היהי רצון שהגאון מוילנא נהג לומר בברכת כהנים בשלוש רגלים

הדף היומי בהלכה כה אייר תשע"ו סימן קכ"ט סעיף ב' סימן ק"ל -סוף הסימן
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

הסיבה שלא מברכים ברכת כהנים במנחה
ומדוע במנחה של יום כיפור אומרים יהי רצון... ברכנו בברכה המשולשת...?
וגם: היהי רצון שהגר"א נהג לומר בברכת כהנים בשלוש רגלים
כל זה ועוד בשיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א
סימן קכ"ט סעיף ב'

כהן שעלה לדוכן במנחה בתענית | בהנ"ל במנחה ביום רגיל | למה אומרים במנחה של יוה"כ "אלקינו וא"א?

בשיעור הקודם למדנו, שנושאים כפיים רק בתפילת שחרית, או בתפילת מוסף של שבת ויו"ט, או בתפילת נעילה, אבל בתפילת מנחה לא נושאים כפיים, משום שחוששים שמא הכהן יסעד סעודה לפני תפילת מנחה וישתכר, ושיכור אסור בעבודה ובנשיאת כפיים, וגם בתפילת מנחה של תענית שאין חשש שישתכר, בכל זאת גוזרים תפילת מנחה של תענית אטו תפילת מנחה של יום רגיל, וביום רגיל חוששים לשכרות.

בסעיף זה נלמד, שאמנם לכתחילה כהן לא יעלה לנשיאת כפיים בתפילת מנחה של יוה"כ, אבל אם עבר ועלה, לא מורידים אותו, דאם יורידו אותו, עלולים לטעות שהוא כהן פסול, והמ"ב מוסיף, שזה הכל בתפילת מנחה של תענית, שבעצם יש מקום לנשיא"כ, אלא שחששו אטו תפילת מנחה של יום רגיל, אבל בתפילת מנחה של סתם יום רגיל, כהן שעלה מורידים אותו, ולא חוששים שיחשדו שהוא פגום, ומוסיף הרמ"א שמהאי טעמא מכיון שאם כהן עבר ועלה בתפילת מנחה של יוה"כ הדין הוא שלא מורידים אותו, לכן אומרים בחזרת הש"ץ "אלקינו ואלקי אבותינו ברכנו בברכה המשולשת" כיון שתפילת מנחה של יוה"כ, שייך בה קצת נשיאת כפיים, באופן שהכהן עלה אז לא מורידים אותו.

סימן ק"ל סעיף א'


תפילה לאדם שחלם חלום | מה יעשו במקומות שנושאים כפיים רק ברגל? | איך נהג הגר"א בזה? | כמה פעמים אומרים תפילה זו? | המנהג בימינו

אדם שחלם חלום, ואינו יודע אם הוא חלום טוב או רע, אז בשעת נשיא"כ יש תפילה מיוחדת שיתפלל על החלום שלו, שהקב"ה יהפוך אותו לטוב, או אם הוא טוב בלאו הכי, שהקב"ה יקיים אותו, וזה הכל כשחלם חלום בלילה של אתמול, אבל אם הוא לא חלם, שלא יאמר את התפילה, המ"ב מביא שבמקומות שכהנים נושאים כפיים רק ברגל, אז בכל מקרה יאמרו את "רבונו של עולם" של הכרזת החלום, כיון שבין רגל לרגל א"א שהוא לא חלם איזה חלום שהוא לא יודע מה פשרו, האם הוא טוב או לא, ובאמת הגר"א לא נהג לומר בברכת כהנים את ה"יהי רצון" שנדפס בסידורים, אלא אמר את ה"רבונו של עולם" של הכרזת חלום, ואומרים את זה ג' פעמים, גם ב"וישמרך" בסיום של הפסוק הראשון, וגם ב"ויחנך" בסיום של הפסוק השני, וגם ב"וישם לך שלום" בסיום של הפסוק השלישי, והיום המנהג שלנו לומר רק את ה"יהי רצון" בפעם האחרונה, בסיום של הברכת כהנים ממש.

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

תגובה אחת

  1. יום טוב פרידמן הגב

    שלום רב

    בטעות נמצא בשיעור היומי בהלכה השיעור של אתמול, ואין את השיעור של היום בהלכות נפילת אפיים סימן קלא.

פוסטים נוספים