חיטים שבאו במגע עם מים

י"א ניסן תש"פ - סימן תס"ז- סעיף ה'- אמצע סעיף ח' "ותאנים יבשים וענבים"
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מה עושים באופן שהגיעו חיטים בספינה ולא יודעים האם הם החמיצו או לא?האם מותר להשתמש בחיטים שניתז עליהם מים מהמשוטות של הספינה? ומה צריכים להזהיר את מוכרי החיטים? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ה' סימן תס"ז סעיף ג' – ד' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אומר השו"ע, חיטים שבאו בספינה ואנחנו לא יודעים מה המצב שלהם, האם הם כשרות, או שמא הם החמיצו בדרך, הדין הוא, שאם החיטים יבשות וקשות, והמראה שלהם לא השתנה, לא מחזיקים לאיסור לומר שבדרך באו עליהם מים והם החמיצו, ומוסיף המ"ב, שבאופן שאנחנו יודעים שבאו עליהם מים, יש לאסור החיטה עצמה אפילו שהמראה שלה לא השתנה, ואם השתנה מראיתם או שהם לחות, אסור אפילו להשהות אותם.

אומר המ"ב, חיטים שהיו משוקעים במים, או שהם היו בגג הספינה ובדרך ירדו עליהם גשמים, או שניתז עליהם מים ממשוטות המלחים, החיטים אסורות לכתחילה, ובדיעבד במקום הפסד מרובה, אם יש חשש שניתזו עליהם מי גשמים או שמא ניתז עליהם מהמשוטות, אפשר להקל שאולי באו עליהם רק מעט מים והחיטים לא נאסרו, וחיטים שהיו שקועים בתוך המים, אסורים, וכדי להתיר אותם, צריך שיהיו בחיטים העליונות שלא באו עליהם מים, שיהיה בהם שישים מול כמות החיטים שהייתה במים, ואם לאו, אסורים אפילו בדיעבד.

שנה שירדו גשמים רבים וחלק מהשיבולים העלו צמחים מחמת הגשמים, כל שלא רואים בהם סימני חימוץ, לא חוששים לסתם חיטים של אותה שנה, ואע"פ שירדו הרבה גשמים, כיוון שהולכים אחר הרוב, והרי הרוב לא מחמיצים, ואפילו הערימות שראינו שנפלו עליהם גשמים, תולים להקל, שמא לא נכנסו הגשמים אלא בשיבולים העליונים, אבל לא בבטן הערימה, ואם תמצי לומר שנכנסו בבטן הערימה, שמא לא הספיקו להחמיץ, ומ"מ, אם רואה בחיטים שלפניו שיש בהם מצומחים, גם השו"ע מודה שצריך לבדוק אם יש שישים בחיטים של ההיתר מול המצומחות.

כשמוליכים את החיטים למכור, והגשמים יורדים על החיטים עד שהשק כמעט כולו שרוי במים, וגם החיטים התלחלחו, החיטים אסורות מדינא לפסח, שהרי נגלה לעיניים שהחיטים רטובות, וצריכים להזהיר על כך, כי המוכרים לא מקפידים על זה, כי רובם אינם בני תורה, וגם צריך להזהיר למוכר תבואות בשנה שרבו גשמים או שירדו מים על השקים, שראוי ומחויבים למכור את התבואה כדין חמץ.

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים

1/133
דילוג לתוכן