הדף היומי מסכת תמורה דף יט

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

האם ניתן להקדיש קרבן מחוסר זמן?

כיצד יתכן שקרבן פסח הופך לשלמים ?
וכיצד קרבן אשם הופך לעולה?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת תמורה דף יט

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים