "אתה יכול ללכת לביתך..."
כשששאלות למדניות הגיעו ממרפסות בקומה השניה....
הנבואה השמימית של מרן בעל 'שבט הלוי' זצ"ל
קליפ מסכם - סיום הש''ס 'דרשו' בבלארוס
ישבתי עם הוריי בנחת. הם היו כל כך מאושרים!
"כל כך הרבה משפטים מתנהלים בבית המשפט?"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
קליפ חדש של מוטי שטיינמץ - בזכות התורה
כמה תקבלו במבחן המרשמלו?
מה חיפש מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בתמונת לוויין שהתנוססה במפעל טילים
בידוד מן התורה מנין?
5 דברים שאולי לא ידעת על הוראות הלכתיות שהתקבלו בחלום
כשה'חתם סופר' פרץ בבכי מול 390 תלמידיו
עשרות אנשים עמדו לפני הדלת הסגורה, אבל השומר בשלו
צפו: וידאו נדיר ממרן הגרא"מ שך זצוק"ל
מסתבר שהמקום היחיד בעולם בו נער יכול לפתור כל בעיה חברתית או רוחנית, הוא בית המדרש. אני מתרגש כשאני כותב את זה...
כשרבי שלמה זלמן תלה מודעות אבל על יהודי, כי הרמקול לא יגיע לרחביה
הלה החל לצעוק צעקות רמות, צרחות של ממש והבחור הצעיר מסמיק ומחוויר חליפות ולא יודע את נפשו...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים