הוציא רק רגל אחת חוץ לתחום האם נחשב שיצא מחוץ לתחום ?

כ"ח תמוז תשע"ט - סימן ת"ה- סעיף א'- סעיף ד'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמדוע אדם שיצא במזיד מחוץ לתחום אמה אחת לא יכול לחזור לתוך התחום והרי הוא בתוך ד' אמותיו? מה הדין כאשר יצא באונס או לדבר מצוה?ההולך בדרך ובינו לבין תחום העיר יש אמה אחת בלבד האם יכול להיכנס להיות כבני העיר?ומה היא העצה לאדם שיצא בשוגג מחוץ לתחום העיר שיוכל לחזור בחזרה לעיר?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן ת"ה סעיף א' – סעיף ד' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אדם שבשבת יצא במזיד מחוץ לתחום העיר, אפילו יצא אמה אחת בלבד, הוא לא יכול לחזור חזרה לתחום של העיר להיות כבני עירו, והחידוש הוא, שהרי אדם שיצא מחוץ לתחום, יש לו ד' אמות, וממילא כאשר הוא יצא מחוץ לתחום בשיעור אמה אחת בלבד, יש לו ד' אמות, והד' אמות שלו נכנסות לתוך התחום שלו, וא"כ שיהיה מותר לו להיכנס בד' אמותיו, ומשם להיכנס לתוך התחום שלו, ולמה כתוב שאפילו אם הוא יצא אמה אחת מחוץ לתחום, הוא לא יכול לחזור חזרה לתוך תחומו? ומבאר המ"ב, כיוון שבכוונתו לצאת מחוץ לתחום העיר, הוא מקבל את ד' אמותיו לכיוון אותו מקום שאליו הוא רוצה ללכת, דהיינו, לכיוון חוץ לעיר, אמנם בכל פעם שאדם נמצא מחוץ לתחום, יש לו ד' אמות, והוא יכול לבחור בעצמו להיכן הוא רוצה לקבל את ד' אמותיו, אבל כאן, מכיוון שבכוונתו לצאת מחוץ לתחום, הוא קיבל את ד' אמותיו לכיוון של מחוץ לתחום, והפסיד את האמות לאחריו לכיוון תחום העיר, וממילא הוא לא יכול להיכנס בחזרה לעיר.

המ"ב מביא, שלשיטת הרמ"א (לעיל בסי' שצ"ו) שאדם שנמצא מחוץ לתחום מקבל ח' אמות, ד' לפניו וד' לאחריו והוא באמצע, נמצא שבאופן הזה שהוא יצא מחוץ לתחום בשיעור של אמה אחת, יש לו בהכרח ד' אמות גם לאחריו, והוא יכול להיכנס חזרה לתוך תחום העיר שלו, כי הוא לא יצא ממנו, כיוון שהתחום שלו ד' אמותיו מובלעים בתוך תחום העיר שלו.

עוד מביא המ"ב, שכל דברי השו"ע אמורים רק אם הוא יצא במזיד, אבל אם הוא יצא בשוגג, באונס, או לדבר מצוה, הדין הוא, שכל עוד שד' אמותיו מובלעים בתחום העיר, הוא יכול לחזור חזרה לתחום שלו ולהיות כבני עירו.

אדם שיצא חוץ לתחום רק עם רגל אחת, והרגל השנייה נשארה בתוך התחום, נחשב הדבר שלא יצא מהתחום, כיון שהולכים אחר הרוב, וכיוון שרובו בתוך התחום, ייכנס חזרה לתחום.

אדם שהלך בדרך, וההפרש בינו לבין תחום העיר היה אמה אחת בלבד, הדין הוא, שלא יכנס להיות כבני העיר, ומהלך רק אלפיים אמה לכל רוח ממקום שקידש עליו היום, ומדברי המ"ב יוצא שיש חידוש גדול בזה, שהרי לכל אדם יש ד' אמות, ומחוץ לד' אמותיו עוד אלפיים אמה, נמצא א"כ שלאותו יהודי יש אלפיים וארבע אמות, והמרחק בינו לבין העיר, הוא אלפיים ואמה אחת, כי רק אמה אחת מבדילה בינו לבין העיר, נמצא א"כ שאלפיים וארבע אמות שלו כלים בתוך ג' אמות בעיר, ועם כל זה הוא לא יכול להיכנס להיות כאנשי העיר, והטעם מבאר המ"ב, כיוון שבזמן שקידש היום בזמן קניית השביתה, הוא היה מחוץ לתחום של העיר, הוא לא נהפך להיות אחד מבני העיר, אז אע"פ שהאלפיים וארבע אמותיו נכנסים לתוך העיר, בכ"ז כיוון ששבת מחוץ לעיר, הוא לא מקבל להיות כבני העיר, ויכול ללכת אלפיים וארבע אמות, אבל אין לו את הדין שהוא כבני העיר שמהלך את כל העיר ומחוצה לה אלפיים אמה, אלא רק את אלפיים וארבע אמותיו ולא יותר.

המ"ב אומר, זה הכל אם הוא שבת במרחק מתחום העיר, אבל אדם ששבת בתוך תחום העיר עצמו, ובדעתו היה להיכנס לתוך העיר, הוא נעשה חלק מאנשי העיר.

אדם שיצא באונס או בשוגג מתחום העיר, וכן אם יצא לדבר מצוה, יש עצה לחזור לעיר, ע"י שבני אדם יעשו סביבו מחיצה, והקצה של מחיצת הבני אדם שהוא מוקף בתוכה, יגיע עד התחום שלו, וכך יכול ללכת עד התחום שלו, ולהיכנס לתוך העיר, והם יכולים לעזוב אותו, ויכול ללכת בתחום ללא מחיצות, ומוסיף השו"ע, שאסור לאותם בני אדם לדעת שהם משמשים כמחיצה, וכן, דווקא אם יצא בשוגג או באונס או לדבר מצוה, אבל אם יצא מהתחום שלו באיסור, אין לו תקנה במחיצת בני אדם.

כעבור שעתיים נוספות כבר הבנו למה נשפכו הדמעות...
מה אתם מזהים בתמונה המדהימה הזאת?
מרן הגראי"ל חייך כשאמר: "הם לא צריכים אותנו בצבא!"
בני התורה התגלו בימי המגפה במלוא יופיים...
הרב הרגיש שעוקבים אחריו. הוא הסתובב וראה את החתן עם אקדח ביד. הוא ידע שסופו קרב...
"שאלתי את מרן הגר״ח שליט״א האם הוא ׳מרשה׳ לי לנתק את הטלפון לפחות בזמן הלימוד?"
בהתאסף ראשי עם
"אמרתי להם שאני עושה את זה מכל הלב כדי לשמח זוג צעיר, מתוך תקווה שבורא עולם ישמח אותי..."
לפתע נפתחה לעבר מכוניתם אש צולבת...
"הרב שלי אמר להתפלל בחוץ", אמר הבחור ברוגע
"זאת היתה השנה המאושרת ביותר בחיי"
מי היה 'המטריד האלמוני'? - לא תאמינו!
מדוע לא השכימו כלל ישראל לקראת קבלת התורה?
"כוחות ההצלה פקדו על כל האברכים להתפנות מיד מבית המדרש!"
מסוקרן, אני מביט לעבר הפעוט, ואז אני קולט: הוא חוזר שוב ושוב את כל הא'-ב' בעל פה ובמהירות!
משליכים תפוחים מגג בית הכנסת, ואוכלים לחם עם ארבעה ראשים
מצמרר: מה סיפר יהודי שחזר מעולם האמת לפני שלשה שבועות?
"אמור מה שתרצה, אני איני יודע, אבל תשעה חדשים לאחר מכן נולדה לי בת"...
"אבא, אבא, אתה לא יכול לעשות לי את זה!"
"כולם מחפשים איך להוציא כסף ואף אחד לא חושב שצריך להחזיר"
היינו בטוחים שחלילה אירע משהו. לא הבנו מה פשר הביקור המבוהל הזה...
איך קונים שקיעות בלימוד?
הגמ"ח נותן לך בין 30,000 ל-50,000 ש"ח לרגל שמחתך – ב-מ-ת-נ-ה!!!
חתונה לא יכולה להתחיל עם פחות מחמש מאות מוזמנים?
למה העשירים הכי סובלים בתקופת הקורונה?
נשמתי נעתקה. לשמאלי צלע הר, לימיני מדרון תלול, ומולי מכונית דוהרת...
"אני אומר לך בלי להכיר אותך שעברת הרבה קשיים בחיים"...
כשמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שאל בחור ישיבה: "אפשר לקבל ממך ברכה?"
האחות הפטירה לעברו של משתתף נוסף בשיעור: "אתה יכול ללכת לביתך..."
כשששאלות למדניות הגיעו ממרפסות בקומה השניה....
הנבואה השמימית של מרן בעל 'שבט הלוי' זצ"ל
קליפ מסכם - סיום הש''ס 'דרשו' בבלארוס
ישבתי עם הוריי בנחת. הם היו כל כך מאושרים!
"כל כך הרבה משפטים מתנהלים בבית המשפט?"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
קליפ חדש של מוטי שטיינמץ - בזכות התורה
כמה תקבלו במבחן המרשמלו?
מה חיפש מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בתמונת לוויין שהתנוססה במפעל טילים
בידוד מן התורה מנין?
5 דברים שאולי לא ידעת על הוראות הלכתיות שהתקבלו בחלום
כשה'חתם סופר' פרץ בבכי מול 390 תלמידיו
עשרות אנשים עמדו לפני הדלת הסגורה, אבל השומר בשלו
צפו: וידאו נדיר ממרן הגרא"מ שך זצוק"ל
מסתבר שהמקום היחיד בעולם בו נער יכול לפתור כל בעיה חברתית או רוחנית, הוא בית המדרש. אני מתרגש כשאני כותב את זה...
כשרבי שלמה זלמן תלה מודעות אבל על יהודי, כי הרמקול לא יגיע לרחביה
הלה החל לצעוק צעקות רמות, צרחות של ממש והבחור הצעיר מסמיק ומחוויר חליפות ולא יודע את נפשו...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים