הפרדת חצרות ע"י גדיש של תבן

י' אייר תשע"ט - סימן שע"ב - סעיף י"ז- סוף הסימן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אהניח פלטה של עץ ע"ג חריץ המחבר בין שתי החצרות האם יכולות לערב יחד?מה הדין כאשר מילא את החריץ בדבר שמבטל את רוחבו? מה התכוון השו"ע כשאמר שהגדיש התמעט מגובהו ביום חול?ומדוע אסור להעמיד את הבהמה שתאכל מהגדיש שבין החצרות? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שע"ב סעיף י"ז עד סופו במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

חריץ שבין שתי החצרות, והוא עמוק י' ורחב ד' טפחים, הוא מפריד ביניהם שלא יוכלו לערב יחד, וכמו כותל שגובהו עשרה שמפריד בין שתי החצרות שלא יוכלו לערב יחד, ואם הניח נסר ע"ג החריץ, ויש ברוחבו ד' טפחים, ונוח ללכת עליו, נחשב כגשר המחבר בין שתי החצרות, והוא כפתח, ואם הם רוצים, יכולים לערב יחד, אבל לא חייבים.

אם מילא את החריץ ברוחב ד' טפחים בדבר כזה שמבטל את רוחב החריץ, ביטל את החריץ באותו מקום בשיעור של ד' טפחים, ונחשב כפתח, ומוסיף המ"ב, שזה הכל, כאשר הנסר לא יותר מי' אמות ברוחבו לאורך החריץ, או אם המילוי שהוא מילא את החריץ, הוא לא יותר מי' אמות, אבל אם מילא את החריץ ביותר מי' אמות, נחשב כמו שהחצרות פרוצות אחת לשנייה, ואינם יכולים להיפרד ולערב בנפרד, כיוון שהם אחד, ולא יכולים לערב שניים.

אם העמיד את הנסר באורך ד' טפחים לאורך החריץ, וע"י אותו נסר המרחק בין החצרות התמעט מד' טפחים, אע"פ שהנסר הוא משהו בלבד, בכ"ז, שתי החצרות כרגע האוויר שביניהם פחות מד' טפחים, ואע"פ שהנסר ברוחב משהו, אבל הרוחב צמצם את המרחק בין שתי החצרות, ונחשבות לחצר אחת, ויכולות לערב יחד.

לעניין כותל מבואר בסעיף ו', שאם הכותל גבוה לאחד מעשרה, ולשני הוא בתוך י' טפחים, הוא שייך לחצר שהוא בתוך ד' טפחים, דהיינו, שאם אותה חצר עירבו עם הבתים, מותר להוציא כלים מהבית ולהניח ע"ג הכותל, ולחצר השנייה אסור, או אם הוא שווה לשניהם, מותר להניח כלים רק מהחצרות ע"ג הכותל, ולא מהבתים, וכן הדין בחריץ.

גדיש מפריד בין שתי החצרות, ואומר המ"ב, שזה לקולא, דהיינו, באופן כזה שהחצרות נפרצו אחת לשנייה ביותר מי' אמות, שאז הם נחשבות כחצר אחת, ולא יכולות להיפרד ולערב כל אחת לעצמה, והיה גדיש של תבן שהפריד ביניהם, אותו גדיש גורם לכך שכל חצר תוכל לערב לעצמה, ואם הגדיש התמעט מגובה י' ביום חול, א"כ שתי החצרות התחברו וחייבות לערב ביחד, ומה שמדגיש השו"ע שהתמעט ביום חול, מבאר המ"ב, שאם זה היה בשבת, דהיינו, שבכניסת שבת היה בגדיש גובה י', ונתמעט במשך השבת, שבת הואיל והותרה, הותרה, אבל כשנתמעט ביום חול, לא יכול להפריד בין החצרות, וחייבות לערב ביחד.

אסור לקחת מאותו תבן לצורך האכלת בעלי חיים, כיוון שחוששים שימעט את גובה הגדיש, ואז יבואו לטלטל שם אע"פ שאין כאן מחיצה, והמ"ב מסביר, שאע"פ שבשבת נאמר, הואיל והותרה, הותרה, חוששים שאולי יבואו להתיר ע"פ אותו גדיש בשבת הבאה, והרי בשבת הבאה א"א להתיר, כיוון שכבר בכניסת השבת לא היה בגובה הגדיש י' טפחים, ועוד מסביר המ"ב, י"א שהגדיש מוקצה, ולכן אסור אפילו להעמיד את הבהמה ליד הגדיש כדי שתאכל, כי חוששים שמא הגדיש יתמעט מי' טפחים ע"י אכילתה, ואין כאן מחיצה, והחצרות נפרצות אחת לשנייה, וחייבות לערב יחד והרי לא עירבו ביחד, אבל מותר לעמוד בפני הבהמה כדי שלא יהיה לה דרך לנטות אלא לשם.

טעם האיסור להניח את הבהמה שתאכל מהגדיש, הוא אינו עצם זה שהבמה אוכלת, שהרי הבהמה לא אוכל הרבה, אבל החשש הוא שמא אדם יקח תבן מאותה מחיצה, וייתן מהגדיש בידו לבהמה, ואז יקח כמות גדולה שהמחיצה תיפסל.

גם בחול אסור להעמיד הבהמה בידיים, שמא לא ישימו לב ויבואו לטלטל בשבת מכח אותה מחיצה, וגדיש שבין שני בתים מותר להאכיל ממנו לבהמה בידיים, ומבאר המ"ב, כיוון שיש לו תיקרה, אז אם המחיצה תפחת מי' טפחים, יראו שאינה י' טפחים, ולא יבואו לטלטל על סמך אותה מחיצה, וכל האיסור לתת לבהמה, הוא רק מגדיש העומד בין שתי חצרות.

כעבור שעתיים נוספות כבר הבנו למה נשפכו הדמעות...
מה אתם מזהים בתמונה המדהימה הזאת?
מרן הגראי"ל חייך כשאמר: "הם לא צריכים אותנו בצבא!"
בני התורה התגלו בימי המגפה במלוא יופיים...
הרב הרגיש שעוקבים אחריו. הוא הסתובב וראה את החתן עם אקדח ביד. הוא ידע שסופו קרב...
תשובה נחרצת ומפתיעה שענה מרן הגר"ח שליט״א
בהתאסף ראשי עם
"אמרתי להם שאני עושה את זה מכל הלב כדי לשמח זוג צעיר, מתוך תקווה שבורא עולם ישמח אותי..."
לפתע נפתחה לעבר מכוניתם אש צולבת...
"הרב שלי אמר להתפלל בחוץ", אמר הבחור ברוגע
"זאת היתה השנה המאושרת ביותר בחיי"
מי היה 'המטריד האלמוני'? - לא תאמינו!
מדוע לא השכימו כלל ישראל לקראת קבלת התורה?
"כוחות ההצלה פקדו על כל האברכים להתפנות מיד מבית המדרש!"
מסוקרן, אני מביט לעבר הפעוט, ואז אני קולט: הוא חוזר שוב ושוב את כל הא'-ב' בעל פה ובמהירות!
משליכים תפוחים מגג בית הכנסת, ואוכלים לחם עם ארבעה ראשים
מצמרר: מה סיפר יהודי שחזר מעולם האמת לפני שלשה שבועות?
"אמור מה שתרצה, אני איני יודע, אבל תשעה חדשים לאחר מכן נולדה לי בת"...
"אבא, אבא, אתה לא יכול לעשות לי את זה!"
"כולם מחפשים איך להוציא כסף ואף אחד לא חושב שצריך להחזיר"
היינו בטוחים שחלילה אירע משהו. לא הבנו מה פשר הביקור המבוהל הזה...
איך קונים שקיעות בלימוד?
הגמ"ח נותן לך בין 30,000 ל-50,000 ש"ח לרגל שמחתך – ב-מ-ת-נ-ה!!!
חתונה לא יכולה להתחיל עם פחות מחמש מאות מוזמנים?
למה העשירים הכי סובלים בתקופת הקורונה?
נשמתי נעתקה. לשמאלי צלע הר, לימיני מדרון תלול, ומולי מכונית דוהרת...
"אני אומר לך בלי להכיר אותך שעברת הרבה קשיים בחיים"...
כשמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שאל בחור ישיבה: "אפשר לקבל ממך ברכה?"
האחות הפטירה לעברו של משתתף נוסף בשיעור: "אתה יכול ללכת לביתך..."
כשששאלות למדניות הגיעו ממרפסות בקומה השניה....
הנבואה השמימית של מרן בעל 'שבט הלוי' זצ"ל
קליפ מסכם - סיום הש''ס 'דרשו' בבלארוס
ישבתי עם הוריי בנחת. הם היו כל כך מאושרים!
"כל כך הרבה משפטים מתנהלים בבית המשפט?"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
קליפ חדש של מוטי שטיינמץ - בזכות התורה
כמה תקבלו במבחן המרשמלו?
מה חיפש מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בתמונת לוויין שהתנוססה במפעל טילים
בידוד מן התורה מנין?
5 דברים שאולי לא ידעת על הוראות הלכתיות שהתקבלו בחלום
כשה'חתם סופר' פרץ בבכי מול 390 תלמידיו
עשרות אנשים עמדו לפני הדלת הסגורה, אבל השומר בשלו
צפו: וידאו נדיר ממרן הגרא"מ שך זצוק"ל
מסתבר שהמקום היחיד בעולם בו נער יכול לפתור כל בעיה חברתית או רוחנית, הוא בית המדרש. אני מתרגש כשאני כותב את זה...
כשרבי שלמה זלמן תלה מודעות אבל על יהודי, כי הרמקול לא יגיע לרחביה
הלה החל לצעוק צעקות רמות, צרחות של ממש והבחור הצעיר מסמיק ומחוויר חליפות ולא יודע את נפשו...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים