הדף היומי מסכת תמורה דף כו

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מה דין בהמה שחציה עולה וחציה חטאת?

האם בעלי חיים נדחים?
ומה הפירוש "חליפת זו"?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת תמורה דף כו

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים