הפרשת חלה ביום טוב

ל' אב תש"פ - סימן תק"ו- סעיף ג'- אמצע סעיף ג' "ומותר לאפות הפת"
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

באיזה אופן התירו לאדם להפריש חלה ביום טוב?האם מותר להוליך אל הכהן ביום טוב את עיסת הפרשת החלה?ומדוע בחלת חו"ל צריך להשאיר קצת מן הטבל לאחר ההפרשה? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ה' סימן תק"ו סעיף ג' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

כתב השו"ע, אדם הלש עיסה ביו"ט, יכול להפריש ממנה חלה, ואע"פ שאסור להפריש חלה ביו"ט משום שזה נראה כמתקן, כאן שהוא לש את העיסה ביו"ט עצמו, ולא היה באפשרותו להפריש ממנה חלה לפני יו"ט, מותר להפריש ממנה חלה ביו"ט עצמו.

חלה שהפריש בערב יו"ט, והיה יכול לכאורה להוליך אותה אל הכהן בערב יו"ט, בכ"ז מותר לו להוליך אותה אל הכהן ביו"ט עצמו, ואפילו אם הוא מעביר אותה דרך רשות הרבים, משום שהוצאה מותרת ביו"ט, וגם בשבת מותר לו להוליך את החלה אל הכהן אם יש עירוב והחלה הייתה אפויה מערב שבת, כיוון שעיסה אינה ראויה לשום דבר בשבת, אבל עיסה שנילושה מערב יו"ט, אסור להפריש ממנה חלה ביו"ט, שהרי אסור להפריש חלה ביו"ט, אא"כ לא הייתה לו אפשרות מערב יו"ט, וכמו שמבואר בתחילת הסעיף, שלש את העיסה ביו"ט עצמו, ולכן, אדם שלש עיסה מערב יו"ט, ורוצה לאכול מהעיסה ביו"ט, והוא לא הפריש ממנה חלה, מדובר כאן בחלת חו"ל, והדין בחלת חו"ל הוא, שיכול להפריש חלה גם לאחר האכילה, אבל צריך להשאיר קצת מן הטבל, והטעם, או משום שיהיו 'שייריה ניכרים', או משום שאם הוא יאכל את כל העיסה חוץ מכדי שיעור חלה, זה נראה שהוא מפריש חלה ביו"ט.

ערב פסח שחל להיות בשבת, ויש לו חלת חו"ל והוא לא הפריש ממנה חלה, והרי הוא לא יכול לאכול ולהשאיר ממנה קצת ולהפריש למחרת, מכיוון שזה פסח, באופן כזה, מותר לו להפריש אפילו בשבת ויו"ט עצמו.

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים

1/232
דילוג לתוכן