הדף היומי מסכת עבודה זרה דף סה

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מה אירע לספינת הגרוגרות של בייתוס?

מדוע חיטים שלמות אינן שלמות?
וכיצד פקעה עינו של בר ששך?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום בעבודה זרה דף סה

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים