הדרך להרגיל ילדים קטנים ​לברך ברכת המזון

הדף היומי בהלכה י"ד בטבת מתחילת סימן קפ"ו עד סימן קפ"ז סעיף ב'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן קפ"ו סעיף א'

- אם נשים וקטנים חייבים בברכת המזון -

חיוב נשים בבהמ"ז | האם מוציאות אנשים יד"ח? | מה הדין כשמסופקת האם בירכה בהמ"ז? | באיזה אופן קטן מוציא גדול בבהמ"ז? | האם "תרי דרבנן" מוציא "חד דרבנן"?

השו"ע עוסק בנשים בבהמ"ז, האם חיובם מדאורייתא, או רק מדרבנן בלבד, מצד אחד, אין סיבה לומר שלא יתחייבו מדאורייתא, שהרי בהמ"ז היא מ"ע שאין הזמן גרמא, ומצד שני כתוב בתורה "ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלוקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך" ונשים לא קיבלו חלק בארץ, וכיון שכך, אולי פטורות מדאורייתא בבהמ"ז

והנ"מ היא, האם אשה יכולה להוציא איש שאכל פת כדי שביעה, אם חיובה מדאורייתא, יכולה להוציא, ואם לא, אינה יכולה להוציא איש בבהמ"ז.

ולהלכה המ"ב מביא, שכיון שזה ספק, אינם מוציאות את האנשים אם האנשים אכלו כדי שביעה.

לכאו' יש נ"מ נוספת, כאשר אשה מסופקת האם ברכה בהמ"ז או לא, אם החיוב שלהם מדאו', היא חייבת לחזור ולברך, ואם זה מדרבנן, שלא תחזור לברך, כי ספיקא דרבנן לקולא.


סעיף ב'
קטן חיובו בבהמ"ז מדרבנן מדין חינוך, ויכול להוציא גדול רק באופן שהגדול חיובו בבהמ"ז מדרבנן וזה כאשר הגדול לא אכל כדי שביעה, ואז חיובם שווה.

קטן שאכל פחות מכדי שביעה, שהוא תרי דרבנן, דרבנן אחד שהוא קטן, ודרבנן שני שלא אכל כדי שביעה, והגדול הוא חד דרבנן בזה שלא אכל כדי שביעה, אומר המ"ב, שיש בזה דעות בין הפוסקים, ויש להחמיר.


סימן קפ"ז סעיף א'

- דיוקים בנוסח ברכת המזון -

היכן שייך בבהמ"ז "כל המוסיף גורע"? | כיצד ינהג אדם שאינו יכול לברך את כל בהמ"ז?

יש שאומרים "ברוך משביע לרעבים", והמ"ב מבאר, שהיו כאלה שאמרו כך קודם בהמ"ז, ואומר השו"ע שאין לאומרו, דהמוסיף גורע, ואסור לשנות ממטבע שטבעו חכמים.

אדם שמסיבה כל שהיא לא יכול להגיד את כל הברכה הראשונה של בהמ"ז, יש לו ברכה מקוצרת לזה, "בריך רחמנא מלכא מריה דהאי פיתא" ויצא יד"ח, וי"א שצריך לחתום "בריך רחמנא דזן כולא", והמ"ב אומר שגם כל ברכה ןברכה בבהמ"ז רק להזכיר אותה מעט יוצאים בדיעבד ואפשר להרגיל את הילדים כך שיברכו בהמ"ז.

מהו סוד ההצלחה?
הזוג מניו יורק היו מוכנים לחיות על לחם צר ומים לחץ, רק לא לעזוב את הכולל...
מדוע לא מתחילים את זמן חורף מיד אחרי החגים?
צפו: באמצע ההקפות נפל ספר התורה. המתפללים לא ידעו את נפשם...
הנהג לא מגיע בשעה שנקבעה, עורך הדין נרדם והכל נראה חסר סיכוי...
לפתע אני שומע רחש מאחד החדרים. זה היה קצת מוזר...
הופיע! לקראת שבת - פרשת לך לך
''הכל שווה כדי שלאבא יהיה קשר טוב עם הילד!''
טענתו של עורך הדין, גררה פרץ צחוק אדיר מפיות כל הנוכחים...
"הסיפור התפרסם והכה גלים..."
"תקשיב חבוב, סידרו אותך וקנית אופניים גנובים, אבל עכשיו פתחת חשבון עם בורא עולם..."
מה תעשו היום לסימן טוב לכל השנה?
"הצרור נעלם ובתוכו המפתח היחיד לרכב שלי"
רוצה לפתוח חלון? שלם 10 ש''ח
"אצלי הדלת פתוחה כל היום!"
"לא התפלאתי כשהרופא הסתכל עלי כמי שאיבד את דעתו..."
כמה דבש מייצרת דבורה משך כל ימי חייה?
ברגע אבוד, כשאין מה למרוח בסנדוויץ' של הילד...
הבחורים שניצחו את הפוליגרף המשטרתי
מה עשה הטייס הגרמני בבית הכנסת לפני שהפציץ אותו?
צפו: שיעור המחשה מיוחד על יצור השופר וכשרותו
מדהים: הבקשה הקטנה של מרן הגראי"ל זצוק"ל
הימים הללו הם שעת כושר. אל תחמיץ אותם!
"באמצע בין הזמנים אני מקבל מכתב נוסף ממס-הכנסה. פתחתי. אני קורא ולא מאמין!"...
מה היה דחוף כ"כ לאינסטלטור, לפצח גרעינים באמצע הדרשה?

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים