לקראת שבת מלכתא


גיליון לקראת שבת להורדה-תצווה
כי תשא

גיליון לקראת שבת להורדה-תצווה

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבועלקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה-תצווה

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה-תרומה

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה-משפטים

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

יתרו

גיליון לקראת שבת להורדה-יתרו

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

בשלח

גיליון לקראת שבת להורדה-בשלח

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

בא

גיליון לקראת שבת להורדה-בא

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

וארא

גיליון לקראת שבת להורדה-וארא

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה-שמות

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

ויחי

גיליון לקראת שבת להורדה-ויחי

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

ויגש

גיליון לקראת שבת להורדה-ויגש

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה-מקץ

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

ויצא

גיליון לקראת שבת להורדה-וישב

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

ויצא

גיליון לקראת שבת להורדה-וישלח

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

ויצא

גיליון לקראת שבת להורדה-ויצא

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה-תולדות

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

חיי שרה

גיליון לקראת שבת להורדה-חיי שרה

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

וירא

גיליון לקראת שבת להורדה-וירא

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה-לך לך

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה-נח

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

בראשית

גיליון לקראת שבת להורדה-בראשית

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה-חג הסוכות

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

האזינו

גיליון לקראת שבת להורדה-פרשת האזינו ויום כיפור

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה-ראש השנה

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה-פרשת ניצבים וילך

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

כי תבוא

גיליון לקראת שבת להורדה-פרשת כי תבוא

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

כי תצא

גיליון לקראת שבת להורדה-פרשת כי תצא

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה-פרשת שופטים

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה-פרשת ראה

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

דברים

גיליון לקראת שבת להורדה-פרשת עקב

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

דברים

גיליון לקראת שבת להורדה-פרשת ואתחנן

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

דברים

גיליון לקראת שבת להורדה-פרשת דברים

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה-פרשת מטות מסעי

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה-פרשת פנחס

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה-פרשת בלק

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה-פרשת חוקת

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה-פרשת קורח

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה-פרשת שלח

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה-פרשת בהעלותך

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה-חג השבועות

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה-פרשת במדבר

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה-פרשת בהר בחקותי

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה-פרשת אמור

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה-פרשת אחרי קדושים

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה-פרשת תזריע מצורע

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה-פרשת שמיני

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה-פרשת צו

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה-פרשת ויקרא

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה-פרשת ויקהל-פקודי

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה-פרשת כי תשא

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה-פרשת תצווה

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה-פרשת תרומה

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה-פרשת משפטים

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה-פרשת יתרו

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה-פרשת בשלח

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה-פרשת בא

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה-פרשת וארא

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה-פרשת שמות

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה-פרשת ויחי

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה-פרשת ויגש

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה-פרשת מקץ

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה-פרשת וישב

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה-פרשת וישלח

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה-פרשת ויצא

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה-פרשת תולדות

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה-פרשת חיי שרה

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה-פרשת וירא

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת לך לך

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת נח

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת בראשית

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה-פרשת האזינו וחג הסוכות

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה-פרשת וילך

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה-פרשת ניצבים – ראש השנה

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה-פרשת כי תבוא

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת כי תצא

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת שופטים

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת ראה

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת עקב

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת ואתחנן

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת דברים

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת מסעי

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת מטות

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת פנחס

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת בלק

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת חוקת

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת קרח

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת שלח

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת בהעלותך

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת נשא / חג שבועות

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת במדבר

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת בחוקותי

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת בהר

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת אמור

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת קדושים

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה – חג הפסח

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת מצורע

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת תזריע

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת שמיני

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת צו

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת ויקרא

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת פקודי

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

ויקהל

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת ויקהל

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

כי תשא

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת כי תשא

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת תצווה

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת תרומה

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת משפטים

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

יתרו

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת יתרו

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

בשלח

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת בשלח

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

בא

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת בא

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

וארא

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת וארא

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת שמות

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

ויחי

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת ויחי

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

ויגש

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת ויגש

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

חנוכה

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת מקץ – חנוכה

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

וישב

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת וישב

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

וישלח

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת וישלח

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

ויצא

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת ויצא

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת תולדות

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

חיי שרה

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת חיי שרה

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

וירא

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת וירא

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לך לך

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת לך לך

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת נח

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

בראשית

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת בראשית

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה – חג סוכות

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

האזינו

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת האזינו

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

וילך

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת וילך

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת ניצבים

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

כי תבוא

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת כי תבוא

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

כי תצא

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת כי תצא

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת שופטים

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת ראה

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת עקב

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

ואתחנן

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת ואתחנן

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

דברים

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת דברים

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת מטות-מסעי

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת פנחס

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

בלק

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת בלק

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

חוקת

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת חוקת

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת קרח

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת שלח

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

בהעלותך

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת בהעלותך

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת נשא

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

במדבר

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת במדבר

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

בהר

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת בהר-בחוקותי

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

אמור

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת אמור

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

אחרי מות

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת אחרי מות קדושים

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת תזריע מצורע

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת שמיני

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת צו – פסח

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

ויקרא

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת ויקרא

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

ויקהל

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת ויקהל-פקודי

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

כי תשא

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת כי תשא

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת תצווה

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת תרומה

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת משפטים

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

יתרו

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת יתרו

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

בשלח

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת בשלח

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

בא

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת בא

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

וארא

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת וארא

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת שמות

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

ויחי

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת ויחי

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

ויגש

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת ויגש

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת מקץ

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

וישב

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת וישב – חנוכה

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

וישלח

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת וישלח

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

ויצא

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת ויצא

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת תולדות

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

חיי שרה

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת חיי שרה

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

וירא

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת וירא

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לך לך

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת לך לך

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת נח

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

בראשית

גיליון לקראת שבת להורדה – פרשת בראשית

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה – חג סוכות

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

האזינו

גיליון לקראת שבת להורדה האזינו – שבת שובה

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה ראש השנה

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה פרשת נצבים-וילך

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

כי תבוא

גיליון לקראת שבת להורדה פרשת כי תבוא

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

כי תצא

גיליון לקראת שבת להורדה פרשת כי תצא

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה פרשת שופטים

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה פרשת ראה

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה פרשת עקב

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה פרשת ואתחנן

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה פרשת דברים

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה פרשת מטות-מסעי

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה פרשת פנחס

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה פרשת בלק

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה פרשת חוקת

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה פרשת קרח

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה פרשת שלח

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה פרשת בהעלותך

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה פרשת נשא- חג השבועות

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה פרשת במדבר

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה פרשת בהר-בחוקותי

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה פרשת אמור

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה פרשת אחרי-מות – קדושים

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה פרשת תזריע-מצורע

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה פרשת שמיני

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה פרשת צו – שבת הגדול ופסח

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה פרשת ויקרא

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה פרשת ויקהל-פקודי

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה פרשת כי תשא

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה פרשת תצווה

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה פרשת תרומה

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה פרשת משפטים

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה פרשת יתרו

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה פרשת בשלח

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה פרשת בא

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה פרשת וארא

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה פרשת שמות

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה פרשת ויחי

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה פרשת ויגש

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה פרשת מקץ

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה פרשת וישב

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה פרשת וישלח

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה פרשת ויצא

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה פרשת תולדות

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה פרשת חיי שרה

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה פרשת וירא

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה פרשת לך לך

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה פרשת נח

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה פרשת בראשית

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה שבת חול המועד סוכות

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה פרשת האזינו תש"פ

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה פרשת וילך תש"פ

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה פרשת ניצבים תשע"ט

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה פרשת כי תבוא תשע"ט

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה פרשת כי תצא תשע"ט

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה פרשת שופטים תשע"ט

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה פרשת ראה תשע"ט

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה פרשת עקב תשע"ט

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה פרשת ואתחנן תשע"ט

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה פרשת דברים תשע"ט

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה פרשת מסעי תשע"ט

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה פרשת מטות תשע"ט

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה פרשת פנחס תשע"ט

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה פרשת בלק תשע"ט

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה פרשת חוקת תשע"ט

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה פרשת קורח תשע"ט

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה פרשת שלח תשע"ט

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה פרשת בהעלותך תשע"ט

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה פרשת נשא תשע"ט

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה פרשת במדבר תשע"ט

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה פרשת בחוקותי תשע"ט

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה פרשת בהר תשע"ט

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה פרשת אמור תשע"ט

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה פרשת קדושים תשע"ט

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה פסח תשע"ט

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה פרשת מצורע תשע"ט

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה פרשת תזריע תשע"ט

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

גיליון לקראת שבת להורדה פרשת שמיני – פרשת פרה תשע"ט

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת צו – פורים תשע"ט

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת ויקרא תשע"ט

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת פקודי תשע"ט

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת ויקהל תשע"ט

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת כי תשא תשע"ט

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת תצוה תשע"ט

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת תרומה תשע"ט

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת משפטים תשע"ט

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת יתרו תשע"ט

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת בשלח תשע"ט

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת בא תשע"ט

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת וארא תשע"ט

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת שמות תשע"ט

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת ויחי תשע"ט

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת ויגש תשע"ט

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת מקץ תשע"ט

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת וישב תשע"ט

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת וישלח תשע"ט

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת ויצא תשע"ט

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת תולדות תשע"ט

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת חיי שרה תשע"ט

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת וירא תשע"ט

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת לך – לך תשע"ט

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת נח תשע"ט

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת בראשית תשע"ט

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת האזינו תשע"ט

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת וילך תשע"ט

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת ניצבים תשע"ח

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת כי תבוא תשע"ח

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת כי תצא תשע"ח

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת שופטים תשע"ח

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת ראה תשע"ח

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת עקב תשע"ח

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת ואתחנן תשע"ח

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת דברים תשע"ח

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת מטות-מסעי תשע"ח

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת פנחס תשע"ח

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת בלק תשע"ח

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת חוקת תשע"ח

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת קרח תשע"ח

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת שלח תשע"ח

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת בהעלותך תשע"ח

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת נשא תשע"ח

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת במדבר תשע"ח

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת בחוקותי תשע"ח

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת בהר תשע"ח

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת אמור תשע"ח

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת אחרי מות-קדושים תשע"ח

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת תזריע-מצורע תשע"ח

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פסח תשע"ח

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת צו תשע"ח

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת ויקרא תשע"ח

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת ויקהל פיקודי תשע"ח

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת כי תשא תשע"ח

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת תצוה תשע"ח

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת תרומה תשע"ח

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת משפטים תשע"ח

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת יתרו תשע"ח

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת בשלח תשע"ח

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת בא תשע"ח

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת וארא תשע"ח

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת שמות תשע"ח

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת ויחי תשע"ח

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת ויגש תשע"ח

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת מקץ תשע"ח

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת וישב תשע"ח

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת וישלח תשע"ח

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת ויצא תשע"ח

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת תולדות תשע"ח

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת חיי שרה תשע"ח

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת וירא תשע"ח

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת לך לך תשע"ח

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת נח תשע"ח

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

סוכות תשע"ח

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

יום כיפור תשע"ח

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת האזינו תשע"ח

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת נצבים וילך תשע"ז

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת כי תבוא תשע"ז

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת כי תצא תשע"ז

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת שופטים תשע"ז

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת ראה תשע"ז

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת עקב תשע"ז

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת ואתחנן תשע"ז

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת דברים תשע"ז

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת מטות מסעי תשע"ז

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת פינחס תשע"ז

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת בלק תשע"ז

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת חוקת תשע"ז

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת קרח תשע"ז

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת שלח תשע"ז

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת בהעלותך תשע"ז

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת במדבר תשע"ז

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת בהר בחוקותי תשע"ז

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת אמור תשע"ז

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת אחרי מות קדושים תשע"ז

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת תזריע מצורע תשע"ז

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת שמיני תשע"ז

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת צו תשע"ז

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת ויקרא תשע"ז

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת ויקהל פקודי תשע"ז

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת כי תשא תשע"ז

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת תצוה תשע"ז

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת תרומה תשע"ז

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת משפטים תשע"ז

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת יתרו תשע"ז

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת בשלח תשע"ז

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת בא תשע"ז

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת וארא תשע"ז

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת שמות תשע"ז

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת ויחי תשע"ז

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת ויגש תשע"ז

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת מקץ תשע"ז

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת וישב תשע"ז

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת וישלח תשע"ז

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת ויצא תשע"ז

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת תולדות תשע"ז

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת חיי שרה תשע"ז

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת וירא תשע"ז

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת לך-לך תשע"ז

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת נח תשע"ז

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת בראשית תשע"ז

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

שבת חול המועד סוכות תשע"ז

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת האזינו

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת וילך – שבת שובה תשע"ו

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת ניצבים תשע"ו

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת כי תבוא תשע"ו

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת כי תצא תשע"ו

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת שופטים תשע"ו

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת ראה תשע"ו

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת עקב תשע"ו

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת ואתחנן תשע"ו

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת דברים תשע"ו

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת מסעי תשע"ו

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת מטות תשע"ו

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת פינחס תשע"ו

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת בלק תשע"ו

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת חקת תשע"ו

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת קרח תשע"ו

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת שלח תשע"ו

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת בהעלותך תשע"ו

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת נשא תשע"ו

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת במדבר תשע"ו

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת בחקתי תשע"ו

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת בהר תשע"ו

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת אמור תשע"ו

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

פרשת קדושים תשע"ו

מיטב הווארטים המעשיות והפנינים על פרשת שבוע

לקראת שבת מלכתא

שביעי של פסח – אחרי מות

הסיפור ששווה מליון דולר | $10,000 נגנבו מבית הגרמי"ל לפקוביץ זצ"ל | אכזבת הבדואים מקדמת הטכנולוגיה | ויכוח סוער בין

לקראת שבת מלכתא

חג הפסח תשע"ו

מדוע מרן הגראי"ל שטיינמן לא אוכל שרויה? | עד איזה גיל מקיימים "והגדת לבנך" | 100% מיץ ענבים 100% תפילה

לקראת שבת מלכתא

פרשת מצרע תשע"ו

★ למה הפוניבז'ער רב לא הצמיד לי אקדח לראש? | מה גילה הגר"ח קנייבסקי לחשוך ילדים? | בין הזמנים של

לקראת שבת מלכתא

פרשת תזריע תשע"ו

מה לעשות עם המיליון דולר שהאיש הפריש לעילוי נשמתו | כשמרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א פרץ בבכי מול הרי האלפים |

לקראת שבת מלכתא

פרשת שמיני תשע"ו

★ הידיד שהכה את ה'דברי חיים' מצאנז מכה אנושה | הסגולה של הגר"ח קנייבסקי לכאבים ביד | כשאשת הגר"ש ואזנר

לקראת שבת מלכתא

פרשת צו תשע"ו

★ מדוע שיחק הגר"מ פינשטיין זצוק"ל בכדור? | עובדות מדהימות וסיפורים מפתיעים על גדולי ישראל ומנהגם ביום הפורים במהדורה מיוחדת

לקראת שבת מלכתא

פרשת ויקרא תשע"ו

★ למה זוכרים כתבה בעיתון יותר מדף גמרא | כשהרב בצלאל ז'ולטי ניצל מעיוורון | יהודי לעולם אינו תועה |

לקראת שבת מלכתא

פרשת פקודי תשע"ו

★ כשמרן בעל ׳שבט הלוי׳ זי״ע ורעייתו קפצו לים הגועש | התקרית שכמעט גרמה לביטול 'הכנסיה הגדולה' | 50 שנה

לקראת שבת מלכתא

פרשת ויקהל תשע"ו

★ ספר התהילים ששווה עשרות אלפי $ שנאבד| איזו אשה הייתה "ראש ישיבה"? | חלום האדמו"ר מערלוי על מרן הגרי"ש

לקראת שבת מלכתא

פרשת כי תשא תשע"ו

★ כיצד ריפא החפץ חיים מחלה נדירה | מדוע נקברו בני הזוג עם שולחן ביתם | החשבון השוויצרי של ר'

לקראת שבת מלכתא

פרשת תצווה תשע"ו

★ למי הוריש הסטייפלר את טליתו? | כפפות החסד של רבי ירוחם ממיר | ההפתעה של הרב מפונוביז' | גם

לקראת שבת מלכתא

פרשת תרומה תשע"ו

★ למי הוריש הסטייפלר את טליתו? | כפפות החסד של רבי ירוחם ממיר | ההפתעה של הרב מפונוביז' | גם

לקראת שבת מלכתא

פרשת משפטים תשע"ו

★ רשימת הקניות של נשיא ארה"ב | הגוסס שקם לתחיה | גנב שנתפס יחוייב 100$ לצדקה? | פקחות הבעל שם

לקראת שבת מלכתא

פרשת בשלח תשע"ו

★ מה מכין מרן רבי חיים קנייבסקי שליט״א לשבת | מדוע מרן הרב שך זצוק"ל הוסיף לעצמו את השם "מנחם"

לקראת שבת מלכתא

פרשת יתרו תשע"ו

★ מבהיל! כשדיבוק נאחז בשולחנו של הגר"ח מוולוז'ין | מדוע מזכירים את 10 בני רב פפא בסיום מסכת? | כיצד

לקראת שבת מלכתא

פרשת בא תשע"ו

מדוע מרן הרב שטיינמן הפסיק לנהוג בחומרה שהחזיק בה במשך שנים? | השוטר ההולנדי שרצה להניח תפילין כדי להלחם בטרור?

לקראת שבת מלכתא

פרשת וארא תשע"ו

מדוע המצרים המשיכו להכות את הצפרדעים | בהמה הנשחטת כהלכה לא חשה צער כלל! | האם משה רבינו צעק בתפילתו?