החזרת עצם שיצאה ממקומה

י"ב חשון תשע"ט- סימן שכ"ח סעיף מ"ג- סעיף מ"ז

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אאיזה רפואות אין בהם משום שחיקת סממנים?באיזה אופן מותר בשבת לרחוץ לצורך רפואה? האם מותר לאדם בשבת לגרום לעצמו לשלשל? ומה הדין באופן שרוצה לצמצם נפיחות שבגופו ע"י טבעת?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן שכ"ח סעיף מ"ג – סעיף מ"ז במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אמנם אסור לאדם ליטול תרופה בשבת, ואסור לחולה שיש לו מיחוש, לאכול מאכלים של חולים כדי לרפאות את עצמו כיוון שחששו חז"ל שמתוך שאדם בהול על רפואתו, הוא יבוא לטחון סממנים לצורך רפואתו, ויעבור על איסור דאורייתא של 'טוחן', וזה הכל ברפואות שעושים אותם ע"י סממנים, אבל רפואות שאין להם קשר לסממנים, אלא הם כל מיני פעולות פיזיות שאדם עושה כדי לרפאות את עצמו, בהם מותר להתעסק בשבת ולא חששו לשחיקת סממנים, כגון, לכפות כוס חם על הטבור ולהעלותו, וכן להעלות את גידי האזנים שלפעמים יורדות, מותר בין ביד ובין בכלי, וכן להעלות תנוך שכנגד הלב שנכפף ומעכב את הנשימה, מותר להעלותו כנגד פנים, וכל זה עושים כיוון שיש לו צער מהם, שאם לא היה לו צער, יש בזה משום 'עובדין דחול'.

כשם שאסור לאדם ליטול תרופה בשבת לצורך רפואתו, כך אסור לו לרחוץ גופו לצורך רפואה, וזה הכל כאשר מוכח שהרחיצה לצורך רפואה, וכגון שרוחץ במים מאוסים או במים מלוחים שבים הגדול, שבדרך כלל לא רוחצים בהם, א"כ כאשר רוחץ בהם ושוהה בתוכם, מוכח זה לרפואה ואסור, אבל אם לא שוהה אלא נכנס לתוכם ויוצא, לא ניכר הדבר שזה לרפואה, שיתכן שנכנס לצנן את עצמו, ואע"פ שהמים רעים ומאוסים, אבל בסוגי ימים שגם בריאים רוחצים בהם, אפילו הם שוהה בתוכם מותר, כיוון שלא ניכר שזה לרפואה.

אסור לאדם לגרום לעצמו לשלשל ואע"פ שהמטרה שלו היא לא רפואית, כיוון שזה צער בשבת, ושבת ניתנה לעונג ולא לצער.

אותו לחש מסוים שלוחשים אותו על הנחש או על העקרב והם עומדים ולא זזים, אין בזה איסור של צידה, כיוון שזו לא צידה טבעית אלא צידה סגולית, ואע"פ שצידת נחש או עקרב היא מלאכה שא"צ לגופה, ומבואר לעיל בסי' שט"ז שמותר לצוד נחש ועקרב בשביל שלא יזיקו אותו, וממילא למה צריך להגיע לסיבה שמותר לצוד נחש ועקרב ע"י צידה סגולית, תיפו"ל שאפילו צידה טבעית מותר? מת' המ"ב, שמדובר כאן באופן שהם לא בכיוון שלו ולא עומדים להזיק אותו, ומשום הלכ' צידה אסור, אלא רק צידה סגולית מותר.

מותר לתת כלי ע"ג העין לצנן את העין, והוא שיהא כלי הניטל בשבת, וטעם ההיתר הוא ע"פ מה שמבואר בסעיף מ"ג, שדברים שלא עושים אותם ע"י סממנים, אין איסור, ובמ"ב מביא דוגמאות נוספות, כגון, לשים טבעת על נפיחות שיש לו, ומטרת הטבעת היא להדק את הבשר שלא תתפשט הנפיחות, מותר, כיוון שלא עושים דבר כזה ע"י סממנים, ואין חשש לשחיקת סממנים.

עצם שיצא ממקומו, מחזירים אותו, ודווקא עצם שנשבר כיוון שאין בזה שחיקת סממנים, שהרי לא מרפאים אותו ע"י תרופה, אבל לא עצם שנשמט, שהרי לעיל בסעיף ל' מבואר, שעצם שנשמט אסור לרחוץ אותו במים קרים כדי להחזיר אותו בחזרה, ומביא המ"ב בשם 'שלחן עצי שיטים', שגם עצם שנשמט מותר, כיוון שמדובר שנשמטה לגמרי, ואם לא יחזיר אותה למקומה, יש בזה חשש של סכנת אבר, ועל כך מבואר בסעיף י"ז שמותר לעשות איסור דרבנן אפי' ע"י ישראל.

בדרך לצפת? 7 הדברות למטייל בשווייץ של ישראל
'פותחים את היום' בתפילה לרפואת חולי הקורונה
מאות נופשים במלון באלפים, גילו שהם מוחזקים כבני ערובה...
למעלה מ-200 כהנים במעמד 'ברכת הכהנים' בביהכנ"ס בהר נוף
הם בסך הכל יצאו לשבות בצימר...
אנחנו לא 'עוקפים' אותו בשעה שאנו נהנים...
רבינו שליט"א: "צריך לנסוע, זה בריא! ואדרבא מי שלומד הרבה הוא הצריך לנסוע!"
המצב תקוע? - תערבב!
מראה פנים עגמגם כזה, המזכיר מטבל של חריסה מוחמצת...
לא מתנה, לא הלוואה, אז איך משיג אברך מן השורה 200 אלף דולר?
כיצד מומלץ להתנהג כששוטר תנועה עוצר אתכם באמצע הדרך
"החלטתי שלא יעבור עלי יום ללא עשיית טובה ליהודי!"
איך קרה שהחבר שלי ''הרוויח'' 500 שקל בזכות דו''ח חניה שאני קיבלתי
"אפשר בגלידה להתקרב לעבודת ה'!"
יוצאים לצימר? ככה תעשו את זה נכון
סיפור השגחה מדהים: ניצל ממוות בטוח 'בזכות' תאונה...
האשה שחזרה לחיים בריאים בזכות נגיף הקורונה
החפץ חיים, הקשיב לקריאת המכתב, ואמר שעל פי התיאור, יתכן מאוד שכלי זהב אלו הם כלי הקודש מבית המקדש
מאות בני ישיבות התכנסו ל'קעמפ חיזוק' מיוחד שנמשך על פני יום שלם בעיר סרסל שבפרברי פריז
מדוע אנשים פוחדים מביאת המשיח?
גדולי ישראל מזהירים: "להימנע מלהשתתף באירועים מלבד בני המשפחה הקרובים!"
האזינו: עשרות הרצאות לתשעה באב
כלי המקדש שהתגלו במערה, וילד בן 14 שמבצע עסקת נדל"ן מוצלחת
מוזיקאי עולמי עטור פרסים מקבץ נדבות עם כינור ששווה מיליונים...
התכנית הבינלאומית של 'דרשו' יוצאת לדרך: עשרות אלפי בני ישיבות מרחבי תבל בלימוד משותף
הבן התחתן בלייקווד, האבא רקד במלבורן...
מה לומר למי שחושש לצאת מביתו שמא יפגע בו הנגיף?
הורדת מסכה? - הורדת סטנדר מהיכלי הישיבות!
השלטונות מורידים לחץ...
בורו פארק: מה עושה יהודי חרדי בתוך שלולית ענק?
אני מסתכל במד-חום והמספרים קופצים בקצב מבהיל: 40, 41, 42... המכשיר מסמן שמד המעלות הגיע למקסימום
"חשבתי שהקב"ה שומע רק תפילות של חרדים..."
שער חניה חשמלי כמעט הוכנס לבידוד...
מפתיע: מיהו המאושר שזכה לקבל את שעון היד המיוחס שירש האדמו"ר רבי אלעזר אבוחצירא זצ"ל מאביו הק' ה'בבא מאיר' זי"ע?
''אני לא מאשימה אף אחד. יש כאלה שהעדיפו לשלוח את הילד לגן''
היוזמה הבינלאומית למשבר הקורונה:
מהו סוד סגולותיה של הרבנית קניבסקי ע"ה?
לפתע שמע מאחוריו: "עצור!". היה זה קצין רומני ובידו אקדח. "מה מעשיך?! האם אתה מכשף?!"
"ישב אצלי יהודי ובכה בדמעות שליש. כמעט ברור לו שהוא הדביק מישהו שנפטר לבית עולמו"...
מרן הגאון רבי אהרון יהודה לייב שטינמן זצוק"ל: "היכול אחד שאינו עושה כלום להיקרא 'מחנך'?"
חיוורון פשט לפתע על פני הקצין. מחט העירוי נעלמה! בשבריר שנייה הבין את המשמעות...
הספר צנח מארון הספרים לרצפה, ונפתח בדיוק ב...
מה אפשר לומר לאלו שמפחדים? - מרן שר התורה שליט"א בהתייחסות לענייני השעה
גל ראשון גל שני...
''למחרת הגעתי לשיעור, ולא היתה לי ולו הזמנה אחת לאותו היום''
''כבר 14 שנים הוא נוסע במסלול קבוע, ומעולם לא טעה...''
שוהים בבידוד? פסק ההלכה של מרן הגר''ח קנייבסקי לגבי שמיעת מוזיקה
"אלה מסעי" - מפגש מרתק ומרגש שהוביל פתאני מאפגניסטן לשוב לחיק היהדות
מרן רה''י הגרי''ג אדלשטיין שליט''א: ''חיוב גמור לשמור על כללי הזהירות''
מה כבר אפשר להספיק בתור לתספורת?
מי חייב לשלם את עלות השניצלים?
מדוע חדשות – נייעס, זה משהו 'רע'? ולמה אנחנו שמחים שאנחנו סוף סוף בדיכאון?!
האם חולה קורונה חייב לצום בי"ז בתמוז?
לא כל מי שיש לו קול יפה, יכול להיות זמר...
בקבוק היין שהתנפץ באזרבייג'אן
הגביר הכין 50 אלף דולר במזומן (שווה ערך למיליון דולר בימינו). כשהגיע אל הרבי הופתע לגלות...
התפללתי שהאדמה תבלע אותי, אבל שום נס לא קרה. הרבי הגיע, בדק בכיס, גילה את השעון ו...
"הוא מכר את הממתקים של משלוחי המנות, קנה נקניקיות ומוכר בחמישה שקלים. 'קופיקס' נהיה לנו..."
האשה מברוקלין שהצליחה לבטל את נאומו השבועי של נשיא ארה''ב
מה חיפש החגב בביתו של מרן הגר''ח קנייבסקי
המזוודה של מרן הגראי''ל שטיינמן בדרך לארה''ב
"הורי פחדו שאצא לטיולים. במקום להתבכיין הייתי יושב וקורא מהבוקר עד הערב''
כשחבר מועצת העיר הקריא 'חפץ חיים' באוזני ראש העיר
''הרסת לנו את החיים! עכשיו אתה מגיע לבקש סליחה?"
זמני צום שבעה עשר בתמוז תשפ 2020
''אני לא ממהר לחתום... הראשון שיהיה פה עם כל הכסף במזומן - זוכה בדירה!''
התגלה סליק ירדני מימי מלחמת ששת הימים
החליט 'משום מה' לתת לאברך פלוני 400 ש"ח...
'ודיברת בם’. בם? ראשי תיבות 'בלי מסיכה'...
גל של מכחישי סכנה: ריקודים עם הנגיף
אין להיבדק ביום שישי, ואסור לענות לטלפון בשבת
"לבישת מסיכה בזמנים האלו חובה גמורה... ועוון הוא להימנע מלבישתה!"
מבודד יקר, למה אתה לא יוצא מהבית? כי ביבי לא מרשה?
צפו: הגאון רבי משה פיינשטיין זצוק"ל, בתפילת שחרית
כששמע הרבי שבחו"ל יש פשקווילים נגדו, אמר: "אזוי?! תביאו לי את הפתק, גם אני רוצה לחתום"...
התרגשתי עד דמעות. "תראו" - אמרתי לילדים והצבעתי על החלונות - "אתם רואים את הבתים המוארים?''
"אסור להכנס לפחדים, אבל חובה להיערך ולהשמר!"
מתפלל לבנים תלמידי חכמים?
לזה לא שמנו לב...
''יתכן והייתי מנהיג בכל הישיבות את 'שיטת קלם' שבה הבחורים הם שמנקים את בית המדרש''
''לא משנה היכן שהה באותו רגע, ההעברה הייתה מתבצעת מיד''
מדוע בנו של הגר''ש וואזנר זצ"ל בירך על אביו 'שהחיינו' בבית החולים?
הגר''ש ואזנר ורעייתו קפצו מהאוניה והחלו לשחות לכיוון החוף
בזכות המסכה: ישיבה שלימה ניצלה מהדבקה
מה ענה החפץ חיים לאברך שהתלונן שאינו מצליח ללמוד מספיק?
כשרבי משה בלוי נפגש עם מלך הולנד
לא רק שלא קיבל פיצויים על השריפה, אלא עוד הוגשה נגדו תביעה...
(לא) מדברים על הכול!
תגלית היסטורית מרגשת את העולם היהודי
אהרלה סמט ואידיש נחת - דרשו "לא לנו ודאווענען"
דרשו במבצע ייחודי: סיפורי חיזוק מתקופת הקורונה
אלעד: העיר הראשונה בישראל שתספק חשמל כשר בשבתות וימים טובים
''לאחר ההלוויה נגלה הרב קהלני אל בנו בחלום, ואמר לו דברים מבהילים''
ביטחון עצמי - גאווה?

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים