הדף היומי מסכת ערכין דף כב

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

איזה אמורא היה "שר הבירה"?

כיצד יתכן שגוי יציית לדיני ישראל?
ומדוע קיבל רב חסדא מכות גדולות מאבימי?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת ערכין דף כב

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים