זיז היוצא מהבית לרה"ר האם מותר להוציא חפצים מהבית אליו?

כ"ה בשבט תשע"ט - סימן שנ"ג- סעיף ב'- תחילת סימן שנ"ד

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמה הדין באופן שיוצאים מהבית שני זיזים של שני אנשים?מדוע התירו להניח כלי חרס על הזיז? ומה הדין בזיז שעומד באוויר של כרמלית? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שנ"ג סעיף ב' עד סוף הסימן במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

בית הסמוך לרה"ר, ויוצא ממנו זיז, דהיינו, כעין מרפסת קטנה ללא מחיצות, אם אותו זיז נמצא תוך י' טפחים לקרקע רה"ר, הוא מוגדר ככרמלית, כיוון שבני רה"ר משתמשים באותו זיז, וכיוון שהוא מוגדר ככרמלית, אסור להוציא או להניח עליו חפצים מרה"ר או מרה"י, אבל אם הזיז נמצא למעלה מי' טפחים מקרקע רה"ר, ויש בו ד' על ד', וחלון הבית פתוח לו, הוא מוגדר כמקום פטור, ומותר להכניס או להוציא חפצים מאותו זיז לרה"י, ואומר המ"ב, שלא צריך שהוא יהיה סמוך לחלון, דהיינו, ההיתר להוציא או להכניס חפצים מהזיז אל רה"י, זה לא משום שהזיז סמוך לחלון של הבית והוא נידון כחורי רה"י, אלא גם אם הזיז רחוק יותר מג' טפחים מחלון הבית, בכ"ז מותר להכניס או להוציא חפצים מהבית אל הזיז.

כאשר מאותו בית הסמוך לרה"ר, יוצאים שני זיזים, אחד למעלה ואחד למטה, ושני הזיזים שייכים לשני אנשים שונים, ולא עשו עירוב ביניהם, שני הזיזים אוסרים אחד על השני, וכמו שתי חצרות של שני אנשים שהם פתוחים אחד לשני, שאוסרים אחד על השני, וחפצים ששבתו בבית, אסור להוציא אותם אל החצר שפתוחה לחצר של אדם אחר, וכך בשני זיזים, אם יש בהם ד' על ד', ועכ"פ בזיז התחתון, הוא נחשב כרשות בפ"ע, ואוסרים אחד על השני, ואסור להוציא לתוך הזיזים חפצים ששבתו בתוך הבית, ובאופן שבתחתון יש ד' על ד' טפחים, ובעליון יש פחות מד' על ד', באותו חלק שבזיז שהוא מול החלון, מותר להשתמש, אבל בשני צידי הזיז העליון שהם מעבר לחלון, אסור להשתמש, כי הזיז התחתון שיש בו ד', אוסר את הזיז העליון, רק מה שמול החלון, יש בו דין של חורי רשות היחיד, ולא נאסר.

כל מה שמותר להשתמש על הזיז, זה רק באופן שאין חשש שמא החפצים המונחים על הזיז יפלו לרה"ר, והוא יבוא להגביה אותם ולהכניסם לרה"י, כיוון שאם יש חשש כזה, בכל מקרה אסור להניח על הזיז חפצים, שמא יפלו לרה"ר, ויבוא להגביהם ולהכניסם לרה"י, ויעבור על איסור דאורייתא של הוצאה מרשות לרשות, ומותר להניח כלי חרס על הזיז, כיוון שאם יפלו וישברו, אין לו מה להרים, שהרי שברי כלי חרס לא שווים, ודווקא בזיז וכיו"ב, אבל בדבר רחב כגג שהמשתמש עומד שם עם הכלי, מותר להשתמש שם בכל הכלים, ומבאר המ"ב, שהכוונה היא שהאדם עצמו עומד שם עם הכלי, וזה ההבדל בין גג לזיז, כיוון שבגג, האדם עצמו יכול לעמוד שם עם הכלים, אבל בזיז, רק הכלים מונחים שם בלי האדם, ולכן אסור להניח בו כלים מהטעם הנ"ל, ומתוך דברי הבה"ל נראה, שמכיוון שהאדם עומד שם עם הכלי, מסתמא זה רחב ולא גזרו.

זיז שעומד ע"ג אוויר של כרמלית, חז"ל לא גזרו שיהיה אסור להניח עליו כלים, כי גם אם הכלים יפלו, הוא לא יעבור על איסור דאורייתא אם הוא יביא אותם לרה"י, אלא יעבור רק על איסור דרבנן.

לא מוצאים את המפתחות, אולי את הכרטיס?
"מי זה היה 'ראביי נאקמאן פראם ברסלב'?..."
מפתיע: האשה נכנסה לחדרי ודרשה: "אתה מחזיר עכשיו את הכסף למי שהעביר אותו!"
מאיפה נחתו אצלי אלף שקלים?
מי לא רוצה להצליח בכל מעשי ידיו?
מהו סוד ההצלחה?
הזוג מניו יורק היו מוכנים לחיות על לחם צר ומים לחץ, רק לא לעזוב את הכולל...
מדוע לא מתחילים את זמן חורף מיד אחרי החגים?
צפו: באמצע ההקפות נפל ספר התורה. המתפללים לא ידעו את נפשם...
הנהג לא מגיע בשעה שנקבעה, עורך הדין נרדם והכל נראה חסר סיכוי...
לפתע אני שומע רחש מאחד החדרים. זה היה קצת מוזר...
הופיע! לקראת שבת - פרשת וירא
''הכל שווה כדי שלאבא יהיה קשר טוב עם הילד!''
טענתו של עורך הדין, גררה פרץ צחוק אדיר מפיות כל הנוכחים...
"הסיפור התפרסם והכה גלים..."
"תקשיב חבוב, סידרו אותך וקנית אופניים גנובים, אבל עכשיו פתחת חשבון עם בורא עולם..."
מה תעשו היום לסימן טוב לכל השנה?
"הצרור נעלם ובתוכו המפתח היחיד לרכב שלי"
רוצה לפתוח חלון? שלם 10 ש''ח
"אצלי הדלת פתוחה כל היום!"
"לא התפלאתי כשהרופא הסתכל עלי כמי שאיבד את דעתו..."
כמה דבש מייצרת דבורה משך כל ימי חייה?
ברגע אבוד, כשאין מה למרוח בסנדוויץ' של הילד...
הבחורים שניצחו את הפוליגרף המשטרתי
מה עשה הטייס הגרמני בבית הכנסת לפני שהפציץ אותו?
צפו: שיעור המחשה מיוחד על יצור השופר וכשרותו
מדהים: הבקשה הקטנה של מרן הגראי"ל זצוק"ל
הימים הללו הם שעת כושר. אל תחמיץ אותם!
"באמצע בין הזמנים אני מקבל מכתב נוסף ממס-הכנסה. פתחתי. אני קורא ולא מאמין!"...
מה היה דחוף כ"כ לאינסטלטור, לפצח גרעינים באמצע הדרשה?

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים