חגים ומועדים


ט"ו בשבט

נגד כל הסיכויים: זה מה שהשפיע על הבן שעזב את היהדות, לשוב לכור מחצבתו

מיוחד לט"ו בשבט: כוחה וקדושתה של ארץ ישראל ופירותיה, ובפרט של אתרוג שברכו עליו בסוכות

ט"ו בשבט

קם רבי דוד'ל ממקומו בסערת נפש וזעק: "הייליגער באשעפער! וכי אפשר להשבית את שמחתי ביום זה?"

הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א, בפנינים וסיפורי הוד לחמישה עשר בשבט

וידאו שחייבים לראות

צפו: טיש ט"ו בשבט של האדמו"ר מבעלזא תשע"ט

גלריות וידאו נדירות מגדולי הדורות האחרונים

וידאו שחייבים לראות

צפו: טיש ט"ו בשבט אצל האדמו"ר מנדבורנא

גלריות וידאו נדירות מגדולי הדורות האחרונים

ט"ו בשבט

ראש השנה "לאילנות"? שהאילנות יחגגו לבד! מה הקשר אלינו? 

האם האדם יכול ללמוד מהעץ דרך בעבודת ה'? התשובה היא 18 פעמים "כן"!

ט"ו בשבט

מה העניין להתפלל בט"ו בשבט על אתרוג מהודר?

ואיך זה קשור לחינוך הילדים בדורנו?

ט"ו בשבט

שדרגו את שולחן ט"ו בשבט שלכם בחידון לילדים

חידות ושאלות בענייני הפירות והאילן

הרצאות וידאו לחודש שבט

דיני קדימה בברכות

צפו בשיעורו של הרב אוהב ציון שליט"א

ט"ו בשבט

תפילה מיוחדת ליום ט"ו בשבט, לשפע ברכה על שולחנו כל השנה

המקובל הרב יצחק בצרי שליט"א, קרא להפיץ כמה שיותר את התפילה שתיקן זקנו המקובל הצדיק מר"ן ה''בן איש חי רבינו

זווית הלכתית

המתענים תעניות שובבי"ם – כיצד ינהגו כאשר חל ט"ו בשבט ביום חמישי?

משולחנו של הרה"ג רבי מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א מורה הוראה 'נאות שמחה' - מודיעין עילית

ט"ו בשבט

ראש השנה לאילנות – מנהגי היום, הלכותיו, סגולותיו המיוחדות, ותמצית דיני ברכת הפירות הלכה למעשה

וגם: למה דומה האדם - לעץ, לשתיל, או לנטיעה? | הרה"ג רבי יצחק יעקב פוקס שליט"א במאמר מקיף על כל

הרצאות וידאו לחודש שבט

יום הישועות הגדולות

לנצל את היום: כל מה שתוכלו לפעול בט"ו בשבט

ט"ו בשבט

מהם שלושת הצבעים שיש לפרי במשך חייו? ומתי משחקים הפירות מחבואים?

'פירות הילולים' - החוברת שתתן לכם משמעות אחרת לט"ו בשבט


ראש השנה
יום כפור
סוכות
חנוכה

עשרה בטבת
טו בשבט
פורים
פסח

ל"ג בעומר
ספירת העומר
שבועות
י"ז בתמוז

תשעה באב
ימי בין המצרים