חילול שבת עבור חולה שנותרו שעות ספורות לחייו

ט"ו חשון תשע"ט- סימן שכ"ט סעיף ד'- סוף הסימן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אהיכן צריך לבדוק את חיותו של החולה?בימינו אנו עד איזה שלב מחללים שבת עבור חולה הנוטה למות? ובאופן שמצאו אנשים מתים מעל הריסות מבנה שקרס, האם חוששים שיש אנשים חיים מתחת ההריסות? ובאיזה אופן מותר לחלל שבת כדי להילחם עם גוים שבאים על עסקי ממון? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן שכ"ט סעיף ד' עד סוף הסימן במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

מחללים שבת גם עבור חולה שתוחלת החיים שלו היא רק חיי שעה, וגם עבור גוסס, כדי להאריך את רגעי חייו, וגם כאשר הלב לא פועם, הוא עדיין לא מוגדר כמת עד שיבדקו בחוטמו אם אין לו חיות, וכל עוד שלא בדקו שאין רוח חיים בחוטמו, מחללים עליו את השבת, ואפילו בדקו ברגליו את הלב ורואים שאין חיות, בכ"ז צריך לבדוק בחוטמו, ומביא המ"ב, שלומדים זאת מהפסוק 'כל אשר נשמת רוח חיים באפיו', משמע שרוח החיים תלויה בחוטמו.

גם כאשר ראו שאין חיות בחוטמו, אם הלב עדיין פועם, מובא בהערה למ"ב דרשו בשם 'שבט הלוי' (ח"ז סי' רל"ה וכן ח"ח סי' פ"ו) שמחללים עליו את השבת, ובשם הגרש"ז אויערבך מובא, שהיום שיש אפשרות של טיפולים ורפואות שיכולים להחזיר לחולה את הנשימה גם לאחר שהיא פסקה, אז גם כאשר אין רוח חיים בחוטמו, עדיין מחללים עליו את השבת ע"י רפואות שונות.

מצאו אנשים מתים מתחת ההריסות בשכבה העליונה, לא אומרים שוודאי שגם התחתונים מתים, אלא מפקחים את ההריסות שמא עדיין הם חיים ומחללים את השבת.

כאשר גויים באים להילחם עם ישראל בשביל עסקי ממון, לא הותר לחלל את השבת, אבל כשבאו על עסקי נפשות, אפילו בספק, מחללים את השבת כדי להילחם בהם, שספק נפשות להקל, ועיר הסמוכה לגבול, בכל מקרה שבאו להילחם ואפילו על עסקי תבן וקש בלבד, מחללים את השבת כדי להילחם בהם, כיוון שעיר הסמוכה לגבול אם הם יכבשו אותו, הם יכולים לכבוש את כל הארץ.

י"א, שבזמן הזה גם כשהגויים באים להילחם על עסקי ממון, מחללים את השבת כדי להילחם בהם, וטעם הדבר, כיוון שחוששים שמא אחד מהיהודים לא יעמוד על עצמו כשלוקחים לו את ממונו והוא ילחם בהם, ויבואו לידי סכנה, לכן מחללים את השבת, אא"כ באו להילחם עם עסקי ממונו של יחיד, שאז אותו יחיד מצווה להניח להם את ממונו ולא לחלל את השבת, משא"כ כשבאו להילחם על עסקי ממונם של רבים וכנ"ל, ומ"מ הכל לפי העניין לפי מה שמשער כעסם ופחזותם.

אומר המ"ב, שאם מלכות הגויים מחייבת להילחם בגויים שכנגדם, מותר לחלל את השבת מדינא דמלכותא.

אדם הרואה ספינה המיטרפת בים ויש בה ישראל, וכן הרואה נהר שוטף, או יחיד הנרדף מפני אנס, מצוה על כל אדם לחלל עליהם שבת כדי להצילם, ואומר המ"ב, שזה הכל אם המציל לא נכנס לידי סכנה, אבל המציל לא חייב להיכנס אפילו לספק סכנה כדי להציל את חבירו, וכל אלו היוצאים להציל, חוזרים בכלי זיינם למקומם, כדי שלא להכשילם לעתיד לבוא שלא ירצו להציל עוד.

מדוע חדשות – נייעס, זה משהו 'רע'? ולמה אנחנו שמחים שאנחנו סוף סוף בדיכאון?!
האם חולה קורונה חייב לצום בי"ז בתמוז?
לא כל מי שיש לו קול יפה, יכול להיות זמר...
בקבוק היין שהתנפץ באזרבייג'אן
הגביר הכין 50 אלף דולר במזומן (שווה ערך למיליון דולר בימינו). כשהגיע אל הרבי הופתע לגלות...
התפללתי שהאדמה תבלע אותי, אבל שום נס לא קרה. הרבי הגיע, בדק בכיס, גילה את השעון ו...
"הוא מכר את הממתקים של משלוחי המנות, קנה נקניקיות ומוכר בחמישה שקלים. 'קופיקס' נהיה לנו..."
האשה מברוקלין שהצליחה לבטל את נאומו השבועי של נשיא ארה''ב
מה חיפש החגב בביתו של מרן הגר''ח קנייבסקי
המזוודה של מרן הגראי''ל שטיינמן בדרך לארה''ב
"הורי פחדו שאצא לטיולים. במקום להתבכיין הייתי יושב וקורא מהבוקר עד הערב''
כשחבר מועצת העיר הקריא 'חפץ חיים' באוזני ראש העיר
''הרסת לנו את החיים! עכשיו אתה מגיע לבקש סליחה?"
זמני צום שבעה עשר בתמוז תשפ 2020
''אני לא ממהר לחתום... הראשון שיהיה פה עם כל הכסף במזומן - זוכה בדירה!''
התגלה סליק ירדני מימי מלחמת ששת הימים
החליט 'משום מה' לתת לאברך פלוני 400 ש"ח...
'ודיברת בם’. בם? ראשי תיבות 'בלי מסיכה'...
גל של מכחישי סכנה: ריקודים עם הנגיף
אין להיבדק ביום שישי, ואסור לענות לטלפון בשבת
"לבישת מסיכה בזמנים האלו חובה גמורה... ועוון הוא להימנע מלבישתה!"
מבודד יקר, למה אתה לא יוצא מהבית? כי ביבי לא מרשה?
צפו: הגאון רבי משה פיינשטיין זצוק"ל, בתפילת שחרית
כששמע הרבי שבחו"ל יש פשקווילים נגדו, אמר: "אזוי?! תביאו לי את הפתק, גם אני רוצה לחתום"...
התרגשתי עד דמעות. "תראו" - אמרתי לילדים והצבעתי על החלונות - "אתם רואים את הבתים המוארים?''
"אסור להכנס לפחדים, אבל חובה להיערך ולהשמר!"
מתפלל לבנים תלמידי חכמים?
לזה לא שמנו לב...
''יתכן והייתי מנהיג בכל הישיבות את 'שיטת קלם' שבה הבחורים הם שמנקים את בית המדרש''
''לא משנה היכן שהה באותו רגע, ההעברה הייתה מתבצעת מיד''
מדוע בנו של הגר''ש וואזנר זצ"ל בירך על אביו 'שהחיינו' בבית החולים?
הגר''ש ואזנר ורעייתו קפצו מהאוניה והחלו לשחות לכיוון החוף
בזכות המסכה: ישיבה שלימה ניצלה מהדבקה
מה ענה החפץ חיים לאברך שהתלונן שאינו מצליח ללמוד מספיק?
כשרבי משה בלוי נפגש עם מלך הולנד
לא רק שלא קיבל פיצויים על השריפה, אלא עוד הוגשה נגדו תביעה...
(לא) מדברים על הכול!
תגלית היסטורית מרגשת את העולם היהודי
אהרלה סמט ואידיש נחת - דרשו "לא לנו ודאווענען"
דרשו במבצע ייחודי: סיפורי חיזוק מתקופת הקורונה
אלעד: העיר הראשונה בישראל שתספק חשמל כשר בשבתות וימים טובים
''לאחר ההלוויה נגלה הרב קהלני אל בנו בחלום, ואמר לו דברים מבהילים''
ביטחון עצמי - גאווה?

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים