הדף היומי מסכת תמורה דף ג

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

על מה מצוה להשבע?

על אלו עבירות לוקים למרות שאין בהם מעשה?
ומה ההבדל בין שבועת שקר לשבועת שווא?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת תמורה דף ג

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים