הדף היומי מסכת תמורה דף לד

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מה דינו של שק שנארג משיער פטר חמור?

איזה קרבן היו משליכים לנחל קדרון?
ואיזה אפר אסור בהנאה לעולם?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת תמורה דף לד

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים