הצלת יין מתוך חבית שנשברה בשבת

י"א כסלו תשע"ט- סימן של"ד- סעיף כ"ז- סימן של"ה סעיף א'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אהאם יתכן מצב שמותר לכבות בשבת גחלים בוערות?באיזה אופן אין הגבלה בהצלת משקים מחבית שנשברה?מדוע אסור להציל את היין ע"י ספוג?ומה הדין במקרה שהחבית רק נסדקה והיין מטפטף מתוכה? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן של"ד סעיף כ"ז – סימן של"ה סעיף א' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

מותר בשבת לעבור על מלאכה שא"צ לגופה ולכבות גחלת דולקת כדי למנוע נזק רבים בין גחלת של עץ ובין של מתכת, ודווקא כשאין לו אפשרות אחרת למנוע את הנזק של רבים, אבל כאשר יש לו אפשרות לפנות אותה למקום אחר שרבים לא מצויים בה, עדיף לפנות את הגחלת ולא לכבות אותה.

הרמב"ם אוסר לכבות גחלת של עץ, ומבאר המ"ב, שהרמב"ם סובר שמלאכה שא"צ לגופה חייב עליה ויש בכיבוי גחלת של עץ איסור דאורייתא של מכבה, ואפילו שלא מתכוון לעשיית גחלים, כיוון שנעשים גחלים, חייב, ובמתכת גם הרמב"ם מודה שמותר כיוון שאינה נעשית פחמים ע"י הכיבוי, ואין בזה משום 'מצרף', דהיינו, שהמתכת מתחזקת, אלא הדבר מותר, והלכה כדעה ראשונה שבמקום היזקא דרבים, מותר לכבות גחלת של עץ וכן גחלת של מתכת.

חבית שנשברה בשבת והמשקה שבתוכה זב ממנה, אסרו חז"ל להביא הרבה כלים ולהציל את תכולת החבית בשיעור של יותר ממזון ג' סעודות כאשר מדובר בתחילת השבת, כיוון שחששו חז"ל, שאם הדבר יהיה מותר, מתוך שאדם בהול על ממונו, הוא יכשל ויביא כלים נוספים דרך רה"ר כדי להציל מה שיותר מתכולת החבית, וכן חששו שמא יתקן את החבית בשבת כדי למנוע את הנזק, ומביא המ"ב צד, שבאופן שתכולת החבית נשפכה לגמרי לארץ, הוא כבר לא בהול, ובאופן כזה, יש שסוברים שמותר להציל בכמה כלים, ואפילו יותר ממזון ג' סעודות, ואומר המ"ב שבזמננו שאין לנו רה"ר, אפשר להקל בזה ולהציל בכמה כלים, וגם מזון של יותר מג' סעודות, ו'בתרומת הדשן' מתיר לשפוך כמה שירצה לתוך כוסות קטנות שאין בזה עובדא דחול, כיוון שבחול לא רגילים בזה, וא"כ כאשר מציל בשינוי, לא חוששים שמא ירבה בכלים ויעבור על איסור.

מביא המ"ב, שבמקום שהיין מצוי והדרך לשתות ממנו כל השבת, וכן לשתות שאר משקים שאינם ביוקר כ"כ, ושותים כל היום, אפשר להציל יותר משיעור ג' סעודות, כיוון שאין קבע לשתייה.

יכול כל אחד ואחד להציל מזון ג' סעודות עבור עצמו, ובלבד שלא ישים ספוג כדי לספוג את היין ולהטיף אותו בתוך הכלי, ומשום גזירה שמא יסחוט, ואפילו שיש לספוג בית אחיזה שאין בו חשש סחיטה, אסור, שלא יעשה כדרך שעושה בימות החול.

חבית שנסדקה ומטפטף טיפות מתוכה ולא נשברה לגמרי שאז אינו בהול כ"כ, מותר להציל גם בהרבה כלים, ולקלוט ולצרף.

י"א, שכל מה שאסרו חז"ל להציל בהרבה כלים מחשש שמא יכשל באיסור חמור יותר, זה רק כאשר מציל למקום הדומה קצת לרה"ר, אבל כאשר מציל לבית שעירב והבית מקורה, מצילים בכל עניין.

כיצד מומלץ להתנהג כששוטר תנועה עוצר אתכם באמצע הדרך
"החלטתי שלא יעבור עלי יום ללא עשיית טובה ליהודי!"
איך קרה שהחבר שלי ''הרוויח'' 500 שקל בזכות דו''ח חניה שאני קיבלתי
"אפשר בגלידה להתקרב לעבודת ה'!"
יוצאים לצימר? ככה תעשו את זה נכון
סיפור השגחה מדהים: ניצל ממוות בטוח 'בזכות' תאונה...
האשה שחזרה לחיים בריאים בזכות נגיף הקורונה
החפץ חיים, הקשיב לקריאת המכתב, ואמר שעל פי התיאור, יתכן מאוד שכלי זהב אלו הם כלי הקודש מבית המקדש
מאות בני ישיבות התכנסו ל'קעמפ חיזוק' מיוחד שנמשך על פני יום שלם בעיר סרסל שבפרברי פריז
מדוע אנשים פוחדים מביאת המשיח?
גדולי ישראל מזהירים: "להימנע מלהשתתף באירועים מלבד בני המשפחה הקרובים!"
האזינו: עשרות הרצאות לתשעה באב
כלי המקדש שהתגלו במערה, וילד בן 14 שמבצע עסקת נדל"ן מוצלחת
מוזיקאי עולמי עטור פרסים מקבץ נדבות עם כינור ששווה מיליונים...
התכנית הבינלאומית של 'דרשו' יוצאת לדרך: עשרות אלפי בני ישיבות מרחבי תבל בלימוד משותף
הבן התחתן בלייקווד, האבא רקד במלבורן...
מה לומר למי שחושש לצאת מביתו שמא יפגע בו הנגיף?
הורדת מסכה? - הורדת סטנדר מהיכלי הישיבות!
השלטונות מורידים לחץ...
בורו פארק: מה עושה יהודי חרדי בתוך שלולית ענק?
אני מסתכל במד-חום והמספרים קופצים בקצב מבהיל: 40, 41, 42... המכשיר מסמן שמד המעלות הגיע למקסימום
"חשבתי שהקב"ה שומע רק תפילות של חרדים..."
שער חניה חשמלי כמעט הוכנס לבידוד...
מפתיע: מיהו המאושר שזכה לקבל את שעון היד המיוחס שירש האדמו"ר רבי אלעזר אבוחצירא זצ"ל מאביו הק' ה'בבא מאיר' זי"ע?
''אני לא מאשימה אף אחד. יש כאלה שהעדיפו לשלוח את הילד לגן''
היוזמה הבינלאומית למשבר הקורונה:
מהו סוד סגולותיה של הרבנית קניבסקי ע"ה?
לפתע שמע מאחוריו: "עצור!". היה זה קצין רומני ובידו אקדח. "מה מעשיך?! האם אתה מכשף?!"
"ישב אצלי יהודי ובכה בדמעות שליש. כמעט ברור לו שהוא הדביק מישהו שנפטר לבית עולמו"...
מרן הגאון רבי אהרון יהודה לייב שטינמן זצוק"ל: "היכול אחד שאינו עושה כלום להיקרא 'מחנך'?"
חיוורון פשט לפתע על פני הקצין. מחט העירוי נעלמה! בשבריר שנייה הבין את המשמעות...
הספר צנח מארון הספרים לרצפה, ונפתח בדיוק ב...
מה אפשר לומר לאלו שמפחדים? - מרן שר התורה שליט"א בהתייחסות לענייני השעה
גל ראשון גל שני...
''למחרת הגעתי לשיעור, ולא היתה לי ולו הזמנה אחת לאותו היום''
''כבר 14 שנים הוא נוסע במסלול קבוע, ומעולם לא טעה...''
שוהים בבידוד? פסק ההלכה של מרן הגר''ח קנייבסקי לגבי שמיעת מוזיקה
"אלה מסעי" - מפגש מרתק ומרגש שהוביל פתאני מאפגניסטן לשוב לחיק היהדות
מרן רה''י הגרי''ג אדלשטיין שליט''א: ''חיוב גמור לשמור על כללי הזהירות''
מה כבר אפשר להספיק בתור לתספורת?
מי חייב לשלם את עלות השניצלים?
מדוע חדשות – נייעס, זה משהו 'רע'? ולמה אנחנו שמחים שאנחנו סוף סוף בדיכאון?!
האם חולה קורונה חייב לצום בי"ז בתמוז?
לא כל מי שיש לו קול יפה, יכול להיות זמר...
בקבוק היין שהתנפץ באזרבייג'אן
הגביר הכין 50 אלף דולר במזומן (שווה ערך למיליון דולר בימינו). כשהגיע אל הרבי הופתע לגלות...
התפללתי שהאדמה תבלע אותי, אבל שום נס לא קרה. הרבי הגיע, בדק בכיס, גילה את השעון ו...
"הוא מכר את הממתקים של משלוחי המנות, קנה נקניקיות ומוכר בחמישה שקלים. 'קופיקס' נהיה לנו..."
האשה מברוקלין שהצליחה לבטל את נאומו השבועי של נשיא ארה''ב
מה חיפש החגב בביתו של מרן הגר''ח קנייבסקי
המזוודה של מרן הגראי''ל שטיינמן בדרך לארה''ב
"הורי פחדו שאצא לטיולים. במקום להתבכיין הייתי יושב וקורא מהבוקר עד הערב''
כשחבר מועצת העיר הקריא 'חפץ חיים' באוזני ראש העיר
''הרסת לנו את החיים! עכשיו אתה מגיע לבקש סליחה?"
זמני צום שבעה עשר בתמוז תשפ 2020
''אני לא ממהר לחתום... הראשון שיהיה פה עם כל הכסף במזומן - זוכה בדירה!''
התגלה סליק ירדני מימי מלחמת ששת הימים
החליט 'משום מה' לתת לאברך פלוני 400 ש"ח...
'ודיברת בם’. בם? ראשי תיבות 'בלי מסיכה'...
גל של מכחישי סכנה: ריקודים עם הנגיף
אין להיבדק ביום שישי, ואסור לענות לטלפון בשבת
"לבישת מסיכה בזמנים האלו חובה גמורה... ועוון הוא להימנע מלבישתה!"
מבודד יקר, למה אתה לא יוצא מהבית? כי ביבי לא מרשה?
צפו: הגאון רבי משה פיינשטיין זצוק"ל, בתפילת שחרית
כששמע הרבי שבחו"ל יש פשקווילים נגדו, אמר: "אזוי?! תביאו לי את הפתק, גם אני רוצה לחתום"...
התרגשתי עד דמעות. "תראו" - אמרתי לילדים והצבעתי על החלונות - "אתם רואים את הבתים המוארים?''
"אסור להכנס לפחדים, אבל חובה להיערך ולהשמר!"
מתפלל לבנים תלמידי חכמים?
לזה לא שמנו לב...
''יתכן והייתי מנהיג בכל הישיבות את 'שיטת קלם' שבה הבחורים הם שמנקים את בית המדרש''
''לא משנה היכן שהה באותו רגע, ההעברה הייתה מתבצעת מיד''
מדוע בנו של הגר''ש וואזנר זצ"ל בירך על אביו 'שהחיינו' בבית החולים?
הגר''ש ואזנר ורעייתו קפצו מהאוניה והחלו לשחות לכיוון החוף
בזכות המסכה: ישיבה שלימה ניצלה מהדבקה
מה ענה החפץ חיים לאברך שהתלונן שאינו מצליח ללמוד מספיק?
כשרבי משה בלוי נפגש עם מלך הולנד
לא רק שלא קיבל פיצויים על השריפה, אלא עוד הוגשה נגדו תביעה...
(לא) מדברים על הכול!
תגלית היסטורית מרגשת את העולם היהודי
אהרלה סמט ואידיש נחת - דרשו "לא לנו ודאווענען"
דרשו במבצע ייחודי: סיפורי חיזוק מתקופת הקורונה
אלעד: העיר הראשונה בישראל שתספק חשמל כשר בשבתות וימים טובים
''לאחר ההלוויה נגלה הרב קהלני אל בנו בחלום, ואמר לו דברים מבהילים''
ביטחון עצמי - גאווה?

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים