הדף היומי מסכת עבודה זרה דף סט

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

איזה קרון היה בזמן הגמרא?

מה "בטל בחמישים"?
ומה אירע לחומץ של רב כהנא?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום בעבודה זרה דף סט

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים