הדף היומי מסכת תמיד דף כח

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

כיצד היו מסיירים את העזרה?

איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם? וכיצד ניתן לזכות לחלקו של הקב"ה?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת תמיד דף כח

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים