הדף היומי מסכת קינים דף כג

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מה הדין אם התערבו חטאת ועולה?

האם אפשר להקריב תורים במקום בני יונה?
וכיצד יתכן שגוזל אחד יפסול שבעה קינים?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת קינים דף כג

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים