התגלגל חמץ אל מתחת לארון – האם צריך להוציאו לפני פסח?

ז' תשרי תש"פ - סימן תל"ג- סעיף ד'- סעיף ז'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה באידיש
מאת הרב אפרים סגל שליט"אכתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים