הדף היומי מסכת תמורה דף י

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

האם אפשר להקדיש עובר במעי אמו?

כיצד יתכן בהמה שמותרת בגיזה ואסורה בעבודה?
וכיצד ניתן להערים ולהפטר ממצוות בכורה?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת תמורה דף י

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים