הדף היומי מסכת תמורה דף ט

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

האם ניתן להמיר מאה בהמות בבהמה אחת?

האם אפשר להמיר אותה בהמה פעמיים?
ומה דין תמורה מהצאן על הבקר?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת תמורה דף ט

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים