הדף היומי מסכת ערכין דף יד

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

כיצד יתכן שעבד מכוער ועבד נאה, יהיו שוים אותו מחיר?

מדוע אסור לומר "כמה נאה גוי זה"?
וכיצד יתכן שטרשים יהיו שוים יותר משדה תבואה?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת ערכין דף יד

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים