הדף היומי מסכת תמורה דף יג

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

האם יש תרומה אחר תרומה?

האם ניתן להמיר עוף?
ומהי עולה הבאה מן המותרות?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת תמורה דף יג

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים