הדף היומי מסכת ערכין דף לב

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

האם לטבריה יש חומה?

מדוע היתה שמחה גדולה בימי עזרא?
ומה תיקן הלל הזקן?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת ערכין דף לב

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים