הדף היומי מסכת ערכין דף יז

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

כיצד יתכן אדם שיש לו ריבואות דינרים, ונחשב עני?

עד שנעשה קרוב משפחה, האם נפסל מעדותו לעולם? והאם הדור נשפט לפי הפרנס, או הפרנס לפי דורו?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת ערכין דף יז

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים