הדף היומי מסכת תמורה דף כ

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מי זוכה בעור האשם?

האם אפשר להתכפר על ידי איסור?
ומה דינו של נין-נין-נין-נין-התמורה?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת תמורה דף כ

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים