חיתוך יבלת מגופו בשבת

ח' בטבת תשע"ט - סימן ש"מ- סעיף ב'- אמצע סעיף ג' הגה "אסור לשבר עוגה"

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אחתיכות וקצוות עור הפורשות מגופו האם מותר לחתוך אותם בשבת?מהי הגדרת מלאכת מוחק?האם מחיקת דף מקושקש נכללת באיסור מוחק?ומדוע אין איסור מוחק כאשר מסיר לכלוך הדבוק בברכונים? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן ש"מ סעיף ב' – סעיף ג' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

איסור גוזז שייך לא רק בגזיזת שערות וציפורניים, אלא גם כשאדם חותך יבלת מגופו שייך בזה איסור גוזז, וכאשר מדובר ביבלת לחה שעדיין מחוברת ויונקת מהגוף, וחותך אותה בכלי, חייב מדאורייתא משום מלאכת גוזז, ואם היא יבלת יבשה, או שהיא לחה אבל גוזז אותה שלא ע"י כלי אלא ביד, יש בזה איסור דרבנן בלבד.

קצוות עור שיש לאדם בכל מיני מקומות בגוף, התולש אותם, חייב משום מלאכת גוזז, ומוסיף הבה"ל, שזה חמור יותר מיבלת או שערות וציפורניים, כיוון שיש מקומות מסוימים, שהדרך לתלוש אותם ביד ולא ע"י כלי, ולכן, כשתולש אותם ביד בשבת, וכן כשתולש בשיניו, חייב משום מלאכת גוזז.

הבה"ל מקדים הקדמה למלאכת 'מוחק' ואומר, אב מלאכת מוחק הוא, כאשר אדם מוחק שתי אותיות כדי לכתוב במקומם שתי אותיות חדשים, וכמ"ש במס' שבת עג. ומלאכה זו נלמדת ממה שהיו מוחקים במשכן, שהרי היו כותבים על הקרשים אותיות זהות, כדי להצמיד שני קרשים אחד לשני, והיה קורה, שהייתה נופלת טעות בכתיבה, והיו צריכים למחוק.

גם כאשר מדובר במחיקה של קשקוש שיש על הדף, חייב משום מלאכת מוחק אם מחק בשיעור לכתוב שתי אותיות, וכאשר מחק בשיעור קטן יותר, אין על זה חיוב מדאורייתא של חטאת או סקילה, אבל זה אסור מדאורייתא, וכדברי הבה"ל בסעיף א', שהדין של חצי שיעור אסור מן התורה נאמר לא רק על עניינים הקשורים לאכילה, אלא גם בענייני מלאכות שבת, שכשעושה חצי מהשיעור שחייבים עליו, אסור מדאורייתא.

מחדש הבה"ל דבר נוסף, כל מה שצריך מוחק כדי לכתוב שתי אותיות, זה רק כאשר התיקון אינו מושלם, אבל כאשר התיקון מושלם, דהיינו, כשהייתה אות מיותרת והוא צריך למחוק אותה, גם במחיקת אות אחת אם הוא מתקן את הס"ת בכך, חייב, ומוסיף עוד הבה"ל, שכל מה שצריך מוחק ע"מ לכתוב, זה רק כדי שהמחיקה לא תהיה קלקול, אבל אם יש תיקון בעצם המחיקה, גם אם הוא לא מוחק ע"מ לכתוב, חייב, ולכן, אדם המוחק שטר חוב כדי שהמלווה לא יגבה פעם נוספת, או שהוא בעצמו לא רוצה לגבות פעם נוספת, חייב על עצם המחיקה, כיוון שיש תיקון בעצם המחיקה.

יש נידון במ"ב ובבה"ל, באופן שנפלה שעווה ע"ג הכתב, ומסיר את השעווה כדי שהכתב יראה, המ"ב מביא כמה פוסקים שסוברים שזה מוחק ע"מ לכתוב, ומצד שני מביא בשם השבות יעקב, שאין זה נחשב מוחק, כיוון שהאות קיימת והיא רק מכוסה, והראיה, שהרי בתפילין אם נופל שעווה על אותיות מוקדמות והוא מסיר אותה, אין בזה בעיה של 'לא כסדרן', הרי לנו שהאות נחשבת כקיימת, אלא שהיא מכוסה בכיסוי מעליה, ואין זה מוחק ע"מ לכתוב, ומביא הבה"ל צד שלישי, שהסרת השעווה אסורה מדין 'מתקן מנא'.

מביא המ"ב, כאשר נפל דיו או שאר דבר לח על ספר, לא ילחכנו בלשונו ולא ירחצנו במים משום מוחק, והדבר מצוי בברכונים שיש להם עטיפה מפלסטיק ונופל שם איזה דבר, ויוצא שאסור להסיר את אותו דבר כיוון שעי"ז מתגלה הכתב שמתחתיו, אבל כותב הארחות שבת פט"ו שזה הכל כאשר הדבר נדבק, או בדיו שהוא חלק מהכתב, אבל אם מדובר בסתם לכלוך שלא דבוק חזק אין בעיה להסיר אותו מע"ג הכתב ולא נחשב למוחק.

מדוע חדשות – נייעס, זה משהו 'רע'? ולמה אנחנו שמחים שאנחנו סוף סוף בדיכאון?!
האם חולה קורונה חייב לצום בי"ז בתמוז?
לא כל מי שיש לו קול יפה, יכול להיות זמר...
בקבוק היין שהתנפץ באזרבייג'אן
הגביר הכין 50 אלף דולר במזומן (שווה ערך למיליון דולר בימינו). כשהגיע אל הרבי הופתע לגלות...
התפללתי שהאדמה תבלע אותי, אבל שום נס לא קרה. הרבי הגיע, בדק בכיס, גילה את השעון ו...
"הוא מכר את הממתקים של משלוחי המנות, קנה נקניקיות ומוכר בחמישה שקלים. 'קופיקס' נהיה לנו..."
האשה מברוקלין שהצליחה לבטל את נאומו השבועי של נשיא ארה''ב
מה חיפש החגב בביתו של מרן הגר''ח קנייבסקי
המזוודה של מרן הגראי''ל שטיינמן בדרך לארה''ב
"הורי פחדו שאצא לטיולים. במקום להתבכיין הייתי יושב וקורא מהבוקר עד הערב''
כשחבר מועצת העיר הקריא 'חפץ חיים' באוזני ראש העיר
''הרסת לנו את החיים! עכשיו אתה מגיע לבקש סליחה?"
זמני צום שבעה עשר בתמוז תשפ 2020
''אני לא ממהר לחתום... הראשון שיהיה פה עם כל הכסף במזומן - זוכה בדירה!''
התגלה סליק ירדני מימי מלחמת ששת הימים
החליט 'משום מה' לתת לאברך פלוני 400 ש"ח...
'ודיברת בם’. בם? ראשי תיבות 'בלי מסיכה'...
גל של מכחישי סכנה: ריקודים עם הנגיף
אין להיבדק ביום שישי, ואסור לענות לטלפון בשבת
"לבישת מסיכה בזמנים האלו חובה גמורה... ועוון הוא להימנע מלבישתה!"
מבודד יקר, למה אתה לא יוצא מהבית? כי ביבי לא מרשה?
צפו: הגאון רבי משה פיינשטיין זצוק"ל, בתפילת שחרית
כששמע הרבי שבחו"ל יש פשקווילים נגדו, אמר: "אזוי?! תביאו לי את הפתק, גם אני רוצה לחתום"...
התרגשתי עד דמעות. "תראו" - אמרתי לילדים והצבעתי על החלונות - "אתם רואים את הבתים המוארים?''
"אסור להכנס לפחדים, אבל חובה להיערך ולהשמר!"
מתפלל לבנים תלמידי חכמים?
לזה לא שמנו לב...
''יתכן והייתי מנהיג בכל הישיבות את 'שיטת קלם' שבה הבחורים הם שמנקים את בית המדרש''
''לא משנה היכן שהה באותו רגע, ההעברה הייתה מתבצעת מיד''
מדוע בנו של הגר''ש וואזנר זצ"ל בירך על אביו 'שהחיינו' בבית החולים?
הגר''ש ואזנר ורעייתו קפצו מהאוניה והחלו לשחות לכיוון החוף
בזכות המסכה: ישיבה שלימה ניצלה מהדבקה
מה ענה החפץ חיים לאברך שהתלונן שאינו מצליח ללמוד מספיק?
כשרבי משה בלוי נפגש עם מלך הולנד
לא רק שלא קיבל פיצויים על השריפה, אלא עוד הוגשה נגדו תביעה...
(לא) מדברים על הכול!
תגלית היסטורית מרגשת את העולם היהודי
אהרלה סמט ואידיש נחת - דרשו "לא לנו ודאווענען"
דרשו במבצע ייחודי: סיפורי חיזוק מתקופת הקורונה
אלעד: העיר הראשונה בישראל שתספק חשמל כשר בשבתות וימים טובים
''לאחר ההלוויה נגלה הרב קהלני אל בנו בחלום, ואמר לו דברים מבהילים''
ביטחון עצמי - גאווה?

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים