הדף היומי מסכת תמיד דף ל

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

כיצד משביחים עצי תאנה לקורות?

עד היכן היו מריחים את ריח הקטורת? ובאיזה משערי בית המקדש לא נכנס אדם מעולם?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת תמיד דף ל

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים