הדף היומי מסכת תמורה דף יב

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

כיצד יתכן שאפשר להכשיר מקווה על ידי מים שאובים?

האם ולד תמורה עושה תמורה?
וממתי מים נחשבים למי חטאת?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת תמורה דף יב

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים