הדף היומי מסכת תמורה דף כד

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

כיצד ניתן להפקיע את הבכור מקדושתו?

על איזו הלכה מיוחדת יש להקפיד כאשר שוחטים ביום טוב?
והאם מותר לשחוט קרבן באיטליז?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת תמורה דף כד

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים