הדרך להרגיל ילדים קטנים ​לברך ברכת המזון

הדף היומי בהלכה י"ד בטבת מתחילת סימן קפ"ו עד סימן קפ"ז סעיף ב'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן קפ"ו סעיף א'

- אם נשים וקטנים חייבים בברכת המזון -

חיוב נשים בבהמ"ז | האם מוציאות אנשים יד"ח? | מה הדין כשמסופקת האם בירכה בהמ"ז? | באיזה אופן קטן מוציא גדול בבהמ"ז? | האם "תרי דרבנן" מוציא "חד דרבנן"?

השו"ע עוסק בנשים בבהמ"ז, האם חיובם מדאורייתא, או רק מדרבנן בלבד, מצד אחד, אין סיבה לומר שלא יתחייבו מדאורייתא, שהרי בהמ"ז היא מ"ע שאין הזמן גרמא, ומצד שני כתוב בתורה "ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלוקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך" ונשים לא קיבלו חלק בארץ, וכיון שכך, אולי פטורות מדאורייתא בבהמ"ז

והנ"מ היא, האם אשה יכולה להוציא איש שאכל פת כדי שביעה, אם חיובה מדאורייתא, יכולה להוציא, ואם לא, אינה יכולה להוציא איש בבהמ"ז.

ולהלכה המ"ב מביא, שכיון שזה ספק, אינם מוציאות את האנשים אם האנשים אכלו כדי שביעה.

לכאו' יש נ"מ נוספת, כאשר אשה מסופקת האם ברכה בהמ"ז או לא, אם החיוב שלהם מדאו', היא חייבת לחזור ולברך, ואם זה מדרבנן, שלא תחזור לברך, כי ספיקא דרבנן לקולא.


סעיף ב'
קטן חיובו בבהמ"ז מדרבנן מדין חינוך, ויכול להוציא גדול רק באופן שהגדול חיובו בבהמ"ז מדרבנן וזה כאשר הגדול לא אכל כדי שביעה, ואז חיובם שווה.

קטן שאכל פחות מכדי שביעה, שהוא תרי דרבנן, דרבנן אחד שהוא קטן, ודרבנן שני שלא אכל כדי שביעה, והגדול הוא חד דרבנן בזה שלא אכל כדי שביעה, אומר המ"ב, שיש בזה דעות בין הפוסקים, ויש להחמיר.


סימן קפ"ז סעיף א'

- דיוקים בנוסח ברכת המזון -

היכן שייך בבהמ"ז "כל המוסיף גורע"? | כיצד ינהג אדם שאינו יכול לברך את כל בהמ"ז?

יש שאומרים "ברוך משביע לרעבים", והמ"ב מבאר, שהיו כאלה שאמרו כך קודם בהמ"ז, ואומר השו"ע שאין לאומרו, דהמוסיף גורע, ואסור לשנות ממטבע שטבעו חכמים.

אדם שמסיבה כל שהיא לא יכול להגיד את כל הברכה הראשונה של בהמ"ז, יש לו ברכה מקוצרת לזה, "בריך רחמנא מלכא מריה דהאי פיתא" ויצא יד"ח, וי"א שצריך לחתום "בריך רחמנא דזן כולא", והמ"ב אומר שגם כל ברכה ןברכה בבהמ"ז רק להזכיר אותה מעט יוצאים בדיעבד ואפשר להרגיל את הילדים כך שיברכו בהמ"ז.

מדוע חדשות – נייעס, זה משהו 'רע'? ולמה אנחנו שמחים שאנחנו סוף סוף בדיכאון?!
האם חולה קורונה חייב לצום בי"ז בתמוז?
לא כל מי שיש לו קול יפה, יכול להיות זמר...
בקבוק היין שהתנפץ באזרבייג'אן
הגביר הכין 50 אלף דולר במזומן (שווה ערך למיליון דולר בימינו). כשהגיע אל הרבי הופתע לגלות...
התפללתי שהאדמה תבלע אותי, אבל שום נס לא קרה. הרבי הגיע, בדק בכיס, גילה את השעון ו...
"הוא מכר את הממתקים של משלוחי המנות, קנה נקניקיות ומוכר בחמישה שקלים. 'קופיקס' נהיה לנו..."
האשה מברוקלין שהצליחה לבטל את נאומו השבועי של נשיא ארה''ב
מה חיפש החגב בביתו של מרן הגר''ח קנייבסקי
המזוודה של מרן הגראי''ל שטיינמן בדרך לארה''ב
"הורי פחדו שאצא לטיולים. במקום להתבכיין הייתי יושב וקורא מהבוקר עד הערב''
כשחבר מועצת העיר הקריא 'חפץ חיים' באוזני ראש העיר
''הרסת לנו את החיים! עכשיו אתה מגיע לבקש סליחה?"
זמני צום שבעה עשר בתמוז תשפ 2020
''אני לא ממהר לחתום... הראשון שיהיה פה עם כל הכסף במזומן - זוכה בדירה!''
התגלה סליק ירדני מימי מלחמת ששת הימים
החליט 'משום מה' לתת לאברך פלוני 400 ש"ח...
'ודיברת בם’. בם? ראשי תיבות 'בלי מסיכה'...
גל של מכחישי סכנה: ריקודים עם הנגיף
אין להיבדק ביום שישי, ואסור לענות לטלפון בשבת
"לבישת מסיכה בזמנים האלו חובה גמורה... ועוון הוא להימנע מלבישתה!"
מבודד יקר, למה אתה לא יוצא מהבית? כי ביבי לא מרשה?
צפו: הגאון רבי משה פיינשטיין זצוק"ל, בתפילת שחרית
כששמע הרבי שבחו"ל יש פשקווילים נגדו, אמר: "אזוי?! תביאו לי את הפתק, גם אני רוצה לחתום"...
התרגשתי עד דמעות. "תראו" - אמרתי לילדים והצבעתי על החלונות - "אתם רואים את הבתים המוארים?''
"אסור להכנס לפחדים, אבל חובה להיערך ולהשמר!"
מתפלל לבנים תלמידי חכמים?
לזה לא שמנו לב...
''יתכן והייתי מנהיג בכל הישיבות את 'שיטת קלם' שבה הבחורים הם שמנקים את בית המדרש''
''לא משנה היכן שהה באותו רגע, ההעברה הייתה מתבצעת מיד''
מדוע בנו של הגר''ש וואזנר זצ"ל בירך על אביו 'שהחיינו' בבית החולים?
הגר''ש ואזנר ורעייתו קפצו מהאוניה והחלו לשחות לכיוון החוף
בזכות המסכה: ישיבה שלימה ניצלה מהדבקה
מה ענה החפץ חיים לאברך שהתלונן שאינו מצליח ללמוד מספיק?
כשרבי משה בלוי נפגש עם מלך הולנד
לא רק שלא קיבל פיצויים על השריפה, אלא עוד הוגשה נגדו תביעה...
(לא) מדברים על הכול!
תגלית היסטורית מרגשת את העולם היהודי
אהרלה סמט ואידיש נחת - דרשו "לא לנו ודאווענען"
דרשו במבצע ייחודי: סיפורי חיזוק מתקופת הקורונה
אלעד: העיר הראשונה בישראל שתספק חשמל כשר בשבתות וימים טובים
''לאחר ההלוויה נגלה הרב קהלני אל בנו בחלום, ואמר לו דברים מבהילים''
ביטחון עצמי - גאווה?

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים