הדף היומי מסכת עבודה זרה דף עב

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מה ציוה רב חסדא את מוזגי היין?

האם הבטחה נחשבת קנין?
וכיצד נאסר קנקן שלם בלי מגע הגוי?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום בעבודה זרה דף עב

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים